Léčivá síla řeky, potoka a vodopádů

bridges-525620_1280Řeky jsou energetické žíly Země a voda je její krev. Jakákoliv tekoucí voda, řeka, potok, vodopád, je neoddělitelně spojena s proudem duchovní energie, můžeme jí dosáhnout stejně jako voda, buď přímou cestou nebo zdlouhavou oklikou. Řeka života nás odnese až k hranicím, kde jednoho dne vystoupíme z proudu iluzí, kdy dojde k opětovnému spojení s kosmickým dechem. Voda představuje smyslnost, má ženskou energii. Symbolem ,,živé vody“ jsou kašny s tryskající vodou. K požehnání, a také jako zdroj čarodějné energie, používáme svěcenou vodu v kropence.

Přírodní prameny vyvěrající z útrob skal a počáteční prameny řek jsou místa se silnou přírodní energií. Tam kde vyvěrají představují magické spojení tří živlů – země, vzduchu a vody, místa božské inspirace. Jsou dárkyněmi života, regenerují a uzdravují, jsou zdrojem životních impulsů, inspirace a věšteckých schopností. Prameny symbolizují přechody do jiného světa. Keltové tato místa uctívali, přinášeli dary a starali se o ně. Zde sázeli devět symbolických lískových keřů, ořechy představují moudrost a inspiraci. Energie vody má mimořádné iniciační schopnosti. Voda ovlivňuje vše živé i neživé.

nature-242110_1280Řeka sama o sobě představuje spirituální ženský charakter, každá řeka má osobní mystické vyzařování, vztahující se ke krajině nebo městům, kterými protéká. V dávných dobách by nikoho ani nenapadlo narovnávat řeky! Řeky jsou tepnami Země, nakonec se vždy navrátí do svých přirozených koryt.

Energie jin a jang

Cestou podél řeky celým svým tělem vnímejte energii v ní proudící. Vyzařování proudící vody je jiné po proudu, kdy vnímáme energii ,,jin“ – ženskou sílu. Proti proudu zas vnímáme energii ,,jang“ – mužskou sílu. Půlhodinka chůze proti proudu očistí vaši mysl od starých nánosů, zbavte se všeho, co vás tíží. Negativní energie odpluje směrem od vás, proud vody působí v tu chvíli jako očistné médium. Potom se otočte po proudu a druhou půlhodinku čerpejte pozitivní energii z okolního prostředí a vizualizujte si skvělou budoucnost. Možná v sobě pocítíte mrazivou pokoru, zříte realitu v neustálém pohybu a uvědomíte si oddanost přírodním silám. Uvědomíte si, že jsme součástí nejen živlu vodního, ale také živlu země, vzduchu a ohně.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Vzhledem k tomu, že lidské tělo je složeno zhruba z osmdesáti procent vody, nedoporučuje se spát dlouhodobě nad vodní žílou. Spodní voda může lidský organismus negativně stimulovat Neviditelné rezonanční pole spodního vodního proudu působí v podobě stoupající silné energie, v podobě energetického víru stoupajícího vzhůru. Pouze krátká stimulace může být prospěšná, proto jsou některé svatyně, oltáře, obětiště, katedrály nebo kostely často stavěny právě nad prameny spodních vod nebo nad podzemními vodními toky.

Meditace u přírodního pramene

waterfall-1029871_1920Zaposlouchejte se do magického bublání, jež otevírá ducha. Zapomeňte na vše nežádoucí a soustřeďte se do svého nitra, dosáhnete spojení s paranormálním světem. Ten okamžik poznáte, přihodí se něco zvláštního, zaslechnete překrásnou, mysteriózní vesmírnou či andělskou hudbu. Před samotnou meditací, (její účel si předem promyslíte), vyberte místo, kde se přímo u pramene nebo studánky posadíte. Postavte se obličejem směrem k západu a požádejte živel vody o spolupráci. Místo obejděte do kruhu po směru hodinových ručiček, a to celkem třikrát. Potom se uvnitř kruhu posaďte. Obejdete-li kruh proti směru hodinových ručiček, možná se vám podaří vymanit se ze sféry pozemského času, musíte si ale být jisti tím, co děláte, aby vás nepřekvapilo setkání s astrální sférou bytí a jejími možnými obyvateli (může se jednat o chuchvalce temných, nezpracovaných myšlenek a emocí). Po skončení rituálu ponechte u pramene nebo studánky obětinu a poděkujte duchům posvátného místa.

Žijeme tady a teď, prožívaný čas je vždy přítomný okamžik

S energií vody jsou spojeny nejen léčivé koupele. Zapojte vlastní fantazii také při sprchování, představujte si, jak z vás proud vody smývá bolest a všechny negativní usazeniny, ať už vnitřní nebo vnější. Vzhledem k tomu, že voda má paměť, dokáže přijímat a uchovávat informace, jistě jsou hlubiny moří a oceánů, ale také jezer, rybníků a toky řek starobylou kronikou lidstva. Že má voda schopnost vázat na své molekuly nejrůznější informace, to dokazují nesčetné pokusy soudobých badatelů. Proto je nasnadě mít pozitivní myšlenky při tak obyčejné činnosti, jakou je příprava a následné popíjení čaje nebo kávy. Vzhledem k tomu, že energie myšlenek přenášíme kolem sebe především očima, tak ani do své polévky či šálku kávy raději nekoukejte nabubřele a s nedobrou náladou! Harmonie vnitřní a následně vnější docílíme, vychutnáváním si života pouze vnímaným přítomným okamžikem.

Související článek: Rituál na břehu rybníka

landscape-1211401_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.