12 zastavení na přelomu starého a nového roku

Vánoční svátky a počátek nového roku je čas vhodný k meditacím a rozjímání. Dávno jsme zapomněli, jaký je skutečný smysl tohoto posvátného období. V souvislosti s tématem je důležité vzít na vědomí, o co v tyto dny jde z pohledu čistě duchovního, hluboce niterného na osobní úrovni. Rok má dvanáct znamení zvěrokruhu, jehož symbolika představuje základní archetypy na úrovni našeho planetárního vědomí. Každé ze znamení zvěrokruhu během roku ovlivňuje naše vnímání sebe sama i vnějšího prostředí. Konec roku je časem, kdy se nejvíce otevírá kosmické Vědomí, tehdy působí nejsilněji účinek zákona: příčina – následek. Z vesmírné databanky můžeme v období vánočních svátků odečíst spoustu potřebných informací a plodné inspirace.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

DVANÁCT SPIRITUÁLNÍCH ZASTAVENÍ SVÁTKŮ ZIMNÍHO SLUNOVRATU 

Můžeme též provést osobní očistu a ,,poklidit“ si v podvědomí, odstranit vše staré a usazené z minulosti. Vlastní vědomí očistíme, pokud se budeme věnovat rozjímání nad významem dvanácti znamení zvěrokruhu. Začínáme druhý svátek vánoční a každý den věnujeme pozornost jednomu z dvanácti znamení v tomto pořadí: Ryby, Vodnář, Kozoroh, Střelec, Štír, Váhy, Panna, Lev, Rak, Blíženci, Býk, Beran. Tato meditace je symbolem ohlédnutí se ,,zpět“, proto nad významem a energií jednotlivých archetypů rozjímáme v opačném sledu, než jak se běžně díváme na hvězdné pozadí během astrologického roku. K tomuto účelu nám dobře poslouží hluboký mystický význam tarotu, v jehož symbolice je skrytý základ všech spirituálních a hermetických tajemství.

Dvanáct dnů mentálního klidu, zastavení času a vnitřního rozjímání souvisí s prolínáním solárních a lunárních sil. Měsíc projde během roku dvanácti měsíčními cykly, jeden cyklus trvá zhruba 29,5 dne, znásobeno dvanácti měsíci se dostaneme k počtu zhruba 353 dnů. Sluneční cyklus trvá 365 dnů. Dvanáct zastavení na přelomu starého a nového roku (od půlnoci z 24. na 25. prosince do půlnoci z 5. na 6. ledna), představuje čas vyrovnání solárních a lunárních sil. Jedná se o tajemné mystické období, kdy na lidské vědomí působí spirituální esence dvanácti slunečních znamení.

Duše Berana sestupuje do hmoty jako první znamení v řadě. Obrazně si můžeme představit, že v Beranu začíná lidská duše dvanácti úrovňový vývojový cyklus

Tento cyklus uzavírá duše vstupující do znamení Ryb, jenž je znamením dvanáctým a celý proces vtělení duše do hmoty a tím také „karmický cyklus“ uzavírá. Tak duše získává dvanáct duchovních (archetypálních) kvalit, které jsou ale tajemnou stříbrnou šňůrkou vzájemně propojené. To neznamená, že by se duše vtělovala do všech znamení postupně tak, jak jdou za sebou. Vtěluje se vždy do té úrovně poznání, kterou zrovna potřebuje prožít, do některého znamení se tatáž duše vrací opakovaně. Právě znamení Ryb stojí na rozhraní nových vyšších vývojových cyklů, pokud duše vtělená do znamení Ryb na své cestě životem ustojí určitý stupeň svého vývoje, poté se opět může zrodit například ve znamení Berana: jehož vědomí se již bude nacházet na vyšším stupni duchovního vývoje. Může ale také ukončit svůj vývojový cyklus na Zemi. Poté se vydává daleko za horizont Země, na vyšší úroveň galaktického světa, kde zužitkuje kvality svého vědomí a dál se vyvíjí na vyšší úrovni vesmírné Jednoty. To ale neznamená, že s úrovní Země tato duše ztrácí kontakt, naopak, její vyšší vědomí je s energetickým polem Země stále ve spojení, (stejně jako nikdy neztrácí spojení s galaktickou úrovní a dalšími úrovněmi různých „vesmírných končin“.

Dvanáct znamení ZVĚROKRUHU navzájem propojené a vzájemně se ovlivňující na úrovni morfických polí,(kronika Akáša, vědomí Země a vědomí všech planet naší sluneční soustavy)

Beran, jako první znamení zvěrokruhu, se zaměřuje na budoucnost, je průkopníkem a stavitelem. Této duši je přiřazena karta Císař (tarot), vládne z roviny mysli. Síla této karty je zasvěcující a dynamická. Z planet stojí na počátku všeho ohnivá planeta Mars, sebevědomí i pýcha, odvaha i netrpělivost. Vlády se ujímá živel ohně. Ctižádostivý, kreativní a bojovný Beran je prvním ze znamení, které se pokouší navázat kontakt se svou duší. S tím vším přichází počátek všech lidských zkušeností.

