Energetická místa síly – posilující energie

Silně energetická místa v přírodě jsou zdrojem vitální posilující energie. Nevíte-li kam uniknout před ruchem bláznivého světa, vydejte se na místa, kde se budete cítit dobře. Navštivte již důvěrně známá místa v přírodě, kde si pravidelně dobíjíte baterky, nebo hledejte a zkoumejte nová, která vás přitáhnou zvláštním, osobitým kouzlem. Udělejte si také čas a navštivte silně energetická místa, kde vás jistě osloví tajemné vibrace energií starodávných vzpomínek, tajemných příběhů a legend, pradávných tradic a pověstí. Jedná se o keltská hradiště, hradní zříceniny, staré zámecké zahrady, labyrinty, kaple se studánkami, hadí a čertí studánky, termální prameny, prameny řek, dračí hory, jeskyně, staré mlýny, poutní kostely, kruhové rondely, kamenné kruhy a monolity.

Na silových místech čerpáme energii díky tomu, že se nacházíme na místě s vyšší vibrací, než je vibrace energetického pole našeho těla. Zde pocítíme vnitřní chvění, příval osvěžující energie, brnění rukou, psychickou euforii, pocit harmonie, nadčasové vize, silné duchovní cítění, dokonce i zvýšenou sexuální touhu. Zde se snáze naladíme na informační pole duchovních bytostí, živlových energií, duchů přírody nebo na energii andělů, případně na energii paměti místa.

Ocitnete-li se na neznámém místě poprvé, sami sebe se ptejte: Co zde pociťuji? Inspiraci, věčnost, spiritualitu, tradice? Sílu, radost, lehkost, rozhodnutí k činu, harmonii? Světlo, vůně, příval energie, krásu, lásku? Nebo snad strach, agresivitu, melancholii, těžkopádnost, slabomyslnost, smutek, temné stíny či bolest? Zároveň si uvědomujte, že naše vědomí je neseno prostorem všude, kde kráčíme, jsme součástí veškeré existence.

Přírodní místečka, kam můžeme kdykoliv a skoro kdekoliv vyrazit za pozitivní energií jsou naše rybníky

Pravidelné posezení pod dubem nebo vrbou u hladiny rybníka zmírní melancholickou náladu, smutek, úzkost, deprese a únavu. Tady můžete do sebe vstřebávat klid a pohodu z okolních lesů a luk, vnímat vůni přírody a pozorovat zelené lesní mužíky, víly, bludičky, ohniváky a jiné nadpozemské bytosti. Zde relaxujte, relaxujte, relaxujte! Jistě všichni známe Jakuba Krčína, který v okolí rožmberského panství vybudoval soustavu rybníků. Ne každý ale možná ví, že Jakub Krčín byl také alchymistou a jeho rybníkářské dílo přineslo do kraje Rožmberků klid od zlých duchů a nekalých démonických sil, které negativně ovlivňovaly kraj několik staletí. Jakub Krčín démonické síly přemohl a svázal díky umění vládnout přírodním živlům, především pak přírodnímu živlu vodnímu, vzhledem k dobře promyšlené vodní soustavě, kterou zrealizoval.

Na březích rybníků pozorujte vážky, jejich energie podpoří pochopení významu vašich snů a skrytých významů všech nočních můr. Naučí vás telepatii a provedou světem magického umění.

V podstatě místa se silnou duchovní energií jsou všechny kopce, skály, jeskyně a vrcholky hor. Na místech se silně vyzařující přírodní energií můžete pocítit pozitivní vibrace, dokonce také čerpat informace z energetických proudů informačních polí. Zde se vám mohou nečekaně přihodit různé podivnosti. Například se může stát, že celému okolí bude vládnout déšť a vítr, a jen na vámi objeveném ,,místě síly“ bude krásné slunečné počasí. Místa síly poznáte například podle podivně rostoucích stromů, kdy se jejich kmen rozdvojuje do silných větví již těsně nad zemí, zde můžete pocítit zemskou energii a v každém případě se budete cítit zvláštně a příjemně. Nebo objevíte silně energetické místo, kde bílé pýchavky rostou v menších či větších magických kruzích, podobně tak sedmikrásky.

Ještě stojí za zmínku všechna přirozená přírodní rozcestí a v blízkosti nich stojící malé kapličky nebo vztyčené kříže

Přirozeně se křižující linie starých lesních cest jsou kopírovány velmi silnou zemskou energií. Na křižovatkách přírodních cest, na rozhraní lesů a luk se někdy nenápadně a jindy velmi silně projevuje víření energie. Jedná se o přírodní energetické víry. Na těchto magických místech se může s větší či menší intenzitou otáčet v kruhu či ve spirále proud zemské energie. Otáčí se buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pravotočivé víry vyzařují energie pozitivní, levotočivé jsou negativní. Na těchto magických místech se mohou, především v noci, zjevovat a projevovat nepříjemné astrální energie. Jde o zjevení duchů, různých astrálních projekcí či podivných zhmotnění astrálních sil. Podobné energetické dráhy se nacházejí také nad podzemními dutinami, prameny spodních vod, ložisky kovů či geologickými zlomy. Přirozená přírodní silová místa můžeme využít v poznávání a rozšiřování vlastní osobní síly, v posilování vnímání a uvědomění si sebe sama.

Čistě přírodním a pozitivně energetickým místem jsou studánky a řeky

Zvláště pak v přírodě vyvěrající pramen, kde řeka počíná svou cestu. Keltové zasvěcovali prameny řek pohanským božstvům, posvátné prameny pro ně představovaly místa setkání s jiným světem. Také antické národy přisuzovali řekám magickou, božskou moc. Řekám byl přisuzován symbol času, nekonečné a přitom přirozené plynutí z minulosti do budoucnosti, plynutí lidského života od narození až do smrti.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Překročení řeky znamená, odhodlání k novým začátkům, podniknutí odvážných kroků do neznáma. Podniknutí cesty podél řeky od jejího pramene znamená duchovní cestu, otevření se vnitřní moudrosti, vzdání se cesty omylů ,,proti proudu“ přirozeného plynutí času. Příroda je svět zázraků, je inteligentním systémem – pokud by zanikl – nedokázali bychom ve zdejším světě přežít.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?