Keltský kříž – pohanský symbol

cross-549439_1920Posvátný keltský kříž je původní pohanský symbol, patrně deset tisíc let starý. Keltský kříž vyjadřuje především důstojnost lidského života, nezlomného ducha a důstojný přístup člověka k životu, k přírodě a k vesmírným zákonům. Tajné vědomosti keltský druidů umožňovaly, díky správnému použití keltského kříže, prožívat vize, vhledy do paralelních realit, umožňovaly získávání informací z nadpozemských sfér. Keltský kříž disponuje velmi silnou energií, mělo by se s ním zacházet opatrně, podobně jako s egyptským křížem ,,Anch“. (Podobnost s Klíčem Nilu, jak ve tvaru, tak ve významu je přímo magická.)

Síla keltského kříže je ukotvena v zásadní symbolice principiálně mužské a ženské energie

russia-910444_1280

Jde o spojení ženské energie v kruhu a mužské energie v kříži. Souhra těchto základních vesmírných energií vytváří harmonii, jednotu a rovnováhu. Jako sluneční symbol představuje keltský kříž čtyři světové strany – slunovratové směry, čtyři přírodní živly, čtyři roční doby – koloběh roku, spojení ohně a vody, dvě základní síly v nitru člověka. Jimi jsou aktivní mužské a pasivní ženské síly.

Symbolizuje také prapůvod sexuální energie, a spojení materiální a spirituální říše. Kříž v kruhu představuje veškeré uspořádání vesmíru, průchod do nadpozemského, nehmotného světa – tento paralelní prostor je zobrazen ve vertikálním rameni. Horizontální rameno představuje realitu pozemského, hmotného světa. Magie kruhu, kulatý tvar Matky Země, spojuje vše dohromady, symbolizuje řád světa ukotvený ve zdánlivém chaosu. Průsečík  v samém středu kříže představuje základní pátou sílu – ducha obsaženého ve hmotě.

Keltský kříž je také symbolem posvátného stromu života 

viking-851280_1280Podle některých poznatků představuje keltský kříž magický stavební a astronomický nástroj. Nástroj božských rozměrů, používaný v pohanských časech během budování keltských svatyní a kamenných monolitů. V jeho (posvátných, božských) rozměrech je skrytý návod, jak měřit zeměpisnou šířku a délku, jak s jeho pomocí mapovat terén v přírodě, tam, kde se nachází silná zemská energie, a stavět zde svatyně – přírodní chrámy, na kterých si Keltové velmi zakládaly. Keltský kříž umožňoval – pro správné umístění stavby – určovat světové strany, a astronomické postavení Slunce, Měsíce a hvězd. Především vzhledem ke dnům jarní a podzimní rovnodennosti, letního a zimního slunovratu. Tak bylo možné docílit, aby například v kamenném Stonehenge, prosvítalo sluneční světlo na předem určeném místě v kamenném kruhu, a magicky se dotýkalo kamenného oltáře uprostřed stavby. Keltský kříž vlastně vyjadřuje dokonalé pochopení orientace v prostoru a čase.

Vyjadřuje dokonalou znalost vesmírné astronomie této pohanské civilizace. Navíc je klíčem k posvátné, éterické existenci ,,neviditelného“ astrálního světa, kde čas a prostor nehraje žádnou roli. Symbolizuje všechny protiklady přírody v harmonické rovnováze (nebe a země, světlo a tma, pravda a lež).

Keltský kříž jako amulet

Keltský kříž, ozdobený keltskými uzly, je tvarovým zářičem s ochrannou energií, můžeme jej používat jako amulet. Vstřebává zápornou energii, přeměňuje ji na pozitivní. Představuje životní sílu, spirituální schopnosti, zdraví a úspěch. Je mostem do jiných rovin bytí, usnadňuje meditační soustředění a přechod do změněného stavu vědomí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

cross-1365113_1920

Keltský stromový kalendář – doplňující článek

Druidská zvonková ratolest – doplňující článek

statue-3719_640

stonehenge-748991_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.