Druhá čakra – křížová

Druhá čakra: sakrální či křížová. Propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním. Nachází se pod pupkem. Je čakrou emocí a tvořivosti. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností. Ze smyslů je spojena s chutí. Živel: voda. Barva: oranžová, zlatá, jantarová. Tato čakra nám umožňuje uvědomovat si vůli žít, a s tím související sebeúctu. Někdy je nazývána čakrou životních zkušeností. Cesta k sebepoznání je jediná možná: skrze vztahy, dokonce i skrze konflikty, dosahujeme vyšších osobních hodnot. Setkávání ve vztazích funguje jako zrcadlení. Někdy se naše vztahy i partneři podobají, dokud si neuvědomíme, v čem spočívá právě tento nebo jiný vzorec, kterého se stále spirálovitě nevědomě držíme. Proto se nám opakují stále stejné životní situace, prožíváme neuspořádané vztahy, a nevíme, jak z kola ven.

Křížová čakra, je-li otevřená, a nasloucháme-li jejímu vedení, nás učí základnímu životnímu principu: dávat a brát v dokonalé harmonii. Potom prožíváme nekonfliktní vztahy, navazujeme upřímná přátelství. Nemáme potřebu si dokazovat, že jsme lepší, než ti ostatní. (Nezapomínejme ale, že toto je ideální stav, který se může pohybovat mírně nahoru a dolů, protože žijeme v dualitním vesmíru). Je-li křížová čakra zablokovaná harmonie se změní v egoistické: něco za něco! 

Druhá čakra je také centrem fyzické sexuální a erotické energie

Pokud si čakry představíme jako energetické víry, zjistíme, že u mužů a žen se tyto energetické body otáčejí obráceně. Po vzájemném objetí, vlastně především během sexuálního spojení, dochází k propojení opačných pólů energie (symbol hole ovinuté dvěma hady). Dochází k vzájemné výměně životní energie, ke společnému otevření se vesmírné podstatě, k velmi silným magickým zážitkům. Dochází k napojení na tvořivou vesmírnou frekvenci, tehdy jsme otevřeni mimosmyslovému vnímání. Toho docílíme, pokud bez koncentrování se na pouhý tělesný chtíč, vydržíme ve spojení, nehybném a tichém, od desítek minut až po hodiny. Tak dojde postupně k přechodu z frekvence beta do alfa, a následně théta mozkových vln. Potom životní energie, hadí síla, rezonuje v pulsujícím kruhu zářivého světla, v nepolapitelné věčnosti v propojeném objetí těl obou partnerů. Podmínkou je sebepoznání a láska k sobě, jako k jedinečné bytosti, a samozřejmě láska ke svému tělu.

Takto to funguje pouze v případě, že oba partneři již našli sami sebe. Vědí, že v každém muži je skrytý ženský princip a v každé ženě mužský princip. Podstatné je, dokázat potlačit vlastní (sobecké) ego. Jedině tak se hadí síla vzedme z oblasti první čakry, a skrze druhou čakru cítění a tvořivosti rozproudí životní energii páteřním kanálem až k sedmé korunní čakře. Životní energie je v podstatě tvůrčí síla, ničím nepodmíněná čistá láska. Což je pro mnoho z nás, pokud máme vědomí zaměřené především na hmotu, stále ještě nepochopitelné. Výsledkem je opět chaos: myšlenkový, emoční, mentální i tělesný.

Frekvence mozkových vln beta

Jedná se o stav bdění, vědomí udržuje pozornost na vnitřní i vnější svět. Frekvence mozkových vln je rychlá, není synchronizovaná. Přijímáme informace a soustředíme se na více než jednu věc v jediném okamžiku.

Frekvence mozkových vln alfa

Jedná se o stav odpočinku, relaxace, naše vědomí koncentruje pozornost na přítomný okamžik. Frekvence mozkových vln se zpomaluje. Jsme přítomni ve svém středu, vědomí je stále bdělé, více si však uvědomuje samo sebe. Dostavují se tvořivé myšlenkové obrazy, vnímáme intuici, nacházíme střípky jedinečné inspirace.

Frekvence mozkových vln théta

Jedná se o stav velmi hluboké relaxace. Frekvence mozkových vln je velmi pomalá, dech je klidný a tichý. Dostáváme se na hladinu nevědomí, kde se počíná ztrácet omezení prostorem a časem. Udržením se na této frekvenci vstupujeme do jiných dimenzí. V tento okamžik přichází neznámá a přesto tolik známá vnitřní, ničím neomezená síla – božská inspirace. V okamžiku prožívání čisté božské inspirace jsou těla milenců obklopena aurou zářivých barev slunečního spektra. Jednotlivé barvy se vzájemně prolínají. Spektrum aurického vyzařování ženy se vzájemně prolíná se spektrem aurického vyzařování muže. Hadí síla je silně koncentrovaná a proudí tělem boha i bohyně současně. Tak praví tantrická filozofie dávných, východních učenců.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixaby.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?