Zření, myšlení a vůle – toltécké učení

assembly-684142_1280Zření a vůle jsou hlavním námětem toltéckého učení. Podle tohoto učení je svět založen na zásadách, racionálně určených a často nesprávně a na dlouho daných, podle toho, co kolem sebe vidíme, nikoliv zříme. Vidění a zření zde představuje dva zásadní a rozdílné pojmy. Vidění se vztahuje k rozumu. Zření se vztahuje především k podvědomí, k uvědomování si světa hmoty v návaznosti na nadvědomí. Zření je vidění ,,za viděním“. Dále následuje MLUVENÍ, CÍTĚNÍ, SNĚNÍ a VŮLE, to jsou hlavní a zásadní složky toltéckého učení. Centrum rozumu a myšlení náleží hlavě. Centrum cítění se nachází za hrudní kostí v oblasti srdce. Centrum vůle nalezneme, (pro někoho možná nečekaně), v břiše, v okolí pupku.  Břicho je také centrem, kde se projevují emoce, zde se jako první projevují naše pocity (znáte to, například nervozita). Málo už ale víme, že pocity nám říkají pravdu, (například o zrovna prožívané situaci, kdy se neumíme rozhodnout, nebo nás něco vyvede z míry). Na rozdíl od myšlenek, které, pokud nepodchytíme úplně tu první myšlenku shodnou s prvotní emocí, každou situaci zkreslují. Čím více o daných situacích, věcech a lidech kolem nás přemýšlíme a posuzujeme, tím více zkreslujeme pravdu, tím více ztrácíme napojení na přirozenost intuice.

Zření je podle Toltéků nezkreslené vidění reality

eye-232316_1280Zření je přímé, okamžité a myšlením nezkreslené vidění reality. Jde o bezprostřední vnímání energií projevených ve hmotě. Mluvením vyjadřujeme naše vnímání světa, nikoliv mluvením nebo myšlením samotným. Chápání světa vyjadřujeme především za pomoci všech ostatních smyslů. Cítění je záležitost srdeční čakry, skrze toto energetické centrum si uvědomujeme sebe sama ve vztahu ke svému okolí. Lidé kolem nás nám nastavují zrcadla, jedině skrze své okolí si můžeme uvědomit kdo jsme (jako duchovní bytosti). Podle Toltéků je viditelný hmotný svět odrazem našeho myšlení. Nesprávným myšlením stanovujeme pravidla, všemu dáváme pevný řád, tím omezujeme vlastní tvořivost, stanovujeme zbytečné hranice a uzavíráme se do nesvobody. Myšlením tedy omezujeme bezprostřední projevy svého vědomí, které je bez ustání napojeno na vědomí vesmírné (na morfická pole). Mozek a myšlení nás spojuje pouze s racionálně stanoveným hmotným světem. A naopak je to právě tělo, energetický systém těla (čakry a vyzařování aurické), kdo nás spojuje se zbytkem světa – tedy s nekonečnem.

Energetické systémy našich těl nás spojují také mezi sebou navzájem. Jedná se o energetické vnímání všemi smysly, pomocí emočního cítění, právě a jedině skrze tělo

Jde o posuzování, odsuzování, o všemožné domněnky, o myšlenkové připoutání k minulosti nebo budoucnosti, jde o spoutanost zbytečným a zavádějícím strachem. Zde jednoznačně vidíme, podobnost s ostatními esoterickými systémy. Vnitřní dialog je jako kotva vhozená do hlubin nevědomí, která nás drží na místě, zdržuje a často způsobuje emoční bolest. Zkresluje pohled na danou situaci, bytost nebo věc. Nedovoluje nám tvořit pouhým zřením, tvořit v přítomném okamžiku. Nepatřičný vnitřní dialog nepatřičně ovlivňuje naše chování a rozhodování. Jedině ponořením se do vnitřní tichosti, do okamžiku tady a teď, jsme obdařeni správným úsudkem a inspirací. Tvořivá inspirace přichází jedině a výhradně z našeho vnitřního ticha. V hluku neutuchajících myšlenek se inspirace a správný úsudek snadno přehlédne, v tomto hluku nemůžeme zaslechnout ta správná slova. Slova jsou vždy až na druhém místě, prioritní jsou pocity. Na energetické úrovni jde vždy o vnímání čiré „melodie“ pocházející z JEDINÉHO vesmírného řádu, z čistého potenciálu.

S tím souvisí, že vše je ve své podstatě energie, včetně „pevné“ hmoty. Energie vzniklá racionálním myšlením, je energie podmíněná

Zření, myšlení a vůle - toltécké učeníZde si musíme uvědomit, že racionální, efektivní myšlení, vzhledem k běžným činnostem, kdy vykonáváme úkoly v zaměstnání, provádíme měření nebo výpočty, plánujeme a podobně, je v pořádku. Racionalita má v našich životech své místo, ovšem bez současného použití iracionálního vnímání, můžeme dělat nesprávná rozhodnutí. Můžeme do nekonečna řešit jeden a ten samý problém. Nejeden vědec došel k světovému objevu díky správnému vyhodnocení své snové vize – to je příklad, kdy je zapojena iracionalita a správně fungující intuice. Například Nikola Tesla se veřejně přiznává ve svých spisech k tomu, že čerpá informace z universa díky schopnosti napojit se na vesmírná morfická pole. Toho dosáhneme právě zastavením rušivého vnitřního dialogu. Vnitřní dialog je převážně reflexivní, vychází ze zastaralých programů v našem vědomí i podvědomí. Potom se nám snadno stane, že si neuvědomujeme změny, které kolem nás i v nás neustále probíhají. Tak se často tvrdošíjně utápíme v zastaralých a pro nás již nepotřebných názorech, které potom negativně ovlivňují například naše partnerské vztahy.

Není jednoduché naučit se uvažovat JINAK. Rozhodně to nelze uskutečnit ze dne na den. Teprve až odstraníme ze svého uvažování povrchnost, která je sama o sobě zbytečná a zavádějící, potom spočineme snadno a lehce v přítomném okamžiku. Tedy pokud skutečně pochopíme, že okamžik tady a teď je to jediné, co máme. Pravda také je, dle mého mínění, že než si člověk tímto duchovním vývojem projde, nejednou si bude připadat v okolním světě naprosto ztracený, a často také osamocen. Proto je na místě velká dávka trpělivosti, než vám vaše nové poznatky ukáží správný směr, správný význam vašeho snažení. Jde o poznání, že inteligence myšlenková musí zůstávat neustále v souladu a harmonii s inteligencí emocionální. Dle učení Toltéků jde o vědomou cestu srdcem.

EXKURZE MIMO TĚLO – astrální putování

Vše je vzájemně propojeno, od jednotlivých atomů, až po nekonečný počet paralelních vesmírů. Vesmírné vědomí, vědomí světla pouze odzrcadluje do našich životů naše vlastní projekce, sny a přání.

Zření, myšlení a vůle - toltécké učení

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.