Doteky – neverbální komunikace

Doteky jsou pro člověka nepostradatelné, doprovázejí nás od okamžiku narození. Doteky máme spojené s pocitem bezpečí, s vědomím lásky. Pokud by se narozeného dítěte nikdo nedotýkal, (hlazení, masírování, láskyplné doteky), jeho vývoj by stagnoval, nerozvíjel by se fyzicky ani duševně. Rodiče nesmí zapomínat každý den své dítě pohladit a obejmout. Muž a žena, v kvalitním vztahu, nesmí zapomínat na doteky, každodenní objetí dává tomu druhému vědět, že na svůj život není sám, a že není ani na té nejniternější úrovni osamocen. Doteky představují vzájemnou komunikaci v jakémkoliv mezilidském vztahu. Upřímné láskyplné objetí je projevem důvěry a vděčnosti. Nemusíme se vždy zaměřovat jen na složité filozofování, někdy stačí skutečně se soustředit na „obyčejné“ lidské záležitosti.

Na energetické úrovni, objetím beze slov, může být mnoho řečeno

Nekomunikujeme spolu pouze verbálně, komunikujeme také pomocí smyslů a tělesných projevů. Fyzické tělo potřebuje dotekovou komunikaci, v podobě nejrůznějších vjemů a smyslových pocitů, především ke zdravému životu. Komunikace pomocí doteků vyjadřuje celou škálu neverbálních signálů: lásku, něhu, radost, respekt, soucítění, prosbu, psychickou podporu. Skrze auru máme schopnost rozpoznat pravdivost doteků, vzájemně se s lidmi kolem nás napojujeme na vnitřní vyzařování. Rozeznáváme také doteky, které nám naznačují napětí, zlost, nenávist, nedůvěru, strach, smutek, nejrůznější obavy. Doteky spolehlivě odhalí také přetvářku. Pokud jeden z partnerů už nemiluje, poznáme to z doteků. Proto nesmíme zapomínat také na vědomé i nevědomé doteky očima. Doteky očima jsou nesmírně důležité, možná nejdůležitější. Pouhým pohledem vysíláme na energetické úrovni mocnou energii lásky, ale také mocnou vibraci strachu nebo nenávisti.

Pouhá myšlenka, která je přenášena očima, se nás může dotknout více, než si obyčejně uvědomujeme.

Je nutné dávat si pozor na doteky, které nám mohou ubírat životní energii

Je spousta lidí, kteří využijí každé příležitosti dotýkat se druhých osob za účelem posílení vlastní energie. Většinou to děláme nevědomky. Ale jsou lidé, kteří se během vzájemné komunikace soustřeďují především na doteky, jejich potřeba je tak silná, ať už vědomá nebo nevědomá, že nepřipouštějí společenskou nevhodnost takového chování. Tento člověk vás při každé příležitosti poplácá po rameni, obejme vás okolo ramen, okolo pasu, bez ohledu na to, zda je nebo není vám to příjemné. Bude-li vedle vás sedět, bude se s oblibou dotýkat vašich ramen nebo stehen, nebo vás bude plácat po ruce. Činí tak jakoby v rámci rozhovoru, díky jakoby přehnané gestikulaci rukou. Tito lidé to ale většinou dělají podvědomě, neúmyslně, přesto je lepší se těmto lidem vyhnout, nebo si je nepřipouštět k tělu. Ovšem bez negativních vnitřních komentářů, tím sebe jen oslabujeme, a jejich energii posilujeme. Je dobré si uvědomit, zda to občas nebo stále také náhodou neděláme. Stačí, že někoho obejmeme neupřímně okolo ramen, třeba jen proto, že si myslíme, že to situace vyžaduje. Nikdy bychom neměli dělat nic, pokud to necítíme od srdce, pokud není naše konání skutečně upřímné.

Sex není jen o fyzickém potěšení, je také o umění prožívat vnitřní, opravdovou radost. Se sexem je spojeno mnoho tělesných signálů, které vnímáme skrze doteky. Ale někdy zapomínáme, že dotýkání je důležitá součást života, nejen pro chvíle erotiky. Doteky nás mohou naučit vnímat svého partnera jako čistou duchovní bytost, a tím se snadněji vciťujeme také na sebe sama, na vlastní duši. Můžeme poznat skutečný vztah k milované osobě na té nejniternější úrovni. Skrze doteky můžeme odhalit, zda ve vztahu více dáváme než bereme, a naopak. Pokud se dostatečně uvolníme a soustředíme se na vjemy z doteků, a zároveň budeme posilovat hmatový smysl, můžeme se na partnera intuitivně naladit, porozumět jeho přáním, momentálnímu psychickému stavu.

