Kolektivní imaginace

Lidská mysl se s lehkostí ponořuje do vyprávěného, čteného nebo hraného filmového světa. S lehkostí se ponořuje také do světa snového, imaginativního, obzvlášť pokud jsou její projekce relevantní ve vztahu k určitému záměru. Neexistuje jednotný svět imaginace, rozliční jedinci i rozličné kultury vytvářejí vlastní světy imaginace, vytvářejí nové světy se zdánlivě fikčními horizonty. Imaginární obrazy v sobě skrývají zvláštní kódovací postupy, každým souhlasem a opakováním získávají důležité, potvrzující reference a vlastní prostorovou formu. Různé fragmenty nebo menší či větší celky kolektivního snění, a také kolektivního myšlení, se mohou na určité časové linii promítnout v realitě. Stává se tak, jakmile imaginativní projekce dosáhnou na astrální úrovni určitého maxima celistvosti, stabilizujících rozměrů, jakmile získají formu udržitelnosti na úrovni jemnohmotné a případně i hmotné reality.

Například pozorováním nebeských těles na obloze jsme vytvořili konfigurace určitých parametrů a hodnot v podobě souhvězdí. Každé souhvězdí dostalo své jméno. Z části těchto souhvězdí jsme vytvořili konfiguraci zvanou astrologický zvířetník. Jedná se o poměrně velký celek kolektivního snění, imaginace a kolektivního myšlení, které v prostoru a čase dosáhlo stabilizujících rozměrů, seskupení a uspořádání a na úrovni hmotné reality vcelku dokonale funguje v podobě astrologie. Energetické pole astrologie, jednotlivé momenty procesu jejího vzniku a rozvíjení, je možné objevit v jejím hloubkovém studiu, které nám umožňuje porozumět našemu životu. Za pomoci imaginace a mystického rozkrývání kódů nevědomí, souvisejících se symboly, vzniklo také energetické pole mysteria tarotových karet nebo Čínské knihy proměn (I-ťing).

Podobně tvoříme a objevujeme vlastnosti imaginárních, a přitom i skutečných světů přírodních bytostí. Podobně byl stvořen a zakořeněnými rituály potvrzen imaginární i skutečný svět očistce, který může být po smrti přístupný pro každého, kdo uvěřil v energetické pole očistce a v nutnost očištění od hříchů. Podobně, vlivem silných kolektivních manifestací imaginace, byla stvořena říše andělů a archandělů, nebo hluboce zakořeněná víra v karmické zákony. Takto bychom mohli vyjmenovat mnoho dalších manifestací imaginace a lidské projekce, jemnohmotných energetických polí, které vlivem postupné transformace astrálního světa vznikají, působí na svět pozemský, vzájemně se prolínají, existují celé věky nebo časem zanikají. Některé z nich, po dlouhé věky zapomenuté, se znovu objevují v zájmu osvěžení kolektivní paměti. Nebo v zájmu určitých elitních skupin, které se, také pomocí imaginace, pasují do role polobohů.

Víra v dějiny, které píšou vítězové válek, také souvisí s procesy imaginace, s vytvářením příběhů, které mají reálné základy, ale ve výsledku nemusí mít mnoho společného s čistou a nepřekroucenou pravdou. Určitě sami najdete další příklady tvoření na bázi kolektivní imaginace. Co bylo například základním a výchozím bodem pro vznik biblických příběhů, mystických nauk, jako je například kabala, nebo islámský Korán? Jsou to myšlenky a představy, které získaly sílu kolektivní imaginace, představy a obrazy v mysli, které jsou vyjádřené a potvrzené psaným slovem, a které během času procházejí různými proměnami. Magická síla nejrůznějších (záměrně vytvářených) projekcí ovlivňuje transformaci lidské mysli, ať už pozitivním, nebo negativním způsobem.

Kolektivní imaginace

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.