Hadí síla (životní energie) – očima Toltéků

Životní filozofie starověkých Toltéků je až do dnešních dnů obdivuhodně nadčasová. Toltécké učení, například o vědomém ovlivňování životní energie a vstupování do jiných dimenzí (do světů mezi světy), připomíná, poněkud mezi řádky, dnešní poznatky moderní vědy, především jde o spojení vědy a metafyziky. Metafyzika jen zdánlivě přesahuje možnosti lidského poznání, odhaluje vše, co se skrývá za fyzickým světem.

Toltékové popisovali realitu kolem sebe jako energetická pole. Vědomě ovládali potenciál osobní energie, nejen pochopením podstaty reality, ale také ojediněle propracovaným fyzickým cvičením, a především neustálým soustředěním se na osobní duchovní rozvoj. Ovládali svou mysl především během cílených zážitků za stavu změněného vědomí. Věděli, že vědomí člověka je čirá energie, vždy sjednocená s Vědomím vesmíru – s vesmírnou Myslí. Vlastní intelekt neodlišovali od vědomí celku – chápali odpovědnost za své myšlenky. Ve smyslu toho, že rozvážné vědomé i náhodné nevědomé myšlenky a následné činy ovlivňují realitu. Vědomá duchovní cesta Toltéka však není jednoduchá.

Není pro nás, pro člověka moderní doby, snadné například „pouhým sněním“ tvořit realitu, nebo pracovat s energetickým potenciálem vlastního těla. Předně je nutné skutečně si uvědomit, že dnes žijeme v uspěchané době, a tím také v energetické nerovnováze, tělesné i duševní disharmonii.

Bezprostředním vnímáním reality, bez zbytečného a povrchního materialistického přístupu k životu, zjistíme, že vše kolem nás, včetně nás – je čirá energie. Podle toltéckého učení je vše, co kolem sebe vidíme: hmotný svět, vymodelovaný, tvarovaný a oživený světlem čiré, universální vesmírné energie.

Svět vnímané a viděné a stejně tak i skryté reality funguje, nejen podle prastarého učení Toltéků, na základě dynamického a nepřetržitého působení různých energetických (přírodních) systémů na sebe navzájem.

Všichni v sobě nosíme latentní (spící) energii, kterou Toltékové nazývají nevyužitým potenciálem

Životní energie je v nás (i mimo nás) neustále přítomna, sama od sebe je nečinná, prostě ,,si jen tak proudí“. Dostane-li však příležitost, stává se energií tvořivou. Světlem každé pozitivní myšlenky proměníme latentní energii v tvořivou sílu. Světlem myšlenky vyjádříme náš záměr a tím jej posuneme k uskutečnění se. Ovládat světlo myšlenek ale znamená, soustředit se na světlo samo, a nedovolit světlu v nás vytvářet stíny. Světlo samo není zdrojem stínu, nemůže být. Pokud čirému světlu stojí v cestě překážka, ona překážka dává tvar a tvořivou energii stínům, nikoliv světlo samo. To je velice důležité pochopit.

Svět je tvořen čirou energií, zářícím vesmírným světlem, které nikdy samo o sobě před sebe nevrhá stín.

Životní energii jedině člověk sám může proměnit v bloudící a nevědomé stíny, a stavět překážky na cestě svobodného ducha. Toto jest nazýváno energií vyjádřenou. Určitě ne nadarmo se říká: ,,Jednej duchaplně“ nebo ,,Jedná, jako duchem nepřítomný.“

Myšlenka nebo slova pronesená nahlas stávají se energií realizovanou, svítí nám na cestu životem. Světlo našich myšlenek nám buď svítí na cestu, nebo před nás vrhá „nečekané“ stíny a překážky. Podle toltéckého učení je frekvence životní energie jiná pro člověka, rostliny, animální bytosti, nebo hmotné předměty. Člověk a všechno ostatní vyzařuje určitou energetickou vlnu, člověk si může sám sebe uvědomovat jako čirou energii, nebo si alespoň uvědomuje energii vyzařující z ostatních živých tvorů a neživých předmětů. Uvědomuje si vlastní vyzařování i to, jak svým energetickým potenciálem působí na okolí. V tom lepším případě. Většinou totiž tomu tak není. Pokud by tomu tak bylo, lidé by si vzájemně přestali ubližovat. Uvědomit si zdroj tvoření a skutečný zdroj tvořivé energie je pro dávného Toltéka jediným skutečným životním cílem.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Tomuto poznání předchází uvědomění si nesmírné prázdnoty, zahrnující v sobě vše, co kdy bylo a bude. Prázdnoty v podobě nezměrné síly v božském proudu vše-oživující energie. Dnes víme, kolik energie se skrývá v jediném jádru atomu. Snažíme se rozbíjet atomy, vystřelujeme proti sobě (v urychlovačích částic) elementární částice rychlostí světla – hledáme zdroj síly v nesmírné prázdnotě jediného atomu… Ale to podstatné nám stále uniká, to podstatné sami skrýváme před světlem, a vrháme stíny a blesky kolem sebe v touze ovládnout hmotu. Uniká nám, že nejmocnější formou všetvořivé energie je Duch. Duch živoucí vesmírné energie je zdrojem všeho, co existuje – tímto krédem se řídí nejen filozofie Toltéků, jak už víme. Každý jeden z nás je energetickým článkem celku, každý jeden z nás se podílí na vytváření reality světa, ve kterém žijeme.

O životní energii, v podobě hadí síly, již bylo mnoho napsáno jinde, a hledajícím mnoho sděleno především pomocí východních filozofií. Toltécké učení není tolik známé, přesto je v mnohém podobné a dokonce shodné s ostatními esoterickými systémy. Dokonce je velmi podobné učení keltských druidů. Také životní energie, ve východním učení zvaná hadí či dračí síla, je tatáž energie, se kterou pracuje filozofie Toltéků. Toltécké učení dokonce pracuje s energetickými centry „uvnitř“ fyzického těla člověka, ve východním učení je známe pod názvem čakry. Ještě si můžeme připomenout svět starověkých Mayů, mayský kalendář a učení mayských kněží vychází z učení Toltéků. Což nás opět utvrzuje v tom, že svět, projevený ve hmotě, je ve skutečnosti jeden velký energetický systém, a nic není náhoda.

QUETZALCOATL je aztécký opeřený had, uctívaná božská postava starověkého světa Aztéků, Toltéků a Mayů

Opeřený had představuje v mezoamerických kulturách boha války, plodnosti, boha rituálních obětí. Nejvýznamnějším symbolem zbožného uctívání je velká Quetzalcoatlova pyramida Slunce ve městě Teotihuacán.  Aztékům se had  Quetzalcoatl zjevoval v lidské podobě, jeho síla je spojována s vodou, oblohou a plodností. Také s Jitřenkou na obloze, strážkyní Slunce. Chápán je také jako pán časů úsvitu a bůh větru. Aztécký Opeřený had disponuje obnovující a životodárnou silou.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?