Astrální putování – mimotělní zkušenost

Astrální putování je svým způsobem slavnost spojená s poznáním jemnohmotného světa. Jde o dočasnou existenci mimo tělo, jde o čistě éterický stav, duchovní putování, během této cesty můžeme potkat a do detailů prozkoumat sami sebe. Případně zříme cokoliv, co se stane naším cílem. Jedná se o dokonalé spojení lidského vědomí se samotným Duchem přírody. Je to nevšední, vrcholný způsob navázání kontaktu s jinými dimenzemi. Astrální tělo se ocitá mimo materiální rovinu. Případně se přenese v prostoru a čase, z přítomnosti do minulosti, z jakéhokoliv pozemského místa na jiné. Zážitek mimotělní zkušenosti prožitý na vlastní kůži, přesvědčil by nejednoho skeptika, že bezesporu existuje ,,něco“ mezi nebem a zemí. Tento zážitek jako osobní zkušenost je zcela nepřenosný, nelze jej dostatečně popsat slovy.

Součástí astrálního putování je sebepoznání a vzrůstající sebejistota

Ze světa nepozemského si přinášíme inspiraci, magická vnuknutí, nové nápady, informace, kreativní myšlenky. Astrální putování můžeme přirovnat k obyčejnému snění ve spánku. Ale jen velmi zjednodušeně! Víme, co se děje, když spíme? Spánek doprovází sen. Duše se po vymístění z těla pohybuje v astrálním světě, aniž bychom o tom měli tušení. Spánek je pro duši odpočinkem od pozemského světa a dočasným osvobozením se od hmotného těla. Na astrální úrovni čerpá energii a informace, které nám po probuzení předává skrze podvědomí. Spánek je pro duši vyšším stupněm povznesení se nad hmotu. Kdežto při vědomém stavu mimo tělo, při plánované astrální projekci si jedinec uvědomuje svou existenci, sám sebe pohledem zvenčí. Myšlenková úroveň je vyšší kvality než při bdělém stavu, může dosahovat neočekávaného maxima. Duchovní neznalost je překonána, příčinné souvislosti zjevené reality jsou jasné a řešení problémů se ve změněném stavu vědomí nabízí samo.

Astrální jemnohmotné tělo

Vaše tělo se vznáší PROSTOREM a je lehké jako pírko. K vymístění z těla dochází v okamžiku, kdy se vědomí nachází mimo tělo, v okamžiku, kdy astrální tělo vibruje na takové frekvenci, která umožní uvolnění z těla hmotného. Ve stavu mimo tělo můžeme své fyzické tělo vidět nehybné a v pozici, v jaké jsme je opustili. Ve stavu mimo tělo není žádná hmota ani definice času překážkou. Pohybujeme se rychlostí myšlenky v nám známém hmotném světě, ale i v jiných dimenzích, v jiných duchovních sférách a odlišných prostoročasech.

V okamžiku vymístění z těla si nezvratně uvědomíme existenci věčné a nekonečné vesmírné moudrosti. A od tohoto okamžiku už nikdy nebudeme stejní. Existence mimo tělo, v okamžicích vědomé astrální projekce, je pochopitelná pouze na základě osobní zkušenosti. Jinými slovy jde o zkušenost, kdy tělo nebiologické je odděleno od těla biologického. Nemá žádný smysl pokoušet se kohokoliv přesvědčovat sáhodlouhým, sebe víc přesvědčujícím popisem tohoto, dá se říci, duchovního putování či mentální projekce. Nelze to jakkoliv přesvědčivě popsat.

Vědomé, plánované astrální putování je zážitek, kdy se mentální energie pohybuje v časoprostoru bez hranic. Případně kdekoliv jinde, kde si adept astrálního putování přeje být. V tomto dočasném éterickém stavu poznáváme nové skutečnosti. Pohyb ,,nekonečným prostorem“ řídíme vlastní vůlí, vědomě se účastníme přenosu v podstatě kamkoliv jen silou myšlenky, a uskutečňujeme své představy. Soustředíme se pouze na jeden záměr, myšlenky musí být jasné, abychom se nepohybovali zmateně – rychlostí myšlenky – z místa na místo. Jde o mimotělesnou zkušenost, k jejímu navození se používá technika změněného stavu vědomí. Při řízené hluboké meditaci astrální tělo opustí uvolněné, meditující fyzické tělo. Fyzické tělo zůstane ležet v poloze, v jaké je opustíme. Všechno zřetelně vnímáme, kontrolujeme a vědomě řídíme. Jde o velmi zvláštní a většinou příjemný a povznášející zážitek. Až se vám to povede poprvé, nebude se vám chtít uvěřit…! Překvapením sebou žuchnete zpět do hmotného, pozemského těla.

Rozšířeného stavu vědomí lze dosáhnout cvičením jógy

Meditací, rituálním tancem při poslechu rytmického hlasu bubnů, dlouhodobou askezí, řízeným holotropním dýcháním, během magických nebo tantrických rituálů. Dále při extrémním psychologickém rozpoložení, při velmi silném sexuálním zážitku, ale i spontánně. Je to dynamický, metafyzický zážitek, kdy se vědomí, oproštěno od tělesného ega, ocitá ve vyšší úrovni bytí, kdy může obsáhnout neomezené prostory nadvědomí. Je to abstraktní zážitek bez racionálna, kdy se vědomí pohybuje rychlostí přesahující rychlost čirého světla, pohybuje se v časově neměřitelných okamžicích. Ve vrcholném okamžiku rozpuštění vlastního ega je prožita vědomá ,,malá smrt“. Odpoutané vědomí se bezprostředně ocitá v přímém, vrcholném spojení s Duchem, nebo s určitým vláknem kosmického Vědomí. Zážitek odpoutání se od těla nás povznáší do vrcholných sfér prožitků absolutní svobody. Jde o napínavou, dobrodružnou cestu do hlubin prahmoty, s vědomě řízenými vizuálními jemnohmotnými prožitky.

Prostor a čas přestává být během astrálního putování skutečností

Fyzické tělo je natolik uvolněné, že jej vůbec nevnímáme. V okamžiku naprostého uvolnění jak myšlenkového, tak svalového napětí, se soustředíme na velmi pomalé dýchání. Soustředíme se na přítomný okamžik. Čas plyne velice pomalu…, ještě pomaleji…, náhle se zastaví. Právě jsme se dostali do změněného stavu vědomí. V soustředění se hluboko do svého nitra víme, že za okamžik opustíme vlastní tělo. Požádáme svého duchovního průvodce o ochranu a bezpečí. Oddáme se energii astrálního světla. (Tento postup je nastíněn velmi zjednodušeně.)

Představujeme si své astrální tělo jako energii

Ten okamžik, kdy sami sebe na hmotné úrovni opouštíme poznáme – ačkoliv se nehýbeme, máme skutečný pocit pohupování se ze strany na stranu a zároveň pohybu vzhůru. Na okamžik jsme klidně nadnášeni, potom se naše astrální tělo pohodlně nasměruje a začne jakoby ,,plout vzduchem“ či spíše jemnohmotným astrálním éterem. Někdo může doslova vnímat rozrážející se vzduch kolem astrálního těla. ,,Vzduch“ je chladivý, příjemný a je to neuvěřitelně krásný pocit. Vzduch v uvozovkách, protože je vnímán neuvěřitelně hmotně, jako bychom proplouvali jakýmsi „tekutým médiem“, jakousi zvláštní esencí, velmi pružnou, živelnou a přitom lehkou jako vánek.

Související články: Astrální putování – vnitřní bariéry, Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?