Soustřeďte se vždy na pocity z doteků, na velice jemné vibrace, které vám někdy poví více než slova. Vnímejte vše bez vnitřního komentáře, skutečně vnímejte a rozlišujte jednotlivé pocity a emoce, jak vaše, tak partnera. Doteky jsou cestou, jak se naladit na duši partnera a zároveň projevit touhy své duše.

Co cítíte, pokud si váš partner položí hlavu na vaše rameno? Oddanost, radost, něhu, odevzdání, harmonický soulad? Nebo vnímáte nějakou prosbu, skrytou touhu, únavu, smutek, osamělost? Lidské tělo neustále vyzařuje energii, vibrace lásky jsou odlišné od vibrace smutku, nebo nenávisti. To znamená vnímat zároveň pocity vlastní, nejen partnerovo, obzvlášť v případě, pokud už sami nemilujeme, někdy si jenom myslíme, že milujeme.

  • Doteky lásky a porozumění podporují zdravé tělo i mysl, energeticky posilují.
  • Pomocí doteků probíhají v těle vyvážené chemické reakce.
  • Je produkováno více hormonů radosti.
  • Kdo hýčká své tělo, po všech stránkách bytí, dokáže s vlastním tělem komunikovat.
  • Kdo dokáže svému tělu naslouchat, bývá mnohem šťastnější než ten, kdo své tělo nemá rád.

Ne každý je obdařen empatií, nebo uměním dotýkat se druhého bez ostychu, a vždy ve správnou chvíli. Někdo může mít různé psychické bloky a dotýkání omezí na pouhou nutnost. Duševní rozpoložení člověka může někdy být dokonce takové, že naprosto ignoruje vlastní tělesné potřeby, to může být spojeno s neláskou k sobě. Pomocí meditace se můžeme naladit na vlastní tělo, odhalit psychické bloky a zjistit, proč se dotekům vyhýbáme. Často se tak dostaneme ve vzpomínkách do dětství. Někdy bývají tato odhalení nepříjemná, tehdy potřebujeme dostatek času na vnitřní zpracování. Často je prospěšnější se do minulosti nevracet, existuje ale cesta, která není agresivní, je velice jemná a může pomoci každému, kdo nechce otvírat staré rány. Anebo ani neví, co má uloženo hluboko v podvědomí, a vědět to ani nechce. Hlubinné terapie nejsou vždy vhodné, pokud na to není člověk připraven, a v žádném případě pokud je k tomu člověk přinucen, z vůle někoho jiného, nikoliv z vůle vlastní.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Meditace klidu a lásky: vzpomínkový návrat do dětství

Vyrovnanost je stav mysli. Vyrovnaný člověk ví, že jakékoliv dění je v podstatě neutrální. Pouze nevědomost v nás vyvolává strach, soužení a emoční bolest. Jednou z cest, jak se této emoční bolesti zbavit, aniž bychom donekonečna rozebírali současný stav, je vrátit se do dětství, ale jen jako pozorovatel, který přichází na návštěvu někam, kde už dlouho nebyl, je natěšený a očekává příjemná setkání. Až budete mít chvilku klidu o samotě, a nebude vás nic vyrušovat, proveďte meditaci návratu do dětství. Tuto meditaci provádějte, pouze pokud máte dobrou náladu, nikdy ne ve stresu nebo smutku, nevydávejte se za svým vnitřním dítětem v okamžicích, kdy sami nejste v pohodě.

Zaujměte oblíbenou meditační polohu, uveďte mysl do klidu. Několikrát natěšeně a radostně opakujte: „Vracím se do dětství“, opakujte tuto větu tak dlouho, dokud neuvidíte sebe v určitém dětském věku.

  • Nevydávejte do určitého věku násilně, nechte se k vašemu vnitřnímu dítěti zvolna dovést.
  • Ani nepřemýšlejte, proč vás podvědomí přivedlo zrovna do tohoto věku, zrovna k této situaci, zrovna na toto konkrétní místo.
  • Vyvolejte v sobě vnitřní úsměv, ať už vidíte cokoliv.
  • Chvilku se na své vnitřní dítě dívejte a prociťujte lásku.
  • Vaše podvědomí vám v mysli otevřelo právě tento prostor, a jen ono zná důvody, ty pro vás nemusí být v tuto chvíli důležité. Jsou důležité pouze na podvědomé, vnitřní úrovni.

