Magie a smysluplná přání

flower-620702_1280Magie na vás může zpočátku působit jako nepřístupná ledová královna. Časem, až odhalíte její tajemství, pookřeje a ukáže se vám v celé své tajuplné kráse. Až budete vědět, že žádné přání, ani dobře míněné, nesmí manipulovat s vůlí jiného člověka. Nikdy nepracujeme s vůlí, která by měla někoho ovládnout, poškodit nebo zotročit. Dokonce ani nemůžeme žádným rituálem pomáhat někomu proti jeho vůli. Rituál nebude fungovat podle našich představ, ani pokud náš úmysl bude jen sobecky a majetnicky zištný. Každý rituál důkladně promyslíme, zaměříme se na cíl, který v žádném případě nesmí být jen momentálním rozmarem, zamýšlíme pouze smysluplná přání. Vždy dbáme na to, abychom měli na rituál dostatek času, naprostého klidu a soukromí. Je nutné mít neustále na paměti, že nevhodně zvolená přání nás mohou v konečném důsledku poškodit. Proto, než cokoliv učiníme, v klidu o svých představách meditujeme a dobře zvážíme, zda ta která aktivita má pro nás opravdu smysl. Na druhou stranu ale, nevzdáváme smysluplné cíle jen proto, že máme malé sebevědomí nebo zbytečný strach.

Energie kouzla se aktivuje ve chvíli, kdy dokončíme rituál, otevřeme magický ochranný kruh a uvolníme spoutanou energii

Vše závisí na síle námi vydané energie, na čisté mysli bez pochyb a předsudků. V magickém kruhu uvolňujeme skutečnou (životní) energii, která již se realizuje v prostoru neomezeném časem: neskutečné může se stát skutečným. Některá složitější přání budou jistě vyžadovat větší trpělivost, než se dají do pohybu různé okolnosti, jednotlivé synchronizace potřebné k jejich naplnění, v souvislosti s tím, že v naší trojrozměrné realitě je potřeba více času, než naše přání dojde naplnění. Na tyto okolnosti včas a smysluplně reagujte, nezůstávejte jen pasivně čekat a hlavně si udržujte neochvějnou víru. Zároveň si ale musíte být vědomi všech následků, všeho, co vám může splnění vašeho přání přinést. Pokud ne, potom jsou všechny čarodějné rady zbytečné a pokusy marné.

Jak pravil svého času Hermes Trismegistos: ,,Kruh je Duch, jehož střed je naprosto všude a obvod v podstatě nikde.“

Toužíte-li stát se soběstačnou, sebe-vědomou bytostí, čarodějkou nebo mágem, představujte si občas sebe při meditaci, jak držíte v pravé ruce starověkou knihu moudrosti a v levé ruce kvetoucí ratolest mandloně. Vizualizujte si sebe jako adepta magického, esoterického učení, jenž postupně dosáhne nejvyššího poznání, jímž byl legendární král Šalamoun. Nenechte se však ošálit zdánlivou jednoduchostí okultních praktik, výraz ,,postupně“ zde může znamenat dlouhé roky nebo dokonce celičký život, než se vám podaří dosáhnout poznání, pochopení a uvedení v praxi alespoň některé hermetické síly. Proto vám zde předkládám ty nejjednodušší možné recepty na provádění rituálů. Postupem času, až budete schopni samostatně pracovat, až pochopíte a přijmete vše, co vám prozatím nebude jasné, nebudete již mít potřebu používat jednoduchá, lidová kouzla. Zaměříte se na mysl a magii slova.

Postupně začnete vše potřebné ovlivňovat především mentálně. Každým slovem, myšlenkou a činem v přítomné okamžiku. Mág vědomě prochází labyrintem života, přes všechny radosti i úskalí, až k bráně samotné zahrady moudrosti, avšak k ničemu nepřipoután. Tyto stránky jsou jen nepatrným zrnkem, náznakem toho nejjednoduššího z veškerého okultního, esoterického a duchovního poznání. Možná někoho netrpělivého odradí zdlouhavé čekání na proměnu svých znalostí v magické schopnosti. A snad to ani není na škodu, magie by neměla být uchopena do rukou nepovolaného. Ovšem je třeba si uvědomit, že vše vyžaduje určité úsilí, vše se odvíjí od příčin a následků, a vše má svůj čas. Čím více budeme duchovně vyspělejšími, tím méně úsilí budeme muset vynaložit.

