Zvláštní poselství květnového super úplňku 26. 5. 2021

Od dubnového super úplňku procházíme zkouškou trpělivosti. Snažíme se nechat věcem volný průběh. Devítka posledního dubnového úplňku jako by nám potvrzovala, že něco starého končí a něco nového začíná. Jako by nám Luna ve své plnosti oznamovala konec stagnace a urychlení vývoje současných událostí. Dostaví se pochopení tam, kde nepřicházelo. Nějaké „noční můry“ se ve světle úplňku sice ještě objeví, aby nás upozornily na věci, které nám už neslouží, anebo nepatří. Právě teď je správný čas je odložit.

Zvláštní poselství květnového super úplňku 26. 5. 2021

Nemůžeme do nekonečna stát před chrámem, aniž bychom do něj nakonec nevstoupili

Možná si chvílemi budeme připadat jako v „zábavném“ lunaparku, s volnou jízdenkou na všechny pouťové atrakce, kterou jsme dostali za svou trpělivost. Pro každého může tato jízdenka znamenat něco jiného, ať už bude mít podobu nalezení nebo „zjevení“ tajemství něčeho světského, nebo podobu pochopení určité části duchovní pouti životem, nebo obojího dohromady, měli bychom se zhluboka nadechnout a radovat se ze života. Jen si musíme dát pozor, aby se nám z toho kolotoče nezamotala hlava. Buďme v dobré náladě, ale ve střehu, ani se zábavou se to nemá přehánět, zvláštní pozornost věnujme každému nápadnému znamení, které může být varovné, může poukazovat na faleš, podraz nebo zradu. Znamení předjímá budoucí možnou cestu.

V podivně přitažlivém, elektrizujícím a magnetickém čase od úplňku do úplňku se nacházíme ve zvláštním energetickém portálu „vnitřního poznání“. Pro někoho, kdo je na „příjmu“ se může také jednat o důležité zprávy směřující k vyřešení velmi osobní záležitosti.

Super úplněk duben
27. 4. 2021, v 5:31
2+7 = 9
2+7+4+2+0+2+1 = 18 = 1+8 = 9
5:31 = 5+3+1 = 9

Super úplněk květen
26. 5. 2021, v 13:13
2+6 = 8
2+6+5+2+0+2+1 = 18 = 1+8 = 9
13:13 = 1+3+1+3 = 8

Tento květnový úplněk má v sobě důležité a možná velmi vzácné poselství. Které je skryté v čase, kdy Luna krátce po poledni vstoupí do své plnosti: 13:13. Jedná se o úplněk ve Střelci, takže energie, které jej budou doprovázet, budou přímočaré, předkládané bez vytáček a bez servítek.

Osmička doplňuje devítku, aby nám osvětlila, na jaké úrovni dochází ke změnám: materialismus, pohyb v kruhu, podléhání zlozvykům, stále se opakující stejné cesty (myšlenky), které nikam nevedou, opakování stále stejných chyb, zbrklé jednání podle prvního popudu (bez rozmyslu), jednotvárné fádní činnosti, opakující se komplikované vztahy, rodové a rodinné záležitosti (vlivy), předstírání. Číslo 18: citlivost, jasnozření, snění a význam snů. Pozor na podléhání nereálným iluzím, nenechat se ničím ošálit.

13:Kristovské vědomí:13
13:nefyzická smrt:13

Stejně jako super úplněk v dubnu, tak i tento květnový úplněk oznamuje konec a začátek, takže už bychom měli být v obraze, měli bychom alespoň tušit, co podstatného to pro nás znamená. Věnujme proto nyní dostatek času sami sobě a nechme to nové, co se uvnitř nás má zrodit, aby se zrodilo. Nefyzická smrt představuje odpoutání, uvolnění, prozření, transformaci, proměnu nebo také vzkříšení. Dvě tečky symbolizují nesmrtelnost ducha a skutečné bytí člověka. Mystický symbol Květ života je vytvořen třinácti posvátnými kruhy.

Symbolika čísla nového počátku 13:13 nám říká: proměna myšlenky v čin, flexibilita, obnova rovnováhy mezi ženskými a mužskými energiemi. Soustřeďme se na své osobní záležitosti, soustřeďme se na to, co je pro nás podstatné, ať už je to cokoliv. Například na novou životní etapu. Pozorujme okolnosti a vnímejme symboly, jejichž výklad bude mít pro nás důležitý význam, důležité poselství. Soustřeďte se na detaily, které vám možná ukazují kdy, kam a kudy jít, možná poukazují na zásadní změny v životě. Toto poselství se určitě nebude týkat všech, ale téma (velké, radikální) změny, nebo dovršení něčeho podstatného, se samo nabízí. Každý se může svou pozorností v těchto dnech zaměřit na jakoukoliv důležitou oblast svého života.

