Tajemství labyrintu – cesta duše

Jak pracovat se symboly, jak odhalit jejich skryté úrovně? Změňte své naprogramování, přehodnoťte vše, co máte ,,zakázáno“. Stokrát opakovaná lež stává se pravdou. To znamená, že ne vše, co je společností jakoby ,,vytesáno do kamene“, musí nutně být skutečné. S rozmyslem klikněte: VYJMOUT (minulost, dogma, předsudky, módní ikony…). Potom klikněte: VLOŽIT (radost, pohodu, zvědavost, romantiku, svobodu…). Přestaňte kopírovat vše, co vám společnost vnucuje jako jediné možné. Zapojte intuici, vnímejte synchronizace, tak předejdete ,,zavirování“ svého od této chvíle svobodného vědomí. Pozorujte ale nehodnoťte (nekritizujte). Uveďte do harmonie levou a pravou mozkovou hemisféru. Vědomě prožívejte osobní transformaci. Vědomé energie myšlenek zhmotní nehmotné. Pamatujte: Jsme zrozeni Světlem. Slabé světlo naší duše rozsvítíme, když ztlumíme světlo našeho ega. Nemusíme světlo ega vypnout! Stačí ubrat mu na intenzitě. A hlavně neoslňovat kolemjdoucí a samozřejmě ani sami sebe.

Magické labyrinty jsou uměle vytvořené geometrické linie, po nichž nás vede duch meditace, klidu, soustředění či osvícení

Energie přírodní spirály se nachází v místech, kde jsou dávné kamenné cestičky, v parcích nebo zahradách. Samozřejmě také uvnitř chrámů a kostelů. Zde působí silné vibrace pozitivní zemské energie, zde můžeme hloubat a relaxovat. Procházka labyrintem, kdy odhalíme pavoučí síť utkanou z nezkrotných myšlenek, pocitů, emocí a tužeb nás uklidní a zharmonizuje. Labyrinty nemusí být jen kruhové, vytvářejí se ve tvaru spirály točené do čtverce, osmiúhelníku a dalších obrazů. Symbolem labyrintu je les, procházka lesem očišťuje, probouzí ospalé vědomí, obzvlášť pokud se jedná o les panenský, hluboký.

Labyrint je symbolem příchodu duše na svět, její cesty životem, až k nezvratnému odchodu zpět do kosmických sfér

Labyrint je symbolem iniciační cesty, tedy probouzení spící hadí síly. Cesty pro duše v podobě labyrintu slouží k hlubokému rozjímání, k nalezení vnitřního Já. Usnadňují přechody do nadpozemského světa při astrálních cestách. Ochraňují před zlou mocí. Dobíjejí tělesnou, životní energii. Do středu hlubinného labyrintu se dostaneme jedinou možnou cestou, stejně tak je pro duši jediná možná cesta duchovní. Při procházce labyrintem se setkáváme sami se sebou, dokážeme pojmenovat co nás dusí, čeho se děsíme. Objevíme v sobě temná zákoutí, do kterých následně snáze dokážeme vnést světlo. Cesta labyrintem je symbolickou cestou do Edenu, věčného ráje, je symbolem pochopení mentálního životního prostoru. Věčný ráj srdce je symbolem otevřeného vědomí.

Bludiště je symbolem skrytého řádu vystupujícího z nepřehledného chaosu

Labyrinty se využívají při magických zasvěcovacích rituálech od pradávna na celém světě, již v době kamenné se na stěnách jeskyní objevovala znázornění labyrintu, například v italských Alpách, v Egyptě, Indii, Tibetu. Zasvěcovací rituály v labyrintu používali také dávní obyvatelé Peru, Inkové, najdeme je v okolí Nazca, na vysokých náhorních plošinách. Nepleťme si však labyrint s podobným bludištěm, které je symbolem matení a motání se v kruhu. Chodníček v uklidňujícím labyrintu nás zavede dovnitř a zase bezpečně ven.

Bludiště je naopak symbolem nepřehledného světa, úzkosti a strachu, mámení a šalby, bezpráví a křivd, časové marnosti, vnitřního i vnějšího chaosu, ve kterém se čas od času všichni ztrácíme. Jen duchovním poznáním můžeme uniknout a najít cestu ven ze zdánlivého chaosu, v kterém se nachází skrytý řád. Už v době kamenné vyjadřovali lidé svět v podobenství kříže, spirály, kruhu, labyrintu apod. Pouhým pohledem na tyto symboly si skrze podvědomí uvědomujeme cenné odkazy našich pohanských předků, podvědomě jim rozumíme, jsou nám důvěrně blízké.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?