Lví brána 8. 8. 2023 a poselství posvátného světla Síria

Čistá a kreativní energie dětí nezatížených pozemskou karmou

Budoucnost není skrytá pouze v prachu minulosti. Je aktivní v dnešních činech a ve vědomí příští generace. Jeden lidský život se vejde do jednoho sta let. Podívejte se na vaše uplynulá staletí. Jen se krátce ohlédněte, to stačí, na víc není čas.

Žádným způsobem svým dětem nevnucujte koncept karmy. Ani sobě. Čas příčin a následků se viditelně zkracuje. Jednoho dne dosáhne aktivity v okamžiku teď a tady. Je na tom něco divného? Přece tvoříte nový koncept reality páté dimenze a toto je jedna z jejích vlastností.

Nesnažte se – za každou cenu – dostat někam nebo zažít něco, na co není vaše mysl, vaše vědomí připravené. Přestože se někteří z vás páté dimenze dotýkají. Otázkou je, jak úspěšně.

Na jedné straně se vaše vědomí neumí vypořádat s konceptem karmy a na straně druhé vzniká koncept páté dimenze. Netvrdím, že to tak není v pořádku, pokud je to vaše volba. Avšak dosáhnout tohoto vznešeného cíle znamená dosáhnout ryzí čistoty vašeho svědomí. Do té doby se může více projevovat proměnlivá variabilita principu chaosu a principu entropie.

Všímejte si jemné energie a neobyčejné kreativity dětí s otevřeným srdcem, které přichází na svět zhruba posledních jedenáct let. Jedná se o děti, které jsou připravené pozvedávat lidské vědomí, a také vědomí planety Země. Jejich připravenost spočívá v jejich energeticky odlišném kosmickém původu. Jedná se o vzácné bytosti, které na tuto pozemskou pláň přicházejí poprvé. Jejich ryzí vnitřní energie není kontaminovaná pozemským světem, vibruje v propojení s vědomím kosmického prapůvodního Lůna. Jejich duše žádným způsobem nejsou zatížené takzvanou pozemskou karmou, ani tím, co nazýváte „kolektivní vinou“, přicházejí z vyšších planetárních systémů.

Tyto děti vám pomáhají uvolnit to, co máte v sobě uzavřené, uzamčené, pomáhají vám měnit ta přesvědčení, která vám reflektují realitu závislou na síle vašich zvyků. Pomáhají očistit lidskou mysl kontaminovanou pozemskými polopravdami. Jejich božská jiskra radosti a lásky podporuje otevření se vaší duchovní identitě. Duchovní identitě, která není spojená pouze s v pavučinách a prachu skrytými moudrostmi horního světa pozemského. Probouzí ve vás duchovní identitu kosmickou, pomáhají vám objevit transcendentální kapacitu lidské duše.

Přes všechny starosti, které vám způsobuje jejich vnitřní neklid, více si s nimi POVÍDEJTE. Upřímné povídání je léčivé. Je léčivé pro vás i pro vaše děti. Více vnímejte jejich spontánní nadšení, ryzí upřímnost a pravdivost v jejich očích.

Každý z vás jste součástí holografického vesmíru, takže z holografického principu je celý vesmír zároveň i ve vás. A tyto děti, některé z nich přicházejí z časových paralelních linií jiných vesmírů a některé přicházejí z budoucnosti, to ve svém nejhlubším nitru přirozeně vědí. Naučte se těmto nádherným čistým bytostem naslouchat, myslete na svět, který bude jednou těchto dětí a jejich potomků. Energii dětí nového tisíciletí dokáže vnímat každý, kdo dokáže pocítit pravdivou lehkost ve věcech svého vlastního svědomí.

♥      ♥      ♥

Související článek: Pozvolné otevírání „Lví Brány“ přináší proud neobyčejných informací

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?