Každý z nás hledá „své místo na slunci“ po svém, jedinečném způsobu

Každý z nás je recipientem – příjemcem informací, každý z nás, po vícero životů, přijímá různě recyklované informace. Pro každého z nás znamená latinské pietas neboli zbožná úcta, případně zbožnost k věcem nadpozemským nebo světským, vzhledem k tomu, že energie Tvůrce je obsažena ve VŠECH věcech i jevech, něco jiného. Každý jeden z nás je jako divoká řeka, která přijímá povrchovou vodu z okolí a odvádí ji dál do širého světa, současně ale vstřebává a proměňuje složky odpadních vod. Voda je médium, které přijímá a uchovává informace ve své paměti, je zprostředkujícím činitelem pro přenos a uchování dat v prostoru, který je nedílnou součástí našeho jedinečného a proměnlivého kolektivního životního prostředí. Také lidským tělem protéká řeka informací, které jsou naší součástí a vytváří – formují – osobité energetické pole. Naše receptory vnímání a informační vstupní membrány míváme naladěny na různé benefity, pozlátka, kterým jen obtížně odoláváme. Kam zaměřujeme pozornost, tam plyne naše energie. Vybíráme si takové informace, které ladí s obtížně zpochybnitelnými zásadami vidění světa v realitě svého času určeného právě pro tento život, tento životní okamžik. Výběr informací má velký podíl na tom, jakým způsobem formujeme neboli tvoříme realitu. Nástrojů tvoření je mnoho, stejně tak způsobů jejich užitečného využití nebo cíleného zneužití.

Každý z nás hledá "své místo na slunci" po svém, jedinečném způsobu

Pokud si ve snaze zorientovat se ve světovém dění toto vše v rychlém sledu událostí uvědomujeme, tak se chtě nechtě musíme zaměřit na formu sdělení i sdílení informací, na inovační myšlení informátorů, strategie a taktiky tradičních i alternativních médií. Tvrzení, že tradiční média je nejlepší vůbec nesledovat je zavádějící. Potřebujeme různý mix informací, abychom mohli jednotlivosti porovnávat a uvažovat všesměrně. Není to jednoduché, ale snaha zvládat inovační exploze v rámci přenosů dat, snaha porovnávat různé mediální agentury, vnímat sílu konkurence vede k uvědomění, že jedinec nebo dav mimo jiné znamená „spotřebitel“. Informace neboli data nejobtížněji filtrujeme obzvlášť pokud jde o jednosměrný a cílený přenos informací směrem k davu (k ovládání mas). Ve slově osobité (informační energetické pole) a také ve slově spotřebitel vidíme tři nenápadná písmenka: bit = označení nejmenší jednotky dat. Jednotlivé „kousky“ nebo „drobky“ dat jsou součástí nepřeberného množství informací, ze kterých si každý po svém způsobu vybírá ty nejpodstatnější jednotlivosti, se kterými dále pracuje dle svého mínění a také svědomí.

Pozitivní zpráva je, že svět se mění. Online přenosy nejrůznějších dat sice nestíháme sledovat, přesto je pro nás marketink ovládání a různé koncepce manipulování davem čím dál zřetelnější a čitelnější. Komunikační mixy působí na naše vědomí někdy více jindy méně efektivně, ovlivňují naše postoje nejen k různým zdrojům informací. Postojem rozumíme dlouhodobé hodnocení sebe sama, druhých osob, událostí a vědomostí o přírodě a vesmíru. To vše, včetně nebo spíše v rámci zkušeností, které působí jako filtr, nás ovlivňuje. Zkušenost je velmi silný faktor ovlivňující postoje, změny názorů, osobní motivace, angažovanost. Osobní filtry a schopnost nadhledu limitují vstup do různých informačních polí.

