Magie přírodních živlů a světových stran

amazing-736885_1280K magickým rituálům vzýváme čtyři živly. Živly existují všude nad i pod nebeskou klenbou. Základní vesmírné síly jsou: oheň, voda, vzduch, země. Pátý nejjemnější živel je čistý Duch nebo-li Monáda. Duch je jsoucí příčinou vzniku všech ostatních živlů a nevyčerpatelným zdrojem energie. Živly nebo také elementy, jež jsou součástí všeho hmotného, včetně člověka, ovlivňují nás již od narození. Astrologická znamení rozlišujeme vzdušná, ohnivá, vodní a zemní. Přírodní živly jsou základní esencí celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. Jsou prazákladem lidské psychiky, jejich energie se každý den odráží v lidském bytí, ve všech znamení zvěrokruhu.

Příroda je tvořena spolupůsobením přírodních živlů

rainbow-67902_1280Bez přírodních živlů by nebyl život na Zemi možný. Samozřejmě se nejedná pouze o živly jako takové, jak je dobře známe z přírody, především jde o využití a pochopení jejich jemnohmotné povahy. Pracujeme s energií jednotlivých živlů nebo je různě kombinujeme. Zkušené čarodějky oslovují při složitějších rituálech všechny živly najednou, vzývají je do jednotlivých čtvrtí rituálního kruhu, podle jim určených světových stran. Přírodní živly vnímáme a chápeme podle jejich vlastností. Každý ze živlů má vlastní povahu, pozitivní i negativní energie, jako ostatně vše ve vesmíru.

Přírodní elementy jsou neoddělitelnými prvky magie, s živly pracuje také astrologie, jsou významným rysem tarotových karet. Na veškeré pozemské dění od nepaměti působí éterické síly v neodlučitelném spojení s vlivy planetárními. Můžeme dokonce pracovat podle toho, z jaké světové strany vítr vane. Pracujeme například pouze s jednou světovou stranou – to znamená s jedním živlem v rituálním kruhu. Nebo se všemi čtyřmi živly najednou. Potom je rituál náročnější na čas a vynaloženou energii, což je ve své podstatě pro náš záměr, plán či cíl velmi přínosné. Budete-li do kruhu, jakožto již ostřílení mágové, zvát všechny čtyři živly, nebo příslušné větry, vzývejte je každý zvlášť, nikoliv současně. Každému živlu náleží jedna ze světových stran

fire-18891_1280Nejdříve si ujasněte cíl, zaměřte se na emoce, jaké můžete případně prožívat. Podle záměru, emocí a dalších znaků zvolte kombinace rezonátorů: barvy svíček, byliny, planety, bohy a bohyně. Časem vám kombinace souvztažností (korespondencí, rezonátorů) nebudou dělat problém, chce to trpělivost a poctivé studium. Potom si snadno vytvoříte vlastní rituály a zaříkadla. Například víte, že živel vzduchu koresponduje s planetou Merkur. Dále zjistíte, že živel vzduchu ovlivňuje komunikaci a planeta Merkur taktéž – tím uvedete do souladu potřebné energie. Merkur vládne středě, tento den  je tedy pro váš rituál nejvhodnější.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Vzýváme-li při jednom rituálu všechny čtyři živly současně, začínáme v rituálním kruhu na východě – živlem vzduchu. Pokračujeme živlem ohně, vody a země. Živly oslovujeme jeden po druhém. Vzýváme-li při jednom rituálu pouze jeden živel, postavíme se v kruhu na příslušné světové straně.

Magie živlů bývala ve starověkém světě předmětem zkoumání nejednoho věhlasného badatele. Například filosof, antický myslitel Aristoteles, zažívajíce kouzlo starověkých Athén, pozorný žák Platónův, bádal nejen nad smyslem bytí či nebytí. Mimo ostatní své badatelské aktivity, dává ve svých spisech vzniknout živlovým energiím a to  vzájemným spolupůsobením tepla, sucha, chladna a vlhka. Bez tepla a sucha nebylo by ohně. Bez vlhka a chladna nebylo by vody. Bez tepla a vlhka nebylo by vzduchu. Bez chladna a sucha nebylo by země.

Pátý jsoucí živel (éter), který vše spojuje dohromady, se dle Aristotela projevuje jako světlo. Nejhmotnějším ze živlů je země. Na zemi je voda. Nad vodou je vzduch. Oheň je nejméně hmotným projevem živlových energií, v hierarchii živlů vzhlíží nejvýš.

