Kouzlo romantických růží a jejich mystická symbolika

Posvátná růže je nevšední královnou květin. Je symbolem lásky, radosti, krásy, mládí, nevinnosti, horoucí něhy a ušlechtilosti, znovuzrození a plodnosti. Je také symbolem trpělivosti (trpělivost přináší růže). V růžích najdeme mystickou symboliku nejen andělské pokory, královského majestátu, ale i pomíjivosti života. Zpěv slavíků je přirovnáván k písni lásky. Slavík vyznává lásku královně všech květin a tím projevuje také lásku k nebesům. Růžová zahrada je symbolickým pojetím zahrady života. Překrásná zahrada představuje jak období plného rozkvětu, tak i pohledu na holé, trnité keře. Předčasně uvadlé růže jsou jako spoutané duše. Zahrada plná rozkvetlých růží je jako nebe plné hvězd. Růže symbolizuje také slovo – naše mysl je onou zahradou pro růže.

Pokud je při důvěrném rozhovoru na stole ve váze kytice růží, společník nás tímto žádá o diskrétnost a uchování tajemství. „Co se skrývá pod růží, nesmí se poslat dál“. Stejné znamení je skryto ve věnečku z poupat růží položeném na stolku. Do spirály stočené nitro rozvíjejícího se poupěte představuje intimitu a nedotčenost.

Název růže pochází z latinského slova Rosa. Růže pěstované jako okrasné rostliny pochází z tzv. historických růží, vznikaly převážně křížením růže keltské, pěstované od středověku. Dnes zdobí naše zahrady především moderní hybridní růže. Růžová zahrada se nazývá rozárium. Římské slavnosti růží se nazývají Rosalia, bývaly oslavou mládí, jarního znovuzrození a plodnosti, souvisely také se vzpomínkou na zesnulé. Král Šalamoun přirovnává růži k věčné moudrosti. V křesťanské symbolice je růže atributem Panny Marie, stejně jako lilie. Sama Marie bývá někdy zvaná jako Rosa mystica (mystická růže). Růženec je rozšířená pomůcka při modlitbě. Latinské slovo je rosarium (zahrada růží) představuje růženec (pomůcka při modlení). Za zmínku stojí také lidová tradice zvaná „Jízda králů“ – růže v ústech korunovaného krále odkazuje na mlčenlivost a zachování tajemství.

Z mytologie známe obraz bohyně Venuše zrozené z mořské pěny. S jejím zrozením je spojován růžový keř s bílými květy. Nadpozemsky krásná bohyně vystupuje z mušle a za svítání přichází na mořský břeh zasypána deštěm okvětních lístků růží. Pod jejíma nohama rozkvétají krásné a smyslně vonící květy růží. Tento obraz představuje oslavu božské krásy. Také v krásné mořské mušli je skryto tajemství: „Vstoupit do růží“, „Ztratit věneček růží“, „Utrhnout růžičku“ nebo „Svatyně růže“. Zde je poukázáno na „zasvěcení mladé dívky Venuši“.

Podle dávných legend měly první růže vyrůst z krve bohyně Afrodity, oplakávající umírajícího Adónise. Jiný poetický příběh je ztotožňován s ranními červánky, když bohyně Eós (Jitřenka) vysypává růžemi cestu slunečnímu vozu boha Hélia. Růže je také zasvěcena božskému jménu Eros, od této symboliky se odvíjí romantická a opojná láska a erotika.

Růže je nevšední patronkou (romantické) lásky, smyslnosti, půvabu a vášně. Pichlavé trní je nedílnou součástí krásných růží, symbolizuje bolest a rány uložené hluboko v srdci, prožijeme-li lásku nenaplněnou, neopětovanou nebo zrazenou. Říkáme, že není růže bez trní. Růže brzy uvadá, stejně jako láska nemá dlouhého trvání, pokud ji nedokážeme včas proměnit v upřímné přátelství. Láska i květy růží jsou pomíjivé, přesto krásné a neopakovatelné. Růže symbolizuje jak mládí, tak stáří. Růže dostáváme a dáváme v zamilovanosti, růži dáváme také jako poslední květinu zemřelému. Tato květina je symbolem kola života, věčného času, smrti a znovuzrození. Uspořádání růstu okvětních plátků představuje magickou spirálu věčnosti. Šípková růže je symbolem nezávislosti, krásy a volnosti. Plody divoké růže z ní dělají spanilou léčitelku. Šípkový keř se objevuje v symbolice mariánských legend o zjeveních Panny Marie. Spát na lůžku vystlaném růžovými květy bylo symbolem požitkářství a luxusu – odtud rčení „mít na růžích ustláno“.