Číslo přeměny 13, které je rozšířením posvátné dvanáctky, odkazuje k „božské ženskosti“ (mysteria Luny, 13 úplňků v roce). Třináctým písmenem abecedy je M – milenka, manželka, matka, mateřství, mateřské mléko, menstruace (měsíčky), menopauza. Panna Marie, Maří Magdaléna. Moudrost, magie, mystika, metafyzika (jsoucno a bytí, nesmírný klid v neutuchajícím pohybu), magnetismus, magnetosféra Země, mikro a makro-vesmír, božská mana, morfická pole, médium, matrice, materie (věčná podstata), mentální tělo, morálka, mantra, modlitba, meditace, mír (v duši), mateří-douška (bylinka), archanděl Michael (ochránce), medicína (přírodní).

13+13 = 26 (2+6 = 8)

Symbolika čísla 26 nám říká: dejme si záležet na tom, abychom stáli nohama pevně na zemi, a přitom poslouchali svou intuici a svůj vnitřní hlas, budou zodpovězeny některé otázky, na které jsme dlouho hledali odpovědi. Může to znamenat také splněné touhy a přání. V tomto čísle se skrývá síla, úspěch (osobní, týmový), změna, pohyb, realizace vlastního vývoje, komunikace, cesta, pracovitost, trpělivost, pravdivost, upřímnost. Číslo 26 je spojené s nutkavou vnitřní potřebou dosáhnout mistrovství (v určitém aspektu života), se zvýšeným zájmem o vnitřní vědění a vedení, (rozdíl v těchto dvou slovech je „pouze“ v háčku nad písmenem e (samohláska).

(Probudil vás děsivý sen? Zakřičte samohlásku ééé… Uvolníte sevřené hrdlo, zbavíte se paniky vyvolané noční můrou a celkově se uklidníte. Viz článek: Síla vnitřního hlasu a meditace tónování.)

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Skryté úplňkové (super) poselství lze pouze takto zobecnit, pouze naznačit, není tu žádný prostor jít více do hloubky. To musí udělat každý sám za sebe, témat k přemýšlení nebo rozjímání nám život nabízí více než dost. Pro každého z nás budou energie nastávajícího úplňku vnímány a prožívány spíše na osobní úrovni než na té kolektivní. Může se jednat o oblast individuální spirituality, zaměstnání, rodiny, vztahů, vděčnosti, požehnání, modlitby, prosby o odpuštění. Na závěr si vypůjčím z jiného, staršího článku text pro magické úplňkové zaříkání.

(Poznámka: Opravdová spravedlnost si dává na čas, ale boží mlýny melou, a zdá se, že přestává platit: „pomalu, ale jistě“, tento proces zdá se být poněkud zrychlený.)

Půlnoční úplňkové zaříkání

Jsem prostor, moje tělo mi umožňuje BÝT v čase.
Jsem místem uprostřed kruhu, vlastní energií světím tento středobod posvátného bytí.
Jsem ze země vzešlá síla, moje mysl napájena je dechem slunečního a měsíčního světla.
Jsem oheň slov i voda emocí vlastních myšlenek.
Jsem slovem rezonujícím tam, kde není tady ani potom, kde není nic času podobného.
Z nebe na zemi padá hvězdný prach, a já strážcem prahu mezi světy tam nahoře a tady dole jsem.
JÁ JSEM kruh, co konce nikde nemá.
Nekonečnost mého BYTÍ je ve vzduchu, ohni, vodě a zemi.
Jsem DUŠE člověka, zářím v sedmi barvách duhy, a zároveň jsem dechem hvězd na nebi žhnoucích.
Jsem bohem i bohyní. Jsem tělem i duší.
Jsem vířením neposedné energie, oděné do šatů z atomů vzdálených hvězd.
Jsem vědomí čisté LÁSKY, jsem dechem posvátné přírody.
Srdcem nekonečného vesmíru JSEM.

♥    ♥    ♥

Související články: 27. 4. 2021 úplněk ve Štíru a vášně všeho druhu, Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy, Padající a hořící Věž, rozhledna, pozorovatelna

Zvláštní poselství květnového super úplňku 26. 5. 2021

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.