Následuje druhé znamení Býka, které netrpělivost Berana proměňuje v trpělivost, úsilí v ucelenost. Karta Císař předává vedení vyššímu duchovnímu rozměru v podobě karty Velekněz, pochopení její symboliky přináší nepoznané duchovní rozměry. Planeta Venuše zjemňuje ohnivou a bojovnou sílu Marsu, přináší světu duchovní hodnoty. Za živlem ohně přichází vše povznášející živel vzduchu, který dává myšlenkám směr a tvar, učení se pomocí životních lekcí je přijímáno jako vesmírný řád.

Následuje třetí znamení Blíženců, které symbolicky sjednocuje a rozvíjí vše nižší i vyšší v Beranu a Býku. Karta Velekněz předává vedení kartě Zamilovaní, s touto symbolikou (dvojice-dualita) přichází vše, co se týká umění budování mezilidských vztahů. Planeta Mars ustupuje a dává prostor planetě Merkur, jeho energie přináší do evolučního řádu komunikaci na všech úrovních, diriguje komunikaci mezi nebem a zemí. Živel ohně a vzduchu se propojuje se živlem země.

Následuje čtvrté znamení Raka, s ním přichází další vyšší stupeň budování na úrovni domova a rodiny, zásadní slovo dostává instinkt. Karta Zamilovaní předává rovinu komunikace kartě Vůz a s ní nastupuje vyšší poznání principu příčiny a následku. Planeta Merkur zůstává v pozadí a sleduje úroveň komunikace v propojení s city a emocemi pod vedením magické a na podvědomí zaměřené Luny a živlu vody.

Následuje páté znamení Lva, zde se k řešení dostává vyšší úroveň sebevědomí a sebe vědomí. Karta Vůz dál vede cestou příčin a následků, do popředí se ale dostává karta Síla, jindy zvaná Chtíč, která na této cestě krotí všechny vnitřní „démony“. Luna ustupuje a zase se cyklicky navrací, aby svou sílu propojila s vládnoucí královskou silou Slunce, zároveň se živel vody složitě propojuje se živlem ohně, tak jako se nižší já propojuje s vyšším Já.

Následuje šesté znamení Panny, které zviditelňuje vše, co je v člověku kritické samo k sobě i k vnějšímu světu. Karta Síla spojuje svou symboliku s kartou Poustevník a do vědomí tak vstupuje vyšší duchovní rozměr. Světlo a teplo Slunce ubírá na síle, vlády se opět ujímá Merkur, komunikace se posouvá na další duchovní úroveň a nastupuje sebe-disciplína zkoušená emocionálním chladem. Živel ohně se snoubí se živlem země.

Následuje sedmé znamení Vah, které harmonizuje vše vnitřní i vnější, ukazuje cestu mezi protiklady, cestu od nižšího k vyššímu vědomí. Od karty Poustevník se vědomí posouvá ke kartě Spravedlnost, vyrovnání přichází skrze archetyp pravdy, od prožití duality k harmonii. Merkur spolupůsobí s Venuší, chladná komunikace se propojuje s hřejivou laskavostí. Živel země spolupracuje se živlem vzduchu, mysl a vědomí má otevřenou cestu vzhůru.

Následuje osmé znamení Štíra, na řadu přichází další posun k harmonii a to skrze konflikt, vše je posíleno pronikavou vnímavostí a intuicí. Karta Spravedlnost posunula hranice k dalšímu poznání skrze kartu Smrt, jinak nazývanou také Znovuzrození, na řadu přichází pokora a skrze ni transformace z nižší na vyšší duchovní úroveň. Vášnivá Venuše se mírně vzdaluje a s ní mírnost, kterou vystřídá prudkost, pod vedením planety Pluto. Přicházejí otázky o věčném koloběhu života a smrti. Živel vzduchu sice dál pozvedá vědomí, ale pánem vývoje se stává živel vody a podvědomí.

Následuje deváté znamení Střelce, konflikt je sice mírněn optimismem, ale na řadu přichází kritičnost, poznání je posouváno touhou po dobrodružství. Kartou Znovuzrození transformace nekončí, poznání se posouvá na úroveň karty Mírnost nebo také Střídmost, všechny protiklady v nitru je nutné uvést v soulad. Planeta Pluto předává žezlo planetě Jupiter a s ním přichází filozofování na vyšší úrovni, koncentrace na vše mezi nebem a zemí. Živel vody si nyní nezadá se silnou živlovou energií ohně, přichází optimismus a spojování zdánlivě neslučitelného.

