Energetická místa síly – posilující energie

countryside-336466_1280Silně energetická místa v přírodě jsou zdrojem vitální posilující energie. Nevíte-li kam uniknout před ruchem bláznivého světa, vydejte se na místa, kde se budete cítit dobře. Navštivte již důvěrně známá místa v přírodě, kde si pravidelně dobíjíte baterky, nebo hledejte a zkoumejte nová, která vás přitáhnou zvláštním, osobitým kouzlem. Udělejte si také čas a navštivte silně energetická místa, kde vás jistě osloví tajemné vibrace energií starodávných vzpomínek, tajemných příběhů a legend, pradávných tradic a pověstí. Jedná se o keltská hradiště, hradní zříceniny, staré zámecké zahrady, kaple se studánkami, poutní kostely…

ancient-trees-176978_1280Na silových místech čerpáme energii díky tomu, že se nacházíme na místě s vyšší vibrací, než je vibrace energetického pole našeho těla. Zde pocítíme vnitřní chvění, příval osvěžující energie, brnění rukou, psychickou euforii, pocit harmonie, nadčasové vize, silné duchovní cítění, dokonce i zvýšenou sexuální touhu. Zde se snáze naladíme na informační pole duchovních bytostí, živlových energií, duchů přírody nebo na energii andělů, případně na energii historickou.

Ocitnete-li se na neznámém místě poprvé, sami sebe se ptejte: Co zde pociťuji? Inspiraci, věčnost, spiritualitu, tradice? Sílu, radost, lehkost, rozhodnutí k činu, harmonii? Světlo, vůně, příval energie, krásu, lásku? Nebo snad strach, agresivitu, melancholii, těžkopádnost, slabomyslnost, smutek, temné stíny či bolest?

Přírodní místečka, kam můžeme kdykoliv a skoro kdekoliv vyrazit za pozitivní energií jsou naše rybníky

Pravidelné posezení pod dubem nebo vrbou u hladiny rybníka zmírní deprese a únavu. Tady můžete do sebe vstřebávat klid a pohodu z okolních lesů a luk, vnímat vůni květin a pozorovat zelené lesní mužíky a jiné nadpozemské bytosti. Zde relaxujte, relaxujte, relaxujte! Jistě všichni známe Jakuba Krčína, který v okolí rožmberského panství vybudoval soustavu rybníků. Ne každý ale možná ví, že Jakub Krčín byl také alchymistou a jeho rybníkářské dílo přineslo do kraje Rožmberků klid od zlých duchů a nekalých démonických sil, které negativně ovlivňovali kraj několik staletí. Jakub Krčín démonické síly přemohl a svázal díky dragonfly-184165_1280umění vládnout přírodním živlům, především pak přírodnímu živlu vodnímu, vzhledem k dobře promyšlené vodní soustavě, kterou zrealizoval.

Na březích rybníků pozorujte vážky, jejich energie podpoří pochopení významu vašich snů a skrytých významů všech nočních můr. Naučí vás telepatii a provedou světem umění.

V podstatě místa se silnou duchovní energií jsou všechny kopce, skály, jeskyně a vrcholky hor. Na místech se silně vyzařující přírodní energií můžete pocítit pozitivní vibrace, dokonce také čerpat informace z energetických proudů informačních polí. Zde se vám mohou nečekaně přihodit různé podivnosti. Například se může stát, že celému okolí bude vládnout déšť a vítr, a jen na vámi objeveném ,,místě síly“ bude krásné slunečné počasí. Místa síly poznáte například podle podivně rostoucích stromů, kdy se jejich kmen rozdvojuje do silných větví již těsně nad zemí, zde můžete pocítit zemskou energii a v každém případě se budete cítit zvláštně a příjemně. Nebo objevíte silně energetické místo, kde bílé pýchavky rostou v menších či větších magických kruzích, podobně tak sedmikrásky.

Ještě stojí za zmínku všechna přirozená přírodní rozcestí a v blízkosti nich stojící malé kapličky nebo vztyčené kříže

black-horn-57970_1280

Přirozeně se křižující linie starých lesních cest jsou kopírovány velmi silnou zemskou energií. Na křižovatkách přírodních cest, na rozhraní lesů a luk se někdy nenápadně a jindy velmi silně projevuje víření energie. Jedná se o přírodní energetické víry. Na těchto magických místech se může s větší či menší intenzitou otáčet v kruhu či ve spirále proud zemské energie. Otáčí se buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pravotočivé víry vyzařují energie pozitivní, levotočivé jsou negativní. Na těchto magických místech se mohou, především v noci, zjevovat a projevovat nepříjemné astrální energie. Jde o zjevení duchů, různých astrálních projekcí či podivných zhmotnění astrálních sil. Podobné energetické dráhy se nacházejí také nad podzemními dutinami, prameny spodních vod, ložisky kovů či geologickými zlomy. Přirozená přírodní silová místa můžeme využít v poznávání a rozšiřování vlastní osobní síly, v posilování vnímání a uvědomění si sebe sama.

