Energie sexu v horkém žáru léta a mysteriích života

rosa-1280343_1920Pokročilé adepty s osobními zkušenostmi a s filosofickým nadhledem, s mystickým vědomím, nepřekvapí, že hadí síla, podle sanskrtu zvaná též kundaliní (životní energie), se projevuje v celé své síle například právě během vědomě vedených sexuálních prožitků. Hadí síla není nic zvláštního ani tajemného, hadí síla není ani nic temného, projevená životní energie je projevené světlo. Ačkoliv je pravda, že temnou se kdykoliv stát může, pokud člověk nezná dobře sám sebe, snadno balancuje na ostré hraně všudypřítomné polarity světla a temnoty. Světlo je stav duchovní dokonalosti, ale i temnota může dosáhnout „dokonalosti“, s neblahým vlivem na různé životní okolnosti.

Láska je živena energií ohně jedině v případě, že jím není slepě pohlcena, a pokud lidský pár současně vnímá také zbývající živly, které jsou součástí člověka, přírody i vesmíru

Vše souvisí s tím, že nižší řídící centrum životní energie je lidská mysl, vyšší řídící centrum životní energie nazýváme božské vědomí. Předčasné, nevhodné nebo násilné probuzení hadí síly, z mystického pohledu, není vhodné pokud máme nedostatek informací a zkušeností. S hadí silou – životní energií – nelze bezhlavě a bez rozmyslu experimentovat. Aktivaci hadí síly lze ovlivnit vlastní vůlí, s ohledem k duchovní vyspělosti, například probuzením první až šesté, a následně sedmé čakry, pokud si zachováme chladnou hlavu a čisté úmysly, a vždy budeme brát v potaz duchovní pozadí vlastního života i života ostatních, spřízněných duší. Kruhová energie (čakry = kola), pokud ji roztočíme, vytvoří energii spirálovitou. Spirála je podstatou života a symbolem životních zkušeností, včetně těch inkarnačních. Vysokou frekvenční úroveň životní energie nedokážeme zcela využít, pokud vedeme přízemní, na hmotu zaměřený život, a sex a vztahy bereme pouze povrchně, bez přirozené schopnosti vyrovnaně dávat a brát, bez schopnosti milovat bez podmínek, včetně schopnosti mít rád sám sebe. Protože pokud člověk nemá pod kontrolou v první řadě energie třetí čakry (čakra solárního plexu) a páté čakry (srdeční centrum), nemůže mít pod kontrolou ani plně aktivovaný a do vyšších úrovní rozvinutý energetický systém, jehož vrcholem je již zmíněná čakra sedmá. Například třetí čakra navzájem propojuje hmotný svět, emoční cítění, rozum, myšlení a schopnost rozlišování. Tato čakra nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní životní silou, s pevnou vůlí a cílenou akceschopností. Všechny nízké energie mohou být vědomě skrze třetí čakru přetransformovány v energie vyšší.

sex-1

Je možné pomocí rituálního sexu dojít k osobnímu poznání a pochopení božské prozřetelnosti?

Odpověď se může dostavit po prožité osobní zkušenosti takříkajíc „na vlastní kůži“. Jiným způsobem jsou osobní mystické prožitky, jakékoliv, nejen mystické sexuální prožitky, v podstatě nepřenosné. Protože například orgasmus představuje přirozený projev uvolněné hadí síly, s menší či větší intenzitou. Ta nejvyšší intenzita se může zcela vymykat našim představám i zkušenostem. Před orgasmem dochází ke koncentraci životní energie a během orgasmu dochází k uvolnění hadí síly. Orgasmus spojený pouze s živočišným sexem přivede lidské tělo i vědomí jen k nepatrnému zlomku poznání a pochopení vlastní životní energie.

  • Životní energie, která je nejdříve směrována hluboko dovnitř, se uvolňuje v podobě dvou propojených spirál směrem ven, a stává se plamenem ohně, jímž je tvořen sám život.
  • Životní energie, posílená tímto ryze duchovním poznáním, je skrze probuzený božský pár přenášena do vnějšího světa.
  • Ve vnějším světě se životní energie propojuje s ostatními živly. V podobě živlové energie ohně usměrněné živlovou energií vody, v podobě dalších pozitivních sil v propojení s živlovou energií země. A pomocí živlové energie vzduchu (dech) je předávána dále prostorem.
  • Všechny takto uvolněné informace, po splynutí s modrou barvou nebe, obohacují nejen osobní, ale také duchovní, kolektivní vědomí celku, neboť ve vyšším principu vše jest Jedním.

