Tajemství magických perel a perleti

Příroda stvořila mnoho krásných věcí lahodících lidskému oku, perla je jedním z obdivuhodných přírodních stvoření. Perly vznikají ve vnitřní dutině perlorodek, pravé perly s hedvábným bělostným leskem jsou vzácné. Perly zaoblených tvarů jsou klenoty mořských hlubin, známe také říční perly. Mušle je schopna obranného aktu, pokud do jejích útrob vnikne cizorodý prvek, například nepatrné zrnko písku, které je obaleno silnou vrstvou perleti, tento proces trvá několik let. Ve východních mýtech je tento cizorodý předmět označován za nehmotnou „nebeskou kapku deště“, v které spočívá síla probudit v mušli schopnost stvořit vzácnou perlu. Podobně je v mystické symbolice nebeská kapka deště vložená do útrob mušle zvaná nebeskou rosou. Zde jsou perly také symbolem ochraňujícího a pečujícího principu panny Marie. Perla bývá pro svou vzácnost označována za symbol duše – vzácný poklad, který na své cestě stále hledáme a přitom přehlížíme, že je naší nedílnou součástí.

Perly jsou symbolem čistoty, nevinnosti, sebepřekonání, intuice, zrání k moudrosti, transformační proměny, spojení ducha a hmoty

Perly a perleť souvisí s životadárným elementem vody, rezonují s energií Měsíce a s hlubinami lidské psychiky. Jejich ženský lunární aspekt představuje bohyně Afrodita a Venuše. Perla je také symbolem ctnosti a ušlechtilosti a všeho, co je v člověku nalezeno jako čisté a vzácné. Symbolizuje vyšší principy bytí, které je člověk schopen nalézt ve svém nitru, jsou také symbolem zázraku. Perly svou energií posilují harmonii krční čakry a čakry třetího oka. Nejedna perla tak čeká na své objevení v nitru vnímajících a pravdu hledajících poutníků. Mít osobní zkušenost znamená najít pravou perlu. Takto získaná perla v sobě nese punc duchovního bohatství. Převzít zkušenost druhých, bez osobních prožitků znamená spokojit se s uměle vytvořenou perlou.

Ve staroegyptských hermetických textech se praví, že „nesmrtelnost je perlou vysoké ceny“. Vysokou cenou za nesmrtelnost nebo objevení nesmrtelné podstaty života je myšleno překonání světských věcí, dosažení ryzího statusu lidství, dosažení čistého myšlení a konání čistých skutků v životě člověka.

V Japonsku se vzácné perly v rámci pohřebních rituálů vkládaly do úst zemřelého, symbolizovaly jak věčnost, tak vzácnost života a zároveň nesmrtelnou vnitřní podstatu člověka. Perly vložené do úst sloužily také jako úlitba bohům podsvětí. Staří Aztékové nosili perly jako ochranu před nepřízní, zlem a neštěstím. V dávnověku byl prášek z perel považován za afrodiziakum.

Vyzařování perel se moc nesnáší s energií drahých kovů a polodrahokamů, především s energií diamantů. Proto je vhodné nosit je pouze samostatně. Perlový náhrdelník posiluje vůli a dodává sílu odhodlání pro spirituální vnitřní proměnu. Šňůrku perel po každém běžném nebo rituálním použití, vzhledem k jejich snadnému energetickému znečistění, propláchneme ve slané vodě. Perly by neměl nosit člověk posedlý zlobou, vztekem, nenávistí nebo pomstychtivostí, v takovém případě jejich energie působí na prohlubování duševních konfliktů souvisejících s nerozpoznanými projevy egoismu a se sklony k nemorálnosti.

Korespondence – voda, říční oblázky, mušle a lastury, zvuk mořského příboje, bohyně Venuše, Afrodita, Měsíc.
Talisman – přináší štěstí.
Amulet – chrání na cestách, před negativními energiemi. Pomáhá zbavit se závislostí.
Barva – nejvíce pozitivní energie vyzařují vzácné růžové perly. Dále je známe v barvě bílé, stříbrné, černé, zelenkavé, namodralé, duhově zabarvené. Barevné perly pocházejí především z umělých pěstíren.
Očista – provádí se ve sklenici s vodou, kde je ponecháme přes noc, nebo přes den ve stínu. Perly nevystavujeme na přímém slunečním světle. Nejsilnější aktivace jejich energie docílíme v noci za jasného svitu hvězd za úplňku.

Perlový rituál pro posílení vnitřních sil

Rezonátory: meč nebo rituální dýka (symbolizuje probuzení vnitřní síly), bílá svíce, zrcadlo a bílé perly.

Perlový rituál posiluje rezonance pro vnímání božských sil, pro rozmluvu s andělskými bytostmi. Vyjmenované rezonátory pouze rozložíme kolem zapálené svíce. Utišíme se, spočineme v přítomném okamžiku a soustředíme se hluboko do nitra. Perleťový lesk ve světle svíce odražený v zrcadle pomáhá nahlédnout do hlubin vlastního nitra a najít tam vzácné spirituální poklady.

Související článek: Ohnivý meč představuje probuzení vnitřní síly

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay. com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?