Jak se země oddělila od nebes?

Co řídí koordinaci všeho v naší planetární soustavě, jaká forma vědomí stojí za výstavbou všeho ve vesmíru? Co je hybnou silou pro všechny živé přírodní systémy? Musí to být něco velmi esenciálního, jakási základní síla, médium, které působí z prostoru „absolutní dimenze“. Síla, která je pro omezené lidské vědomí nedostupná, přesto jsme touto silou, touto vesmírnou vizí na své životní pouti vedeni.

Z jaké dimenze tato hybná síla působí? Z dimenze, která je pro tuto esenciální sílu vlastní a jedinečná, úplná a neomezená. Není to nic, co bychom mohli pozorovat přímo z naší fyzické, pozemské úrovně. Nemožnost tuto sílu přímo pozorovat nás vlastně chrání před ztrátou představivosti, imaginace a tím i před ztrátou tvořivosti.

Životní podmínky se porůznu mění, přesto je to život sám, kdo udržuje vesmír životem obyvatelným

Prostorem, který považujeme za realitu, protéká látka neboli médium, které zprostředkovává nebo umožňuje přenos informací. Toto éterické médium – esenciální síla, neomezená, úplná, absolutní – uchovává veškerá data. A zároveň zpětně poskytuje výživu našim smyslům. Vše v této vesmírné látce obsažené mezi sebou komunikuje na vibrační úrovni, přenášením kosmického vlnění, rezonancí a různých energií.

Vše, co je, bylo nejdříve stvořeno na jemnohmotné úrovni, včetně člověka. Na této úrovni vše stvořené vibruje na vyšší frekvenci, než je frekvence hmoty. Vše stvořené, v podobě informace, postupně snižovalo své frekvence, až dosáhlo úrovně vesmírné hmoty, která vibruje na nízkých frekvencích. Dokonce i vítr a voda existují dříve než Gaia – bohyně země i sama Země.

Tímto způsobem vesmírná Mysl – vesmírné Vědomí zhmotňuje své virtuální imaginace a viditelný, námi prožívaný svět VKLÁDÁ, prostřednictvím nadskutečných surreálních pro lidské vědomí podivných vesmírných zrcadlových neuronů, DO NAŠICH RUKOU.

Člověk je součástí nejen staletých a tisíciletých planetárních procesů, je součástí prastarého hvězdného prachu a tím i věčného SVĚTLA a věčných vesmírných procesů a zákonitostí. Všechny biogenní, životatvorné prvky, základní stavební kameny života jsou součástí hvězdných supernov a hvězdného prachu. S nadsázkou můžeme říct, že HVĚZDY a lidé jsou „vzdálení příbuzní“.

A je pouze na člověku, nezáleží to na nikom jiném, aby se rozpomenul, s jakou vizí přišel na tento svět, v kterém neexistují žádné náhody – pouze nekonečné zpětnovazebné smyčky a věčná přítomnost vesmírných cyklů.

Související články: Prostor a svobodná vůle, Člověk, příroda a nekonečno

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

    Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?