Láska, sex a erotika souvisí s dvojakostí porozumění sexualitě, jejímž vrcholným energetickým bodem není pouze a jen orgasmus. Životní energie, koncentrovaná do jednoho bodu – vytvoří v okamžiku uvolnění – obrazec podobný květu života. Pomyslný obrazec, jenž ve vlnách prostupuje tělem člověka – zevnitř ven – vyzařuje do vnějšího prostoru. Okamžitý „světelný vzestup“, okamžik orgasmu, kdy mysl není schopna žádné myšlenky, a člověk intensivně zažívá sílu přítomného okamžiku, spojuje nižší vědomí s vyšším polem vesmírného vědomí.

Jednoznačně rozlišit dvojakost přirozené sexuální síly nedokážeme, pokud sexuální aktivity považuje za přízemní pudové záležitosti, spojené pouze s prožíváním světských rozkoší, bez vyššího vedení a uvědomění. Erotika a živočišná touha pouze na té nižší úrovni nemá nic společného s mystikou a duchovním poznáním. Na vyšší cestě je nutné odmítnout vše, co odporuje duchovní čistotě, „Čistému vše čisté“, jinak zůstane prožitek orgasmu jen na úrovni běžného sexu, milování a erotiky, bez možnosti vyšších vhledů.

rose-297348_1280Na cokoliv během milování soustředíme silnou vnitřní pozornost, na cokoliv intenzivně myslíme, vzhledem k tomu, že životní síla je síla tvořivá, to během orgasmu – stavu bez myšlenek – expanduje v podobě energetického informačního balíčku – ven do PROSTORU směrem k morfickým polím (k osobní informační databance).

Jednoduchý příklad: Žena, pokud se během milování soustředí na nedostatky svého těla, nebo na to, jak uspokojit požadavky partnera více, než požadavky a touhy své, se po milování často nevysvětlitelně rozpláče. Muž, který si milování užívá a soustředí se pouze na příjemný prožitek a neodvádí svou pozornost (energii) jinam, je schopen téměř ihned po orgasmu usnout. Jeho duše, životní energie/vědomí, se v mžiku odpoutá do mystických výšin. Proto bývají častěji ženy po milování nespokojené a v duchu si říkají, jak je to možné, já se tady trápím a on si úplně klidně usne! Energie nespokojenosti se akumuluje a okamžitě se projeví, jako nežádoucí impulsivní síla v aurickém zabarvení, v emočním těle, a ukládá se do podvědomí, což může mít časem vliv na negativní přístup k sexuálním aktivitám, nebo k neschopnosti dosáhnout a naplno prožít orgasmus.

Velmi si ubližují ženy, které nemohou otěhotnět a během sexuálního aktu, (ale i před a po něm), myslí na to, zda se otěhotnění povede či nikoliv. Podobné myšlenky, spojené s emocemi smutku, s představami, že se to zas nepovede, jsou svým způsobem tvořivé, v podobě informace se zapisují do osobní databanky. Během sexuálního aktu je nutné podobných myšlenek se vzdát, (ale i kdykoliv jindy), a užívat si pouze aktu samotného, užívat si projevů lásky a (energetického) tělesného sblížení.

Energie vzájemné spokojenosti se také okamžitě projeví. V okamžiku prožívání čisté božské inspirace jsou těla milenců obklopena aurou zářivých barev slunečního spektra. Jednotlivé barvy aury obou milenců se vzájemně prolínají. Spektrum aurického vyzařování ženy se vzájemně prolíná se spektrem aurického vyzařování muže. Hadí síla je silně koncentrovaná a proudí tělem boha i bohyně současně. Pro hmotné, fyzické i emoční tělo je v případě spokojeného sexu a plně prožitého orgasmu vzestup hadí síly očistným procesem, s příznivým vlivem na tělesné a psychické zdraví. Vědomě koncentrovaná energie, podpořená správnými myšlenkami a emocemi, působí v lidském těle jako samoléčící síla.

