Tajemství v kameni vytesané

Nejen skalní oblouky disponují zvláštním, magickým kouzlem. Vidět je můžeme různě po světě. Některé jsou pozoruhodné svou velikostí, jiné jsou malé a nenápadné. Každopádně tajemství v nich skryté nám říká, že některé z nich představují vstupní brány do paralelních světů. V okolí skalních oblouků rezonuje zvláštní energie, napojením se na tato vibrační pole můžeme se pohybovat napříč dimenzemi. Některé skalní oblouky se vyznačují na první pohled zvláštní, podivnou geometrií. Nejeden skalní otvor je oknem do světa bohů. V jejich okolí prožíváme omamující mystické zážitky, přicházejí k nám podprahové informace o dávných mystických časech. Nejedno takové místo je posvátné, obklopené energií legend s kultovním významem. Na energie podobných posvátných míst se můžeme napojit také skrze fotografie, v tiché meditaci, soustředěním se jen na přítomný okamžik.

Jsou obdivuhodné skalní oblouky, ale také skály a hory, tajemné brány do jiných dimenzí? Své o tom vědí šamani, kteří na těchto tajemných místech dodnes provádějí magické zasvěcovací rituály.

Skalní útvary vznikaly předlouhé věky

Jejich mnohdy magická, bizarní podoba je způsobena vlivem dlouhodobé eroze. Vlivem přírodních živlů vznikají ve skalách pukliny, dutiny, římsy, malé jeskyňky, skalní tunely. Některé skalní útvary se z dálky podobají magickým nepozemským městům. Skály na mořském pobřeží uchovávají věčnost všech časů, jsou tvarované kouzlem neutuchajících slaných větrů. Svůj podíl na tajemném vzhledu nejednoho skalního přírodního útvaru mají přírodní démoni větru, vody nebo bytosti z hlubin země, proměňují se v kameny, skály, ale také v podivně rostlé stromy. Od dávnověku nás fascinují například úzké soutěsky vedoucí skalními labyrinty, tajemné průzory do skalních jeskyní. Skalní umění existuje už od pravěku. Obdivujeme různě po světě tajemné podpisy našich předků v podobě nejen magických spirál, kruhů a otisků rukou na stěnách, většinou obtížně přístupných jeskyní.

Tajemné podsvětí

V nejedné skále nebo tajemné jeskyni se nacházejí stopy po zasvěcovacích síních a rituálech v nich prováděných napříč všemi historickými časy. Včetně rituálů zasvěcených letnímu slunovratu. Zde můžeme vnímat závan nečekaně ledového vzduchu, kouzlo zapálených svíček, olejových lamp a vůně kadidla. Přichází k nám tajemné zvuky z podsvětí, v periferním vidění se nám nenápadně promítají podivné stíny, mlžné postavy, přízraky bytostí strážících podzemní poklady, dokonce můžeme mít pocit, jakoby se tajemné skalní stěny pohybovaly a naznačovaly nám, že se zde nacházejí skryté přechody mezi světy tam nahoře a tady dole. V každém okamžiku zůstáváme ostražití, tajemné šepoty skalních stěn můžou nenápadně zasáhnout skryté vzpomínky našeho podvědomí. Paměť skalních stěn je velmi stará. Můžeme se dokonce napojit na paměť bohů podsvětí.

Léčivý pískovec

Leckde v přírodě můžeme obdivovat krásné, skalní útvary tvořené pískovcem. Pískovec pulsuje kladnou, léčivou energií, energie tohoto kamene rezonuje s energií člověka. Krajina v okolí pískovcových skal většinou vyzařuje léčivou přírodní energii. Dotýkáním se pískovcových kamenů předáváme negativní energie v nás uložené skalám, také živlům vody, větru a země. Velmi pozitivní energií disponují také žulové kameny. Žula je kámen s dlouhou pamětí, jde o hlubinnou vyvřelinu, ta na vzduchu ztuhne, v čase zvětrá a vytvoří kamenné kvádry, občas dokonce s překvapivě podivnými geometrickými tvary. Žula se skládá především z křemene, slídy a živce.

Nejedna hora, skála nebo jeskyně otevírá bránu do paralelního světa, jiného časoprostoru. Citliví jedinci jsou schopni mít zde naprosto živelné vize, objevující se v otevřených časových smyčkách. Tato místa mají tajuplnou minulost, kde vládne takzvaný genius loci – tajemný duch místa. Historikové zde objevují dávná Keltská střediska. Na jakémkoliv prastarém keltském hradišti je možné pocítit nadčasovost a originálnost, snít si své sny a prohlubovat touhy, rozjímat nad životem a historickou minulostí z dob starých Keltů. Nikdo z nás neví, zda v jeho genech nekoluje dědictví právě po záhadných Keltech.

Kouzelné místo, které se tváří jako „brána do jinam“, je Pravčická Brána, největší skalní brána na našem kontinentu. Tento kouzelný přírodní útvar je symbolem Českého Švýcarska, jedná se o národní přírodní památku. Zde můžete také navštívit tajemný zámek Sokolí hnízdo.

Magické a posvátné kamenné studny

Jde o tajemná místa, kde i dnes můžeme vzývat přírodní bytosti podzemních vod, napojit se na energii duchů podsvětí. Zde můžeme projít branou spojující náš svět se světem jiných dimenzí a paralelních realit. Studny spojujeme s kulty měsíčních bohyní. Keltští druidové prováděli u magických studní očistné a zasvěcovací rituály. Keltové dokonce slaví druhého března svátek studní. Pokud se posuneme po mapě mystických tajemství o kousek dál, tak si můžeme ještě vzpomenout, že rovněž legendární Mayové považovali studny za posvátná místa a vchody do podsvětí. V obětních studnách archeologové nalezli jadeitové a nefritové šperky, zlaté předměty s magickými symboly, měděné rolničky a mnoho dalších starověkých kultovních předmětů. Studny symbolicky spojují svět živých se světem mrtvých.

Kamenné sochy

Podivuhodné mrazení v nás vzbuzují také tajemné oči kamenných soch. Neotesaný kámen můžeme přirovnat k neotesanému lidskému vědomí. Jen v čase je člověk otesáván životními zkušenostmi. Pokud se člověk neuzavře před duchovním světem, časem se poddá duchovnímu vnitřnímu světlu, které z něj vyzařuje jako z nádherně otesané kamenné sochy. V tajemných očích ručně tesaných kamenných soch, které na pozorovatele působí silným realistickým dojmem, se skrývají nadpozemská tajemství, vhledy do nadpozemských světů v kameni zašifrovaných.

Některé sochy v nás vzbuzují znepokojivé otázky tím, že jejich oči působí, jako by nás na každém kroku bez ustání pozorovaly. Jaké asi otázky nám tajemná energie v kameni uchovaná pokládá? Dokáže naše podvědomí na tyto otázky, přicházející z hlubin nepoznaných věků vůbec kdy odpovědět?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?