Následuje desáté znamení Kozoroha, ohnivé světlo neustupuje, naopak, skrze světlo se zviditelňují všechny stíny, vysoká míra inteligence napomáhá uvidět hlavně svůj vlastní stín. Význam karty Mírnost či Střídmost se posouvá dále ke kartě Ďábel, zde přichází zhodnocení veškeré transformace, která již proběhla, nabízí řešení, jak se postavit ještě nezvládnutým problémům. Shovívavost Jupitera ustupuje a zpovzdálí sleduje transformační přerod, který probíhá pod vládou planety Saturn. Vše je více uzemněno, živel ohně ustupuje a převládá živel země.

Následuje jedenácté znamení Vodnáře, kterého symbolizuje pomyslné vědro moudrosti a voda života. Stíny jsou odhalené, laskavost a moudrost je posilována skrze vnitřní konflikty. Karta Ďábel splnila svůj úkol, přichází karta Hvězda, jinak zvaná také Naděje, a s ní schopnost vizionářství a schopnost vnímat své nitro na vyšší úrovni. Planeta Saturn stále dohlíží, ale výsostní postavení získává planeta Uran a s ní také touha po svobodě a individuálním projevu. Živel země již tolik nespoutává, odhodlání a svobodomyslnost je podporována živlem vzduchu.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Následuje dvanácté znamení Ryb, láska, moudrost, oddanost, hluboký soucit a idealismus převažují nad stíny lidského nitra. Nastupuje prozíravost a šestý smysl. Karta Hvězda je stále přítomná, ale na scénu přichází karta Měsíc a sním náhled do hlubokých vod podvědomí a inspirace mnoha duchovními principy. Planeta Uran vykonala, co mohla, vlády se ujímá vládce všech vod a moří Neptun, symbol podvědomí. Vše podtrhuje živel vody ve spolupráci se všemi ostatními živly. V Rybě se projevuje, podle toho, kde se v jejím horoskopu nacházejí ostatní planety, podstata všech ostatních znamení zvěrokruhu.

Vánoční čas meditací, rozjímání, přijímání a odpouštění

V tomto období také přemýšlíme o svých vizích pro příští rok, již pouhé představy, sny a plány aktivují pravděpodobné události nového období, včetně životních změn, které hodláme uskutečnit. Obrazotvornost, sny a vize a především kvalitně propracované záměry aktivují nevyčerpatelný zdroj tvořivé vesmírné energie. Nezapomeneme také s vděčností zhodnotit, co nám přinesl letošní rok. Pokud si uvědomíme, že „na druhé straně“ není nikdo, kdo by naše činy hodnotil, odsuzoval či posuzoval, přijmeme sami sebe jako odvážného tvůrce a vědomého posuzovatele svých životních skutečností a zkušeností. „Tam nahoře“ není nikdo, kdo by hodnotil cokoliv, včetně našich přání, jsou to pouze naše pochybnosti a strach, kdo nám, našim vizím a záměrům ubírá na tvůrčí energii. Nastartujeme-li v sobě touhu změnit především sebe, tím se později změní věci vnější. Odpoutejme se od všeho starého, od nefunkčních perspektiv, od všeho, co pro nás již ztratilo na významu.

Sváteční dny vybízejí k procházkám přírodou, kdy se uzemňujeme a spojujeme se zemí a přijímáme jemnohmotné přírodní energie, informace a inspiraci morfických polí. Naplno si uvědomujeme realitu tady a teď, propojujeme se s proudem přítomného okamžiku. Přítomný okamžik odstraňuje neviditelné „brány či okna“ nehmotného prostoru vyšších duchovních energií.

INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL A ŽIVOTNÍ NADHLED

Nový rok, první den v roce, je svátkem římského boha, který je zobrazován se dvěma obličeji. Bůh Janus, bůh počátku všech věcí hledí dopředu i dozadu, představuje minulost i budoucnost, počátek i konec. Původně vznikl jako mýtický bůh královského Slunce a tvořivého světla, je jedním z nejstarších římských bohů. Je ochráncem všech vchodů, dveří a bran, tedy i brány do nebe, také všech nových projektů a staveb. Bůh Janus střeží tajemství „hvězdných bran“, které nás nepozorovaně propojují s vyššími dimenzemi. Za svítání prvního dne nového roku vzýváme tohoto mýtického ochránce všech počátků, jeho přízeň si zachováme, pokud jej obřadně či rituálně uctíme vzdáním holdu Slunci a slunečnímu světlu. Vzýváme jej v klidném rozjímání a žádáme o požehnání všeho dobrého do nového roku. Během roku jej vzýváme podle potřeby také vždy první den v týdnu a první den v měsíci, případně kdykoliv, kdy začínáme něco nového, pro nás životně důležitého.

Související článek: Duševní ztráty a nálezy v harmonii s živlyJak se poprat s myšlenkou, že vesmír je v nás? Velký rozbor nadějných symbolů pro rok 2019

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?