Energie sexu v horkém žáru léta a mysteriích životaNelze samozřejmě každou sexuální aktivitu spojovat s cíleným vzestupem hadí síly – s energií vysoké frekvence, s mystickým znovuzrozením, případně s posilováním vědomé vůle, s tímto je nutno zacházet obezřetně. Stejně tak s city, pocity a emocemi, jež jsou nedílnou součástí partnerských vztahů. Člověk je také bytost pudová, potřebuje uspokojit své touhy a libida, běžné erotické představy, a potřeby fyzického těla, proto není ani možné ani zdravé nevhodně experimentovat a pokaždé spojovat sex s mystikou, i když není vyloučené, že po letech praxe se to může stát „rituální“ samozřejmostí. Než ale do podobného stavu vědomí a uvědomění dojdeme, tak je vždy nutné tuto dvojakost od sebe důsledně oddělit. S tímto faktem či duchovním zákonem souvisí, že nelze neinformovaného či nevědomého partnera nutit spojovat sex s mystikou a mystickými prožitky, a to za žádných okolností. Světský sex a mystika spojená s vzestupem hadí síly za pomoci sexuální energie jsou dvě zcela odlišné věci. Ačkoliv orgasmus, protože hadí síla je součástí lidské bytosti, může i člověku nevědomému způsobit náhodné, podivné tělesné, nebo nadsmyslové zážitky, kdy se během odpoutání vědomí nečekaně ocitne ve stavech doposud nepoznané pocitové úrovně až euforie, pouze s tím rozdílem, že si tyto nadsmyslové stavy nedokáže rozumným způsobem vysvětlit.

Hadí sílu lze cíleně uvolnit a řídit, pouze však u připraveného člověka, vynikající jsou například zkušenosti s astrálním putováním, tantrickými rituály, s hlubokou meditací

Občas dochází také ke spontánním projevům uvolněné hadí síly. Být připraven znamená, mít správné informace, používat je v praxi a naučit se (během hluboké meditace) vědomě řídit a usměrňovat déle trvající sexuální vzrušení, které přichází zcela samovolně, po dokonalém fyzickém a psychickém uvolnění. Být připraven znamená, vědomě řídit, bez jakéhokoliv pohybu a jakékoliv fyzické stimulace, pocity podobné sexuálnímu vzrušení. Pouze pocitově maximálně plně vnímat, bez odvádění pozornosti jinam, co se v těle odehrává, bez myšlenek soustředit pozornost na pohyb hadí síly tělem, počínaje oblastí pánve. Hadí síla stoupá od první čakry páteří postupně až k sedmé čakře, což vyžaduje mistrnou dokonalost vědomé koncentrace, dokonalé zklidnění dechu a naprosto uvolněné tělo. Cestou podél páteře se životní energie uvolňuje a příznivě, též léčivě, působí na tělesné orgány, obzvlášť pokud je to náš záměr a cíl.

bride-1547529_1920Pokud schopnost vnímání přítomného okamžiku a schopnost koncentrace chybí, hadí síla se posune maximálně k třetí čakře, a blažené pocity během meditace, podobné sexuálnímu vzrušení se během chvíle pozvolna rozplynou. Pohyb hadí síly se zastaví už na úrovni druhé čakry pokud neodoláme, a rozhodneme se stimulovat samovolně vzedmuté sexuální vzrušení dodatečným fyzickým pohybem. Proces, kdy se hadí síla začne zlehka jemně vlnit, a poté pomalu pohybovat vzhůru, může trvat několik málo minut až desítek minut. Což záleží na schopnosti udržení koncentrace, na schopnosti vnímat tento intenzivní prožitek přítomného okamžiku pouze na pocitové úrovni, s minimálním odváděním pozornosti v podobě myšlenek. Jakmile se zapojí proces myšlení, například v podobě údivu – „Co se to děje?“ – pohyb hadí síly se zastaví a energie se stáhne zpět do oblasti první čakry. Málokdy se ji podaří následně opět probudit (v tuto chvíli), potom si musíme počkat na další vhodnou příležitost, na další meditaci v jiný den apod. Pakliže se vám podaří prožít vzedmutí hadí síly k vyšším čakrám, (výjimečně k čakře sedmé, kdy může ve vlnách dojít k „orgasmu“ celého těla, a k následnému odpoutání vědomí od fyzického těla), každá další meditace může být vědoměji řízená, a tím i pocitové prožitky, případně mystické zážitky intenzivnější, plnější a vědomější. Vědomější ve smyslu k vnitřnímu bytostnému Já, a následně vědomější směrem k vyšší duchovní síle.