Červené růže jsou symbolem ohně, tato symbolika vyjadřuje, že v ohni je skrytá nadhmotná substance. Bílé růže jsou znamením nevinnosti a čisté neposkvrněné duše, čistoty a ticha, andělsky čisté nebeské lásky, lásky nadsmyslné. Karmínové růže symbolizují lásku duchovní, duchovní růst a hledání pravého smyslu života. Darované růže jsou vyznáním a slibem lásky. Žluté růže vyjadřují přátelství, radost, ale i žárlivost, růžové něhu, fialové skromnost, ale také svůdnost.

Dávné mystické tajemství: „Mírný oheň je ve všech věcech a prochází vším, aniž by se smísil je oddělen od všech věcí, a zároveň ve své záři zůstává neznámý sobě a pro sebe, neboť je tajemný. Objímá vše, zatímco jej nic neobsáhne.“

Arabské přísloví: Nezlob se, že růžový keř má trny, ale raduj se, že trnitý keř má růže.

Růže v mystické symbolice

Spanilá růže, královna květin, tak jí právem říkají. Krásu růže nic nepřekoná, když sluncem zalitá v nás probouzí vnitřní chvění. V její kráse září každý paprsek světla, který na ni dopadá a propojuje se s opojnou vůní. Tak tichounce na ni pohlédni, ať se v tobě zrodí radost i smích, vášeň a láska, neboť krása růže je věčná, jako Láska, která nikdy neumírá. Spanilá růže, nese v sobě vlídnou ženskou, mateřskou energii. Pohled na střed růže v nás může vyvolat představu pohybu v kruhu. Kruhový pohyb představuje cykličnost, stále trvající a neomezený život, nepoznatelnou věčnost.

Růže s kruhovým středem
Symbolizuje zákon vznikání a zanikání, odkazuje na řád v kruhovém pohybu nebeských těles, na změnu chaosu v řád, na filozofii pěti elementů přírody, kolo života a magickou spirálu věčnosti.

Růže se čtyřmi okvětními lístky
Představuje nevědomost a chaos prapočátku stvoření, zemitost, nevědomé vnímání a chápání. Symbolizuje také uzemnění, čtyři živly, čtyři světové strany a čtyři strážní věže. Kříž s růží je symbolem rosenkruciánů.

Růže s pěti okvětními lístky
Je symbolem mikrokosmu, odkazuje k orákulu hermetických, mystických a spirituálních nauk. Často bývá znázorněna v heraldice: Na našem území mělo ve svých erbech růži přes 25 šlechtických rodů. Mezi ně patřili zejména Vítkovci, zvaní přímo „páni z Růže“, a jejich významná větev Rožmberků.

Kříž a pětilistá růže souvisí s tajemstvím čísla devět – čtyři ramena kříže plus pět okvětních lístků.

Pentagram a pětilistá růže (takzvaný růžový pentagram) je symbolem vesmírné harmonie, harmonie těla a mysli. Chrání před rozpolceností ducha a těla. Symbolizuje změnu – cestu z hlubin nevědomí do plného vědomí. Rovněž představuje mlčenlivost a uchování mystických tajemství. Pentagram s růží odkazuje též k planetě Venuši (Jitřenka, Večernice).

Růže se šesti okvětními lístky
Představuje symbol makrokosmu, prezentuje význam hexagramu a mysticismus čísla šest.

Růže se sedmi okvětními lístky
Symbolizuje veškeré souvislosti s přírodními jevy a magickým číslem sedm. Sedm planet sluneční soustavy, sedm alchymických kovů, sedm barev duhy, sedm dnů v týdnu. Sedm energetických center lidského těla. Alchymický proces mystického duchovního vývoje má sedm fází.

Růže s dvanácti okvětními lístky
Zde nacházíme souvislost s dvanácti okvětními lístky posvátného lotosu. Dvanáct okvětních lístků se vztahuje k srdeční čakře, k bílé, růžové a červené barvě růží a k vůní posvátných růží.

Růže s jednadvaceti okvětními lístky
Symbolizuje prozření, osvícení, vědomé chápání a přijímání božského principu stvoření vesmíru – odkaz k existenci vesmírného Vědomí.

Stolistá růže je symbolem Slunce, duchovního světla a éterických vibrací vyššího vědomí. Kruhové rozety neboli růžice, které zdobí gotické katedrály, jsou symbolem dokonalosti, odkazují ke spirituálnímu významu Slunce a k duchovní podstatě života.

Plnokvětá růže je symbolem životní cesty, která vede buď labyrintem poznání, nebo temným bludištěm nevědomí. Růžové poupě odkazuje k mlčení v pravou chvíli, je symbolem tajemství života, rozvíjení poupěte představuje tajemství zrození. Označení: „sdělení pod růží“, znamená „důvěrné sdělení“, žádost o mlčenlivost.  Růže jsou častým motivem pro šperky.