Během rituálů starosti a nepohodu ,,zakopeme“ do země nebo házíme do hlubokých vod. Radost a přání ,,posíláme“ pomocí vzduchu skrze kouř ohně nebo plamen svíce vzhůru k bohům a bohyním.

Rituální význam světových stran v magii přírodních živlů

Východ představuje živel vzduchu

winter-260838_1280Jaro, nadechnutí, probouzení do světla. Postavte se do východní čtvrti kruhu, umístěte zde žlutou svíčku, zapalte ji a vzývejte živel vzduchu. Představte si jasné zářící světlo, vycházející z projektivní ruky, malujte tímto světlem symbol pentagramu: ruku natáhněte před sebe, ukazovák a prostředník nechte natažené směrem dopředu. Prsteník a malíček složte do dlaně a přeložte přes ně palec. Pokud máte hůlku, nakreslete pentagram hůlkou. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte živel vzduchu jako závan větru.

Proneste vyvolávací zaříkadlo:

Vzývám element
vzduchu, vzduchu, vzduchu
Má slova
ve větru sílu žádejte
Pozdrav buď archanděli
Rafaeli, Rafaeli, Rafaeli

Jih představuje živel ohně

Magie přírodních živlů a světových stranSluncem prosvětlené magické léto znamená život, teplo, emoce, tání negativní energie, přináší více světla pro mysl i duši.  Během rituálu se postavte do vyznačené jižní čtvrti kruhu. Umístěte zde červenou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel ohně.

Kreslete pentagram podobně jako v předchozím případě a představujte si jej v červené barvě. Představte si rudou růži, živel ohně se nachází i v květech růží. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte žár ohně. Proneste vyvolávací zaříkadlo:

Vzývám element
ohně, ohně, ohně
Má slova
v žáru ohně spalujte se
Pozdrav buď archanděli
 Michaeli, Michaeli, Michaeli

Západ představuje živel vody

sea-429374_1280Živel vody představuje ochlazení a podzim, dovršení a ukončení, rozloučení, podvědomí a emoce. Ale také západ Slunce, stmívání, melancholie, pasivita, rozloučení (pohasínající den), touha (po novém světle). Do západní čtvrti kruhu umístěte modrou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel vody. Pentagram můžete kreslit (mentálně) modrou nebo stříbrnou barvou. Soustřeďte se a v imaginaci si představujte chladivý proud vody. Proneste vyvolávací zaříkadlo. Pokud by vám tato uvedená zaříkávadla nevyhovovala, potom pracujte s vlastní fantazií.

Vzývám element
vody, vody, vody 
Má slova
v proudu vody plujte
Pozdrav buď archanděli
Gabrieli, Gabrieli, Gabrieli

Sever představuje živel země

angel-431174_1280Magický a tajemný sever představuje bílou, třpytivou a zároveň mrazivou zimu, a tím také na nějaký čas ochlazení všech smyslů, a následné znovuzrození. Do severní čtvrti rituálního kruhu umístěte zelenou svíčku, zapalte ji a můžete vzývat živel země.

Postavte se směrem k severu, uvolněnou rukou, nebo hůlkou, kreslete symbol pentagramu (mentálně) zelenou nebo hnědou barvou. Soustřeďte se a v dokonalé imaginaci si představujte chlad a tíhu země. Tiše a procítěně proneste vyvolávací zaříkadlo.

Vzývám element
země, země, země
Má slova
v zemi vše staré zanechte
Pozdrav buď archanděli
Urieli, Urieli, Urieli

Zakončení rituálu

Na konci rituálu vždy propustíme všechny vzývané elementy nebo bytosti ven z kruhu. Dýkou přetneme kruh a tím jej otevřeme, necháme pokojně odejít všechny magické síly. Můžeme je uvolnit jednoduchým poděkováním, nebo opět propouštěcím zaříkáním, to nechť si každá čarodějka samostatně rozhodne. Potom zrušíme energii vytvořeného kruhu, začínáme a končíme opět na východě. Nebo na té straně, kde jsme počali před rituálem kruh vytvářet. Pomáháme si opět vizualizací a necháme vyhasnout namodralé jiskry energie. Všechny svíce jednu po druhé zhasíme, nakonec zhasíme ústřední rituální svíci.

Magie života – síla svobodné vůle

compass-737691_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.