Intuice nebo rozum?

Intuice je mocná síla, propojuje lidské vědomí se vším, co máme hluboko uložené v podvědomí. Intuice je tichý a nenápadný hlas v našem nitru, který nám ukazuje kudy jít a jak se rozhodnout, pokud rozum váhá a situaci rozebírá příliš racionálně. Rozum a vědomosti samozřejmě stále ctíme a rozvíjíme. Ovšem budeme se snažit propojit je s vlákny jemného citu, vnímáním emocí a toho tichého hlasu, který nás nenápadně vede při jakémkoli rozhodování. Jako příklad mohu uvést andělskou pomoc a ochranu, nemohou za nás ale rozhodovat, vždycky má přednost naše svobodná vůle. I ta nejbanálnější rozhodnutí mohou přinést různé zvraty nebo odklon od daného záměru nechtěným směrem. Žijeme-li v ospalé agónii se zavřenýma očima, ve zbytečném zmatku, strachu, smutku a sebelítosti, oddáváme se nevědomosti, která nás vyčerpává. Potom se snadněji dopouštíme všemožných chyb.

Je nezbytné vytvořit soulad mezi racionalitou a iracionalitou

Racionální uvažování zahrnuje logiku, iracionální vnímání je vnímání bez přístupu rozumu. Iracionální je vše záhadné, neprověřitelné, pro rozum neexistující. Vylaďte vlastní vědomí tak, aby rezonovalo s tolik opomíjeným podvědomím. Vědomě také usilujte o mentální napojení na energetické proudy kolektivního vědomí. Každá oblast lidského konání vytváří v kosmickém prostoru energetické proudy, morfická pole, na která se můžeme kdykoliv podle potřeby napojit. Právě pomocí intuice a podvědomí, to ono vyšle potřebné intuitivní signály. Tím se nám podaří probudit a zdokonalovat spirituální schopnosti. Na morfická pole se napojujeme častěji, než by se zdálo, většinou nevědomky. Mnoho vědců a badatelů vyřešilo svůj úkol ve snu, kdy je duše ve spojení s informačními poli kvantového Vědomí, tak se po letech bádání v jediném okamžiku objeví to správné řešení dané situace.

Kvantová pole jsou zrcadla, odkud se k nám odráží zpětně vše, co vysíláme. Zde se naše myšlenky realizují. Nikoli náhodné, občasné myšlenky nebo čistě spontánní nápady, ale vše, čemu věnujeme intenzivní pozornost. Všímejte si, nač po celý den myslíte, možná se nebudete stačit divit, kolikrát za den se zaobíráte myšlenkami na nedostatek peněz, lásky, porozumění, zdraví, štěstí, radosti atd. Každý zažíváme nedostatek něčeho jiného. Tento přehlížený aspekt myšlení se k nám vrací v podobě nedostatku! Vysíláme-li energie zklamání, nespokojenosti, plané energie chtění a toužení, častěji, než je zdrávo, potom bude nespokojenost a nekonečné chtění realizováno v životě.

Myšlenky týkající se peněz a jiných záležitostí je nutné změnit na pozitivní i v těch nejmenších detailech

To je zákon magie slova, to je kouzlo bytí v harmonii. Potom zažijete realitu dostatečného množství všeho, po čem toužíte. Svému podvědomí dávejte naprosto jasné příkazy, srozumitelné a konkrétní. Pracujte s podvědomím jako s počítačem. Do vyhledávače musíte také zadat jasné a přesné zadání, potom pracuje rychle a správně vyhodnotí informace. Energiím typu věčného chtění a toužení se vyvarujete jednoduše tak, že si všechna přání a projekty budete vizualizovat v čase přítomném – ačkoliv se to racionálnímu rozumu může zdát nelogické. Podvědomí nepracuje s časem, pro podvědomí existuje jen věčná přítomnost. V představách si zhmotníte váš cíl, jako kdyby již byl uskutečněn. Připouštím, že to není zrovna jednoduché, jsme-li stále ještě zavaleni reálnými starostmi. Ale s dostatečným odhodláním, trpělivostí a vnitřním přesvědčením je to možné. Vždycky to nějaký čas trvá, než se odčiní napáchané škody, hlavně jde o to, nezavdávat již příčiny dalším nechtěným řetězovým reakcím.

