Zlatý řez – božský princip

Zlatý řez je nadčasový esoterický symbol všech věků. Všude v přírodě se v mnoha podobách objevuje tento tajemný kód – božský princip. Jde o takzvaný symbol skrytý nejen v dynamických principech božské přírody, symbol posvátné tvořivosti. Někdo jej může nazývat jednotícím principem vesmíru, univerzálním zákonem, posvátným řezem, zlatou proporcí, klíčem k fyzice kosmu, a možná nebude daleko od pravdy. Někdo jiný zas nazývá Zlatý řez ,,archandělem života“. Například Johannes Kepler, německý matematik, astronom a astrolog, který celý svůj život hledal důkazy o ,,božském díle“, pojmenoval Zlatý řez jako ,,drahý šperk“. Ovšem pravdou je, že tento božský poměr nalezneme v širších souvislostech v celém vesmíru, v přírodě, v proporcích člověka, v architektuře a v umění. Zlatý řez – málo zjevný avšak o to více skrytý – nalezneme všude kde je harmonie, symetrie a rovnováha. Tento božský poměr nám od nepaměti říká, že každá malá část je neoddělitelnou částí většího celku, kdy vše je v dokonalé harmonii. Říká nám, že celek je k větší části v přesně stejném poměru jako větší část k části menší. Říká nám, že mikrokosmos (člověka) není oddělen od makrokosmu (fraktálního a zároveň holografického vesmíru).

Nejznámějším magickým symbolem mystického významu, v němž je zakódován božský  Zlatý řez, je pentagram – pěticípá hvězda

Lidstvo od nepaměti hledá ve všem stvořeném tajemné kódy a snaží se je rozluštit. Možná se tak snaží pochopit smysl života a potvrdit si, že za vším se skrývá jakýsi záhadný božský princip. Budeme-li se zabývat hledáním širších souvislostí a sledovat synchronizace dějů a jevů v okolním světě delší čas a podrobněji, jistě nám neunikne zajímavý fakt, že mnoho magických symbolů se objevuje na všech kontinentech, nezávisle na sobě a přesto v podstatě za stejným nebo velmi podobným účelem již od dávnověku. Přestože se některé jednotlivé kultury, podle historických odhadů, nemohli vzájemně nikdy setkat. Odkazy na magické symboly najdeme také v mýtických příbězích z různých koutů světa. Záhy si všimneme, že některé jsou odpozorované na základě přírodních a jiné na základě (cyklických) kosmických dějů.

Během lidského vývoje najdeme symboly a božskou geometrii zakomponovanou v ,,posvátné“ architektuře po celém světě. A potvrdíme si, že všechno opravdu souvisí se vším.

Zobrazit eKnihy

Zlatý řez je matematické pravidlo často používané umělci, malíři, sochaři

Mnoho malířů zakomponovalo Zlatý řez do svých děl, tím se jim podařilo jakoby zhmotnit princip harmonie, symetrie a rovnováhy. Malíři či sochaři jistě ne náhodou vnímají svět kolem sebe poněkud jinak než je běžné. Do svých děl mnohdy zakomponují onu vyšší, nelehce poznatelnou inteligenci. Nejednomu malíři se podařilo dosadit do geniální rovnice Zlatého řezu nekonečný vesmír jako celek a všechny jeho součásti, včetně člověka.

Zlatý řez, jeho harmoničnost a rovnováhu, najdeme připomenutý ve starém zákoně. Božský princip najdeme také zakomponovaný v egyptských a řeckých chrámech, v pyramidách. V přírodě jej nalezneme ve struktuře biologických soustav, v proporcích lidského těla, v semeníku slunečnice, v uspořádání semínek borové šišky, ve hvězdičce ze semínek v rozkrojeném jablku, ve spirálovitých ulitách. Nově je viděn stále častěji ve vzkazech z budoucnosti – v symbolice kruhů v obilí. Můžeme v těchto symbolech vyčíst existenci zrcadlících se vesmírů? Respektive, nejsou tato poselství viditelnými zprávami přímo z paralelních světů? Co se nám čím dál složitější symboly v kruzích v obilí snaží naznačit? Proč od nich média záměrně odvrací pozornost nebo se je snaží zpochybnit?

Harmonii a zároveň jedinečnost božského principu najdeme také ve spirálovitých galaxiích, ve výrech větru, v šroubovici DNA, ve vyvíjejícím se lidském zárodku, v mladém listu kapradí stočeném do spirály… Jako by nám sám vesmír (vesmírná Mysl) chtěl říci, že vytvořil část sebe samého v mnoha menších podobách, aby skrze tyto části poznal sám sebe.

Většina z nás to stále ještě nebere na vědomí. Božský princip nalezneme také v hudbě, což tvrdil již zmiňovaný Kepler. Byl přesvědčen o existenci ,,hudby sfér“, o níž napsali ve svých dílech již řečtí učenci Platón a Pythagoras. Kepler věřil v ,,harmonii světa“. Planety a jejich vesmírný život přirovnával k hudební harmonii.

Dnes tyto myšlenky znovu objevujeme:

Vědecké zkoumání záření kosmického pozadí dokazuje, že vlnová délka tohoto záření je naprosto čistá – má harmonické kmity jako hudební tóny!

Harmonické kmity vzniklé v hudebním nástroji – přesně odrážejí tvar hudebního nástroje. Harmonické kmity vzniklé v počátcích vesmíru, v jeho mikrovlnném pozadí – odrážejí vesmír samotný.

Zlatý řez - božský princip

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.