Pokud se v představách ocitnete na nějakém známém místě, z dob vašeho dětství, a nevidíte sebe, vnitřním zrakem pouze zkoumejte prostor, nic nehodnoťte, jen se dívejte. Očima projděte místo, kde se ve vzpomínkách nacházíte, pokuste se zapojit všechny smysly, osahejte si ten prostor, vnímejte zvuky i vůně. Udržujte si v sobě jen příjemné pocity, žádnou lítost, žádný strach, minulost je pouze představa, ať už je jakákoliv. V okamžiku, kdy spatříte své vnitřní dítě, řekněte tiše, kdo jste, oslovte vaše vnitřní dítě jménem nebo přezdívkou. Vnímejte, jak je krásné a odevzdané všemu, co má nyní přijít. Pokud je místo, kde jste se ve svých vzpomínkách ocitli, neútulné a ponuré, vezměte vaše vnitřní dítě za ruku a odveďte jej na rozkvetlou louku. Řeknete mu, že je krásnou čistou bytostí, která si zaslouží lásku. Nic víc nemusíte říkat, dál můžete spolu setrvat v tichosti, nebo si můžete ve svých představách společně chvilku hrát. Soustřeďte se pouze na lásku, na nic jiného. Než se rozloučíte, přistupte ke svému vnitřnímu dítěti a obejměte jej. Vroucně a láskyplně. Řekněte pouze: „Děkuji ti.“ Zůstaňte v objetí a vnímejte, jak vás obklopují proudy sluneční energie, které vychází přímo z vašeho společného srdce. Nakonec řekněte:

„Jsi láska, jsi světlo, zlaté světlo tě obklopuje a žehná ti jen to nejlepší. Cokoliv se stalo, je zapomenuto, vše je požehnáno světelnou vibrací lásky.“

Pomalu se z těchto šťastných představ vraťte do reality, uchovejte si v sobě vnitřní úsměv, a pocit hřejivého světla. Tuto meditaci můžete spontánně kdykoliv opakovat, pokaždé budete sami k sobě blíž a blíž. Příště spolu můžete zůstat o něco déle a rozpovídat se, povídejte si ale jen na hladině pozitivní energie, nerozebírejte nic z toho, co vaše vnitřní dítě trápí. Ptejte se, o čem vaše vnitřní dítě sní, jaké má přání, vciťujte se do jeho duše, a všechny sny a přání mu v představách splňte, tak reálně, jak jen to v představách jde. Pokud s vámi nebude vaše vnitřní dítě chtít ze začátku komunikovat, vezměte s sebou příště kreslící papír a pastelky, a nechte vaše vnitřní dítě, ať se projeví třeba spontánní kresbou. Potom si obrázek prohlédněte a ptejte se, proč namalovalo zrovna to, či ono. Bude-li tento příběh smutný, převyprávějte jej, vědomě změňte realitu minulosti. Převyprávějte vašemu vnitřnímu dítěti příběh se šťastným koncem, darujte mu ze sebe to nejcennější, co máte ve svém vnitřním slunci: bezpodmínečnou lásku.  Tím jej zbavíte komplexů, špatných domněnek a představ. Potom přijde chvíle, kdy konečně začne vidět sebe samo v úplně jiném světle.

Na úrovni kvantového vědomí je tento procítěný počin darem především pro vás, pro současný stav reality, je pozitivním krokem do vaší budoucnosti. Vše je Jedno, a vše se děje souběžně. Pokud se vrátíte do vzpomínek, a vědomě je přetvoříte, pozitivně ovlivníte budoucnost.

Související články: Léčivá energie vnitřního úsměvuNEKONEČNO a zdravé sebevědomí

Během každého setkání bude vaše vnitřní dítě víc a víc šťastné. Změnou vašeho vnitřního dítěte dospějete sám v sobě ke změně – vzhledem k současné realitě. Budete-li mít v sobě šťastné a spokojené vnitřní dítě, podaří se vám vnímat světlo vašeho vnitřního slunce. S těmito meditacemi skončete, jakmile přestanete mít potřebu vracet se do minulosti, a láskou ji přetvářet. Jakmile podpoříte ani ne tak naději na lepší život, ale především víru, skutečnou víru – ta je ze všeho nejdůležitější. Podvědomí vám samo řekne, kdy tato chvíle nastane. Vaše vnitřní dítě již žije ve spokojené paralelní realitě a vytváří spokojenou paralelní budoucnost, nechte jej tedy jít svou cestou.

Neexistuje minulost ani budoucnost, na úrovni kvantového vědomí se vše děje současně. Vaše spokojené vnitřní dítě ovlivní vaší spokojenou přítomnost.

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?