Jakým způsobem hledáme to „své místo na slunci“, v rámci světa přesyceného informacemi? V rámci Světa Tvořeného Informacemi? Každý z nás to děláme jiným způsobem a zřejmě jen „vyšší moc“ zná všechny okolnosti, které jsou důležité pro vytváření pestré a rozmanité reality. Osobnost člověka je utvářena souborem vnitřních pochodů, jejichž prostřednictvím si uvědomuje a poznává sebe samého a okolní svět. Paměť osobního energetického pole zaznamenává vše, co člověk poznal prostřednictvím vnímání, usuzování a intuice. Dalšími vnitřními komponenty jsou názory, postoje a afekty související s pocity a emocemi, s různými euforickými stavy. Podnětné je vnímat, ač si to chceme či nechceme přiznat, co o nás samých vypovídají informace, kterých si v záplavě všech ostatních všimneme, a které nás přimějí k přemýšlení. Nezbytné je vnímat, zda si uvědomujeme naše osobní nebo skupinové reakce, nebo „plánované“ odezvy a ohlasy, které mohou být cílem informátora či spíše skupiny propagátorů různých směrů informačních toků. Důležité je sledovat, co o realitě vypovídají informace, které k nám přicházejí v určitých dynamických synchronních vazbách na základě našeho myšlení, nebo v rámci aktualit, o které se zrovna nejvíce zajímáme.

Každý z nás hledá "své místo na slunci" po svém, jedinečném způsobu        Každý z nás hledá "své místo na slunci" po svém, jedinečném způsobu

Nenechme se však mýlit, zlaté zásady ovlivňování informacemi, ať už je záměrem cokoliv, jsou vždy stejné: formulovat sdělení, být kreativní, upoutat pozornost, zvolit taktiku přesvědčování, informace takticky propagovat, zásadní informace, které souvisí s ovládáním a manipulací formulovat jen několika málo slovy a co nejčastěji je opakovat. Zaměříme-li se na současné dění i na historické exkurze například do sociálně kulturních podmínek té které doby, z pohledu (globálních) tvůrců, snadněji vystopujeme jejich komunikační cíle a posedlost mocí, a uvědomíme si, že ovlivňování mas (nejen masmédii) dost dobře nejde bez znalosti psychologie davu. A zaměříme-li se na psychologii davu, kterou dnes a denně kolem sebe vidíme, tak na jedné straně se nám v realitě zobrazuje, jak snadno manipulaci podléháme (slábnoucí vliv věku Ryb). Na druhé straně současně vidíme, že přichází doba (sílící vliv věku Vodnáře), kdy už se nenecháme tak snadno oklamat, o předkládaných informacích více přemýšlíme a tím zdokonalujeme rámce našich osobních postojů. Rámce našich osobních postojů budou sice vždy mít pro každého jinak specifická omezení, důležité je uvědomovat si, jakým způsobem modelujeme a jakou sílu dáváme energetickému toku informací na úrovni kolektivního Vědomí.

Tak, to bychom měli, to je jedna stránka věci. Na druhé straně život není boj. Neměl by být. Kam zaměřujeme pozornost, tam plyne naše energie, život je vibrace. Potřebujeme zahlcovat svou mysl a své vědomí všemi problémy na planetě? Čím více informací vstřebáme, čím více času věnujeme vyhledávání informací, tím budeme mít větší přehled o skutečné realitě? Není lepší zvolit zlatou střední cestu a nechat k nám proudit informace samovolně, s vědomím, že to, co potřebujeme vědět, se nám v realitě v synchronní posloupnosti vždy nějakým způsobem zobrazí? Hodiny a hodiny strávené na internetu nebo na sociálních sítích nás šťastnější a zřejmě ani moudřejší neudělají. Jakoukoliv svou činností vydáváme spoustu životní energie, tato energie se rozšiřuje prostorem jako vlnění, obsahuje informace, které se nám v běhu času zrcadlí zpět do naší reality. Je nezpochybnitelné, že emotivní stránku vnímání nelze přehlížet, afektivní působení naší mysli samo o sobě vyvolává různé odezvy, pokud nejsme pozorní, může se jednat o nežádoucí odezvy.

