Hexagram – Šalamounova pečeť

DSC_0980Spojíme-li dva rovnoramenné trojúhelníky a necháme je prostoupit skrze sebe, tak vznikne šesticípá hvězda – pečeť Šalamounova. Znamená vnitřní světlo, duševní sílu a od sebe neoddělitelnou ženskou a mužskou energii. Jeden trojúhelník je postaven špicí nahoru – představuje živel ohně a mužský princip. Druhý je postaven špicí dolu – představuje živel vody a ženský princip. Společně vyjadřují sjednocení živlů, spojení všech protikladů, duše a ducha, nebe a země, vše, co je nahoře a vše, co je dole, mikrokosmos a makrokosmos.

Hexagram je symbolem nekonečného vesmíru, symbolem mystické svatby

Hexagram - Šalamounova pečeťHexagram působí jako ochranný štít beze slov proti negativním vnějším vlivům, ochraňuje před nezdarem, dodává energii a posiluje životní sílu. Dále je emblémem pro všechny planety, tudíž je symbolem sluneční soustavy, Slunce kraluje v jeho magickém středu. Šalamounova hvězda je symbolem makrokosmu, božské prozřetelnosti, kvantového Vědomí vesmíru.

Každý cíp hvězdy samostatně představuje jednu planetu a k ní přiřazený kov: stříbro a Měsíc, železo a Mars, měď a Venuše, cín a Jupiter, Merkur a rtuť, olovo a Saturn. Uprostřed Davidovi hvězdy kraluje zlato a Slunce.

Pro starověkého alchymistu je hexagram hermetickým symbolem mystické svatby.

Hexagram je vyjádřením vesmírné rovnováhy tvořené živly – ohně a vody (mužské a ženské energie). Představuje poznání, rovnováhu vnitřních sil, oživení nebo-li povznesení ducha na vyšší úroveň.

Hexagram provedený v modrobílé kombinaci používáme jako silný, ochranný talisman. V černobílé kombinaci vyrovnává protiklady, stává se tak silným tvarovým zářičem. Jako rituální pomůcku jej využijeme například při vzývání planetárních energií.

Šestistěn symbolizuje prazáklad hmoty

Šestistěn je dle Platóna symbolem elementu země. Symbolem šestistěnu je krychle, představuje materiální svět. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba. Symboliku krychle můžeme najít v architektuře středověkých katedrál. Též Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest. Šestka je číslem knihy Genesis. Šestého dne stvořen byl člověk. Symbolem šestky je lidské srdce a sebeuvědomění, také sexualita. Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a barvou indigo.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Harmonické vyplňování prostoru spatříme například v šestiúhelníkové struktuře řetězení ledových krystalků. Ledové krystalky sněhu mají podobu šestiramenných hvězdiček nebo šestibokých destiček, které se na principu fraktálnosti spojují do pravidelných útvarů. Ve sněhových vločkách se zrcadlí vesmírná harmonie – zvětšené pod mikroskopem podobají se překrásným krajkám. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík. Molekuly uhlíku jsou tvořeny šesti atomy, vytvářejí prostorový útvar podobný útvaru, jenž tvoří medový plást – tedy šestiúhelník.

Šesticípá hvězda v souvislosti s čakrami a duševním vývojem

Hexagram - Šalamounova pečeťEnergetické vibrace lidského těla – na úrovni čaker – souvisí s úrovní duševní vyspělosti, s úrovní vnímání světa hlasem srdce. A podle této vyspělosti vyjadřujeme své dočasné bytí ve světě hmoty. V lidském těle pracuje sedm energetických center.

Spodní tři čakry (pod bránicí) vytvářejí energetický trojúhelník v souvislosti s čakrou kořenovou, sakrální a čakrou solar plexu. Čtvrtá čakra srdeční je duchovní spojnicí, vyvažujícím těžištěm mezi tělem a duchem, je středobodem harmonie. Horní tři čakry (nad bránicí), krční čakra, třetí oko, korunní čakra, vytvářejí vyšší trojúhelník. Pokud se člověk povznese duchovním vývojem, kdy dojde k plnému uvědomění si vyššího Já, nižší a vyšší trojúhelníky se vzájemně propojí a vytvoří šesticípou hvězdu.

V samém středu hvězdy, kde se nachází centrum vnímání a šíření Lásky, které úzce souvisí s léčivou energií odpuštění, se lidská bytost ocitá jedině v plném napojení na energii srdeční čakry.

Doporučený článek, hexagram: Tajemství hvězdných hor

hildesheim-germany-673399_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.