Čistě přírodním a pozitivně energetickým místem jsou studánky a řeky

Zvláště pak v přírodě vyvěrající pramen, kde řeka počíná svou cestu. Keltové zasvěcovali prameny řek pohanským božstvům. Také antické národy přisuzovali řekám magickou, božskou moc. Řekám byl přisuzován symbol času, nekonečné a přitom přirozené plynutí z minulosti do budoucnosti, plynutí lidského života od narození až do smrti.

Překročení řeky znamená, odhodlání k novým začátkům, podniknutí odvážných kroků do neznáma. Podniknutí cesty podél řeky od jejího pramene znamená duchovní cestu, otevření se vnitřní moudrosti, vzdání se cesty omylů ,,proti proudu“ přirozeného plynutí času.

Energetická místa síly - posilující energie

Následuje ukázka z knihy: Medicína Čerokíjů

„Všichni máme vlastní osobní odstup, svůj „posvátný prostor“, ovládaný a vyplněný pouze námi, pokud do něho nepozveme ještě někoho jiného. A každý z nás někdy zažil narušení svého posvátného prostoru, ať úmyslné nebo neúmyslné. Někdo do nás například narazí nebo stojí příliš blízko. Společenské a kulturní normy říkají, jaká vzdálenost mezi lidmi je přiměřená. Je však řada okolností, za kterých mají lidé málo na výběr, pokud jde o vzdálenost, protože jiní vědomě či nevědomě narušují náš posvátný prostor. Všichni známe ten pocit rozpaků, napětí, rozčilení nebo přímého hněvu a nepřátelství. Myslíme si: jak si troufají být tak drzí a netaktní?

Posvátný prostor je více než jen prostor fyzický. Skládá se ze Čtyř směrů v oblasti mysli, těla, ducha a přírodního prostředí. Všichni jsme zažili situaci, kdy do nás někdo narazil a neřekl, že ho to mrzí. Ale také jsme zakusili, jak nám někdo říká, co máme dělat, nebo na nás vyvíjel nátlak či nás kritizoval nebo s námi manipuloval a nedával nám možnost vybrat si, ani neposkytl žádnou jinou šanci. To všechno nám odnímá možnost volby, zneuctívá výběr a je známkou nedostatečného ohledu na náš zájem, malé úcty a obdivu k naší osobě. A totéž děláme i my druhým. Nikdo není rád ovládán. Lidé nemají být ovládáni. Nikdo nechce mít pocit, že jeho možnost rozhodování je narušena. Něco takového jako klást dotěrné otázky, přerušovat druhé, mluvit za ně, říkat ostatním, co mají dělat, hádat se, obviňovat, užívat sarkasmu, být nevrlý, blahosklonný, hnidopyšský nebo používat hrozby (jak vyslovené nebo nevyslovené) jsou zcela běžné příklady. A divíme se, proč se pak většinou necítíme dobře? Je to proto, že porušujeme přírodní zákony Stvoření. Nezáleží na tom, proč to děláme, záleží na důsledcích takového jednání, které vede k disharmonii a nesouladu.

Nevměšování zdůrazňuje důležitost zásady vždy požádat o dovolení a nedělat zbytečné předpoklady o jiných. Připomíná nám to, že musíme být vždy vděční za to, co máme, a „neočekávat“ více. Raději projevujme „úctu“ k tomu, co máme, a k Velkému kruhu, jehož jsme součástí. Přemýšlejte o slovech „potřebovat“, „muset“, „muset udělat“. Tato slova nikdy nevypouštíte z úst, nebo snad ano? Přemýšlejte o tom, jak často je používáte ve spojení s druhými nebo se sebou. Proveďte teď a v budoucnosti malý pokus – snažte se nepoužívat tato slova, ať jde o vás či o druhé. Můžete-li, vyřaďte je ze svého slovníku. Zarazte se, když je budete chtít použít. Snažte se uvědomit si to dřív, než tato slova opustí vaše ústa.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Trpělivost je ctností. Ze zásady nevměšování vyplývá, že starostlivost a úcta nejsou totéž, ale jsou potřebné pro harmonické vztahy. Jednou z nejvyšších forem péče o druhou osobu je vyjádření úcty, tedy respektování práv a schopností člověka si vybrat, a projevování trpělivosti v dovolení tomuto člověku, aby to udělal. Tato úcta by měla být tak samozřejmá, jako požádání o dovolení, než se někoho dotkneme.“

J.T Garrett, Michael Garrett – „Medicína Čerokíjů

Související: Očistný rituál po proudu řeky, Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Energetická místa síly - posilující energie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.