Každý z nás hledá "své místo na slunci" po svém, jedinečném způsobu

Být o všem dobře informovaný není podmínkou k životu, důležité je žít v klidném vnitřním nastavení, a pokud možno s čistým svědomím. Způsob našeho života se podílí na formování kvality kolektivního vědomí ať už máme potřebu orientovat se v záplavě chaotických dat, zkoumat je, třídit a ověřovat. Stejně je tomu tak pokud tuto potřebu nemáme, a to z jakéhokoliv důvodu, třeba je nám líto času stráveného hledáním pravdy v toku nepřehledných informací. Možná se raději věnujeme rodině, různým zájmům, po práci vyrážíme odpočívat do přírody. Všechny varianty jsou v pořádku. Nemusíme si nechat svůj vnitřní klid rozhodit obavou, že nebudeme takzvaně v obraze, že nám nějaká informace unikne, že něco promeškáme. Promeškat můžeme tak akorát spoustu hodin života například tím, že naše mysl je neustále zaměstnaná sledováním příchozích dat v mobilním telefonu v podobě příchozích emailů, upozornění na příspěvky, zprávy a komentáře od přátel na sociálních sítích a podobně.

Takže asi tak. Možná nejsem sama, komu letošní jaro tak nějak „záhadně“ rychle uteklo vzhledem k současnému dění a zaměření se na proud informací, různých článků a videí. Jaro je v plném proudu, za chvilku tu máme léto, sluníčko a příroda nás láká ven. Proud informací se nezastaví, je jako rozjetý vlak řítící se po kolejích se spoustou výhybek. Pro mne to znamená, že je čas zatáhnout za záchrannou brzdu, omezit čas strávený u počítače, a opět se spoléhat na ověřenou skutečnost, že vše, co potřebuji vědět, každá informace, která mi má být užitečná, si ke mně cestu v ten správný okamžik najde. Nevím, jak to máte vy, ale pro mne je toto rozhodnutí vrátit se k normálu ulehčeno tím, že stačí vypnout počítač a naplno se zas věnovat jiným, důležitějším, případně oblíbeným činnostem. Ještě jsem totiž nedospěla k tomu, mít za každou cenu v každé vteřině svého života neustále přehled o všem, co se kde děje – nemám v mobilním telefonu internet, nikdy jsem neměla a doufám, že mi tato zásada ještě dlouho vydrží. Jakmile totiž vypnu počítač jsem pánem svého času, možná dokonce „svého přítomného okamžiku“, žádné zprávy, emaily, komentáře, žádné rušivé vlivy. Svět se totiž zcela určitě nezblázní, když nebudeme nonstop v obraze veškerého světového dění.

♥    ♥    ♥

Ještě dodatek k textu článku. Pár minut poté, co jsem článek publikovala, jsem šla načerpat energii na rozkvetlý balkón, v záplavě zeleně, vůní a barev květin upoutal mou pozornost jev, který jsem na vlastní oči viděla poprvé v životě. Mám krásný výhled do krajiny. Něco mi řeklo otoč se a dívej se. Na nedalekém poli vítr zvedl prach ze země a můj zrak v překvapení sleduje „malé prachové tornádo“. Vír zeminy, písku a kamínků vzedmutý do velké výšky se velkou rychlostí pohyboval několik desítek metrů. A jak se náhle objevil, tak zase zmizel – před očima se rozplynul. Nejen vír informací napříč mediálním prostorem, jak píšu v článku, je pro náš život důležitý. Promlouvá k nám také příroda, přírodní živly, život je vibrace, život je energie, vše je v neustálém pohybu, život plyne jako voda v řece – mysleme na to, a nenechme si život, který tak rychle utíká, proklouznout mezi prsty… 🙂😉❤️

Každý z nás hledá "své místo na slunci" po svém, jedinečném způsobu

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?