Démon-demonstrace-monstrum

Demonstrace – mentální experimenty s fyzickou realitou

Vnitřní utrpení a netrpělivost souvisí s okamžiky, kdy začneme toužit žít svobodně, nejlépe okamžitě, bez přičinění a bez čekání. Trpělivost se vytratí, jakmile se touha po svobodě stane středobodem (sebestředných) myšlenek. Svoboda souvisí s důležitým bodem životní křivky, se samostatností, s bodem znázorněným často mimo zorné pole po svobodě dychtícího jedince. Pro samostatnost je podstatné být statným, silným, nebát se o sobě rozhodovat, být sám pro sebe a pro druhé oporou a opřít se o své schopnosti. Pro někoho může svoboda znamenat rozhodnutí holdovat večírkům a hodovat co hrdlo snese, nebo od rána do večera holdovat posvátným radostem, nechat se posednout duchovním růstem. Pro někoho jiného může svoboda znamenat neustále se přít, se zlou se opírat do každého, kdo na cestě ke svobodě překáží. Ohnivá touha po svobodě a netrpělivost, a také ohnivá touha po „spravedlnosti“, se neblaze projevuje na lidském osudu, ten se někdy podobá sudu se střelným prachem.

Do každodenního módu vědomí je podsouváno dělení světa na dobro a zlo. Vše má svou dobrou i zlou stranu. Dobro vítáme, zlo odmítáme. Zlo – vyvolané projevy lidské mysli a lidské vůle – samo o sobě neexistuje. Prvotním projevem zla je boj nebo zápas, který probíhá v lidské mysli, a který se odráží v lidském těle, a samozřejmě také v projevené žité realitě. S pojmy dobro a zlo souvisí nesnadné rozlišování co je realita a co je jen představa, domněnka, úsudek, vnucená informace, vnucená manipulace. Špatný úsudek může vést k násilí. V dnešním světě je velmi snadné lidskou duši zlomit nebo rozštěpit, nebo lidské ego uvést v klamné sebepojetí.

Demonstrace, v podobě účelných veřejných projevů, v podobě klamného odvedení pozornosti od podstaty nepřehledného až chaotického dění, může vzbudit démona čekajícího na potravu v podobě negativních energií. Odvedení pozornosti připravuje půdu pro zdánlivě překvapivé zvraty ve společenském dění. Čím více negativní energie vyprodukuje dav rozzlobených jedinců, (čím více negativní energie vyprodukuje shromáždění zaujatých lidských myslí na relativně malém prostoru), tím snáze se demonstrace mentální energie může proměnit v monstrum, v nebezpečné energetické pole, v nekontrolovatelnou davovou psychózu. Jakákoliv demonstrace lidských myslí, zneužitá manipulátory a ve výsledku řízená davovou psychózou, může řídit „náhodné okolnosti“ lidských životů, může se proměnit v Mentální Experiment s Fyzickou Realitou.

Spory pokračují a dospění ke shodě ve vidění podstaty současné reality je v nedohlednu. Zaujatý pohyb pouze „duchovní sférou“, podmíněnou pouze „božskou pravdou“, která nebezpečným způsobem uvízne v „karmické síti“, (neboť jakákoli jiná než „božská pravda“ je přímou hrozbou pro „duchovní ego“), může způsobit tendence k proměně obratně hrané duchovní identity v „duchovní demenci“  (v závažnou poruchu duchovního intelektu). Je až s podivem, kolik duchovně probuzených lidských myslí vyjadřuje (demonstruje či předvádí), ať už skrytě nebo zcela otevřeně, nadšení a souhlas se zdroji jdoucími proti lidskosti, s válkou a válečnými zločiny. Je až s podivem, jak se člověk dokáže okázale pasovat na bojovníka za spravedlnost a za svobodu, aniž by se s čistým svědomím, nebo s čistým štítem, dokázal postavit tváří v tvář smrti nebo skutečným stresům, skutečným lidským traumatům a bolestem lidské existence.

Démon-demonstrace-monstrum

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.