Zlatá růže je symbolem uchování tajemství týkajících se mystických, hermetických a duchovních moudrostí. Zlatou růží bývají označena mystická místa s duchovní energií, pozemské chrámy a svatyně. Větvička zlatých růží je symbolem Krista. A zajímavé je také svaté pojetí symboliky růže: „Eva je ostnem, Marie růží“.

Červená růže představuje krev života. Červeno-bílá růže symbolizuje prvotní světlo a pohyb, tajemství pozemské duality, tajemství překonání omezení pozemskou dualitou. Bílé a červené růže souvisejí se symbolikou dávné alchymie a odkazují k určitým fázím „alchymického díla“.

V přírodě se nevyskytující černá růže představuje vznik něčeho nového skrze změnu. Jedná se též o takzvanou alchymickou smrt, tedy něco tajemného a nedostupného. Symbolizuje rozhodnutí – bod zlomu – pro překonání zastaralých vzorců, svazujících pout, zbavení se tíživých vzpomínek, překonání traumat minulosti. Dříve platila za symbol „černé magie“, nenávisti a smrti, ale zároveň také nových začátků. Černá růže je také jedním z emblémů anarchismu.

Vůně je duší květin, vůně růže je dechem lásky

Vůně růže je tak omamná, jako život sám. Vůně představuje duši květin. Vůně přináší poznání opojného a pomíjivého éteru ve věčnosti. Staří Egypťané jsou představováni jako odborníci v objevování aromatických esencí z květin, dřevin, bylin a různých druhů koření. Hojně je využívali při léčení, koupelích v lázních a masážích. Růže nesměla chybět ve flakóncích s parfémy. Nejkrásnější vůni a skvělé tonizující účinky má čajová růže žlutá. Vůně růží obsažená v éterickém oleji má afrodiziakální účinky, harmonizuje a povzbuzuje organismus.

Vonné oleje jsou u starověkých civilizací nedílnou součástí rituálů, zasvěcovacích obřadů a všech slavností. Napadlo vás někdy, jak elementární částice, které jsou součástí vědomé božské inteligence, dokázaly stvořit něco tak opojného a smyslného, jako jsou vůně květin?

Také osobní oltář zdobíme čerstvými květinami, často si pro tuto příležitost vzpomeneme na růže – nadpozemské květy Lásky. Růže je rituální korespondencí pro bohyni Afroditu, planetu Venuši.

Vykuřování s okvětními lístky růží

Do kadidelnice dejte sušené okvětní lístky růží, pokapejte je růžovým éterickým olejem a nechte pomalu doutnat. Pracujete-li venku, nechte na rozpáleném dřevěném uhlí doutnat sušená růžová poupata. Vždy můžete přidat a různě kombinovat jakékoli další bylinky týkající se lásky.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Růže šípková (Rosa canina)

Rosa canina je vytrvalý, velmi košatý a trnitý keř. Kvete v květnu a červnu, květy jsou jemné, světle růžové a krásně voní. Jedlé šípky dozrávají v září a říjnu. V lidovém pojetí má tato divoká růže různé názvy: planá růže, šípek, trnová panenka, psí růže. Trnové panenky jsou křehké víly a květy šípku jsou jejich domovem. Pokud budete v přírodě sbírat květy šípkové růže, vždy požádejte víly o laskavé svolení. Pokud utrhnete květy bez svolení, bez čistého úmyslu, například jako léčivou bylinku, růžové trny vás bolestivě popíchají. Květy můžete nasbírat v menším množství a společně s listy šípku je usušit na lahodný podzimní a zimní čaj. Šípková růže je symbolem nezávislosti, krásy a volnosti. Plody divoké růže z ní dělají spanilou léčitelku.

Opatrně sbíráme pouze okvětní lístky (netrháme celé květy), sušené okvětní lístky můžeme přimíchat ke kvalitnímu sypanému zelenému čaji, příjemně provoní a ochutí čaj ze sušených listů maliníku a ostružiníku, na podzim je přidáme k sušeným šípkům a přidat je můžeme také do domácího ovocného a bylinkového čaje.

Kouzlo ženského jména Růžena (Růženka, Růža)

Křestní jméno Růžena je propojeno se stejnou elegancí, s jakou jsou stvořené květy, barvy a vůně růže. Jméno Růžena je spojeno s latinským názvem pro růži Rosa. Podobně vznešeně zní jméno Rozálie nebo Rozárka. Dle numerologie je jméno Růžena charakterizováno číslem čtyři. Růžena je svědomitá, důsledná, pečlivá, odvážná, vytrvalá a v životě úspěšná, dovede se materiálně dobře zabezpečit. Mívá umělecké nadání. V lásce je věrná, ale dovede se proměnit v „tragického romantika“. Je organizátor i stavitel. Bývá empatická, dovede se přizpůsobit náladám druhých lidí. Pokud zvládne panovat svým náladám a emocím, nalezne v sobě hluboký vnitřní klid.

Související článek: Růžové recepty – jedlé květy

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?