Jak intuici probudit a nezaspat správná životní rozhodnutí?

Intuice je tedy vrozená, jak ji opět probudit a naučit se s ní spolupracovat? Nepřehlížejte žádné vhledy a synchronizace dějů. Můžete například udělat intuitivní pohyb, nebo kroky, které vás nečekaně někam navádí, přesto nereagujete a jdete obvyklou trasou. Máte nutkavý pocit zavolat kamarádovi, přesto neuposlechnete ten tichý hlas, který vás vede. Intenzivně hledáte odpověď na palčivou otázku, najednou vás osloví hudba, zazní slova písně, přesně ta slova, která hledáte, ale vy je neslyšíte. Zaslechnete rozhovor neznámých lidí, v kterém je odpověď, kterou hledáte, ale vám to nedochází. Vaše kroky se náhle zastaví před plakátem upozorňujícím na zajímavou výstavu nebo přednášku, zaujme vás, máte pocit, že právě to by pro vás bylo vhodné, a to je asi tak všechno, co uděláte. Kroky vás vedou životem dál, aniž byste poslouchali vnitřní vedení a znamení, která se vám zjevují přímo před očima. Nečekejte však znamení pouze v podobě do dálky zářících neonových nápisů! Všímejte si všech nenápadných symbolů a souvislostí, nenápadných slov v pozadí myšlenek.

Dlužno dodat, že je mezi námi mnoho lidí, kteří negativní informace, děje a skutečnosti doslova zbožňují. Pokud je například v televizních aktualitách málo děsivých událostí nebo katastrof, mají pocit, že tam tentokrát nebylo nic zajímavého! Což je děsivé, pokud si připomeneme zákon o zpětné vazbě. Intuici je třeba používat i pro vyznání se v nepřeberném množství informací v dnešním mediálním světě. Pakliže se budete denně rozčilovat u televizních zpráv nad absurditou některých jevů a dějů, jen k sobě přitahujete zápornou energii. Přijímat informace je důležité! Ale bez připoutanosti, emocí a nepodstatných komentářů, které nám tak akorát zvednou tlak.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Informace přijímáme v klidu, bez zbytečného komentáře a posuzování – někdy to vyzkoušejte. Jednoduše meditujte, dívejte se pozorně na zprávy, jen vnímejte informace a mysl udržujte v tichosti. Nic si vnitřně ani nahlas nekomentujte! Potom pro vás budou informace užitečné a naučíte se rozlišovat kvalitu od balastu.

S intuicí přistupujte také ke spiritualitě, k magii a k magickým rituálům, rozhodnete-li se věnovat těmto čistě osobním záležitostem více času

Orientujte se podle vnitřního cítění, nic si nevnucujte, nespěchejte, hledejte a porovnávejte. Budete překvapeni, jak jsou si rozdílná vyznání v mnohém podobná, vlastně v tom nejzákladnějším. Uvědomíte si, že duch magie nikdy zcela nevymizel a nebyl zničen. Veškerá esoterika je často cíleně zprofanovaná a zesměšňovaná, neboť prozření lidstva je v každém případě nežádoucí! Vybírejte podle intuice, které učení se shoduje s vašimi potřebami a duchovním cítěním. Zároveň vylučujte vše, pro váš momentální styl života nepotřebné. Každá rada je v tomto smyslu ošemetná. Každý máme jiné potřeby, představy a jiné vidění světa, proto se musíme spolehnout sami na sebe. Nebojte se vybrat si odevšad jen to nejlepší.

Související článek: Stíny odsuzujících úsudků zakrývají světlo poznání

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?