Energii hadí síly, její tajemství, je skryté nejen v pohádkách a různých světových mýtech

Pokud si  jen tak mimochodem připomeneme Homérovu odyseu, kde se Sisyfos, jenž toužil být nesmrtelný, pokusil uvěznit samu smrt, dostaneme se opět k hadí síle. Kámen, který Sisyfos marně donekonečna valí do kopce, a začíná stále znova a znova, je symbolem hadí síly, uzamčené a spící v kořenové čakře člověka. Jakmile se hadí síla aktivuje, (kámen mudrců se podaří vyzdvihnout vzhůru), potom dojde člověk osvícení a nesmrtelnosti. Legenda hovoří o jednotě těla a ducha. Probouzení hadí síly je nekonečná ,,sisyfovská práce“.

Zkuste si nahlas a rychle za sebou vyslovovat Sisyfos – nepřipomíná vám to hadí syčení?!

TANTRICKÝ, indický symbol – ženský a mužský princip

hinduism-1689850_1280Základem tohoto geometrického symbolu jsou propletené trojúhelníky v kruhu. Trojúhelník postavený špicí nahoru představuje mužský princip, trojúhelník postavený špicí dolů představuje ženský princip – vyváženost vesmírné duality. Tantra má také samozřejmě co do činění s energetickými centry těla, s čakrami. Symbol s trojúhelníky představuje „vířící kruh“ – centrum hadí síly ve vesmíru i v těle člověka. Symbolizuje pravdu vyšších světů a moudrost přírody. Propletené trojúhelníky nám připomínají propojení makrokosmu a mikrokosmu, ženského a mužského principu. Vše se vším souvisí a jedno bez druhého nemůže existovat. Tento magický obrazec je sjednocujícím symbolem vesmíru, a souznění s přírodou.

Spodní tři čakry (pod bránicí) vytvářejí energetický trojúhelník v souvislosti s čakrou kořenovou, sakrální a čakrou solar plexu. Čtvrtá čakra srdeční je duchovní spojnicí, vyvažujícím těžištěm mezi tělem a duchem, je středobodem harmonie. Horní tři čakry (nad bránicí), krční čakra, třetí oko, korunní čakra, vytvářejí vyšší trojúhelník. Pokud se člověk povznese ve svém duchovním vývoji, kdy dojde k plnému uvědomění si vyššího Já, nižší a vyšší trojúhelníky se vzájemně propojí a vytvoří šesticípou hvězdu (hexagram). V samém středu hvězdy, kde se nachází centrum vnímání a šíření Lásky, které úzce souvisí s léčivou energií odpuštění, se lidská bytost ocitá jedině v plném napojení na energii srdeční čakry.

Vibrační energie červené barvy

Červená barva podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Červená je barvou bouřlivého mládí, romantiky a žáru letního Slunce. Její podstata je dynamická, temperamentní a osvěžující. Symbolizuje vitální energii, oheň a krev. V analogii s krví je světlem života, a tudíž je posvátná. Vibrace červené barvy zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí spontánnost v rozhodování, zdravé riskování a odvahu. Podporuje sexuální energii, sebevědomí a dobyvačnost, vášně, emoce, akceschopnost. Pomocí červené barvy můžeme povzbudit nebo dokonce probudit vlastní vědomí, regenerovat ospalou mysl a odhalit tajemství některých mystérií života. Energie červené barvy pomáhá vytvoření čehokoli, co se týká mezilidských vztahů. Červená je ale velmi energická, může být dokonce vznětlivá, proto ji kombinujeme s klidnějšími odstíny, usměrníme tak její nechtěnou ,,agresivitu“. Červená se dobře doplňuje se zelenou barvou.

EXKURZE MIMO TĚLO

Související články: Energeticky posilující tantra masáž, Tantra, orgasmus a extatický stav vědomí

Energie sexu v horkém žáru léta a mysteriích života

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.