Magie a smysluplná přání

Inspiraci nám nabízí poznání, že magie je, společně s alchymií, matkou všech věd

A to bez nadsázky. Pozorování přírody a přírodní mystika se vyvinula v přírodovědu, pozorování oblohy dalo vzniknout astronomii a kosmologii, alchymistické ,,přeměňování kovů ve zlato“ dalo vzniknout chemii. Od dalších pokusů a bádání se odvíjí zdravověda, fyzika a od všech poznání dohromady matematika. Jsou to právě alchymisté, podivínští šarlatáni a nadšenci, kteří sepisují první učené knihy, nadšenci v tajemných laboratořích hledající ,,elixír věčného mládí“. Dokázali splynout s každým prvkem ve vesmíru, dokázali komunikovat nejen s prvky, ale i s buňkami svého těla nebo těla krystalů či rostlin. Dokázali splynout s vibracemi samotné prapodstaty světa. Alchymisté díky svému neúnavnému bádání přišli na to, že sloučení několika elementárních prvků, je podobné jako sloučení několika hudebních tónů. Jednotlivé prvky ve vesmíru vydávají osobité tóny, jejich sloučením vznikají ,,melodie“, vesmír jako celek se tedy projevuje jako ,,Harmonie sfér“. Lidstvo snad nikdy nepřestane hledat ten správný kámen mudrců, tón v tónu, jenž vytváří dokonalou harmonii.

Všední rituály jsou celkem jednoduché, není to zavádějící?

Jsou jednoduché, přesto účinné. Každý zde uvedený návod je pouze vzorec, základní šablona, kterou si každý přizpůsobí dle momentálních potřeb a především jej naplní vlastní mentální energií. Forma rituálu je dána, obsah vyplňuje každý sám. Nic nebude fungovat jen na základě mechanických pohybů podle metodických pokynů a prázdného odříkávání zaříkadel. Musíte vědět co děláte, proč to děláte a pro koho to děláte! Musíte se plně oddat síle přítomného okamžiku a maximálnímu soustředění. Zapomeňte v tu chvíli na čas a jakýkoliv omezující podnět. Budete-li odříkávat magické verše a v pozadí myšlenek budete mít cokoliv nesouvisejícího s rituálem, potom nejste dostatečně soustředěni a potřebná energie uniká mimo okruh vašeho zájmu v tuto chvíli. Jisté je, že ze začátku vám budou myšlenky a koncentrovaná energie utíkat mimo váš ,,kruh“, to je pochopitelné. S každým dalším rituálem bude docházet ke zlepšení.

Později budete vytvářet rituály složitější nebo přímo pompézní, do detailu propracované, to záleží jen na vás. Každé kouzlo, i to nejjednodušší, je účinné pokud je vhodně nasměrováno, je-li mu dopřáno velké dávky intenzivní energie, důvěry a posvátné víry. Jak silné bude ohnisko vašich emocí, kolik energie vyšlete a jakou silou ji necháte rezonovat prostorem, tak účinné bude kouzlo, v návaznosti na sílu vaší osobní duchovní energie a na důvěru, se kterou se obracíte na ono magické Universum. Opakování rituálu znamená, že budeme podle potřeby opakovat vynakládání energie pro ten který záměr. Uvědomme si, že opakujeme také rituály každoročních svátků, například vánočních, protože v podvědomí v ,,cosi“ věříme a toto tajuplné cosi nás rok co rok dojímá, přináší nám naději a inspiraci.

V magické praxi provádíme rituál každý úplněk nebo novoluní. Každá správná čarodějka tak činí a to i v případě, že zrovna nemá osobní potřebu cokoliv řešit, přivolávat nebo zhmotňovat. Provádí rituál prostě jen jako poděkování nebo požehnání – přírodě, životu, lásce, všem lidem, Zemi, duchovním bytostem, celému vesmíru. Především požehnání, přání lásky, zdraví, klidu, pohody a hojnosti není nikdy dost. Neobávejme se pojmout takové rituály jako modlitbu a požehnání všemu stvořenému. Pohanství nebylo založeno na ,,nevíře“, přesně naopak, pracujeme s vírou v přírodní energii a tyto zákony a veškeré přírodní dění si také žádají podporu, požehnání a poděkování.

Magie a smysluplná přání

Sebevědomí je pro magickou práci potřebné. Sebe-vědomí v tomto případě ale neznamená namyšlenost, neznamená ani pohrdání (něčím, někým). Mít hrdost a sebevědomí – znamená magický účinek – na sebe sama i na své okolí. Lépe to vyjádříme tímto slovním spojením: pokorná hrdost, vědomá hrdost, skromnost proměněná v hrdost. Hrdost znamená, nemít strach stát si za svým přesvědčením nebo názorem, aniž bychom komukoliv cokoliv vnucovali, a zároveň nejsme opanováni strachem, co si o nás kdo pomyslí, pokud budeme tak říkajíc poněkud vyčuhovat z davu. Hrdost je odvaha být beze strachu, studu a výčitek ,,jiný“. Magické sebe-vědomí znamená: odvážně hledět do tváře všemu neznámému, tajemnému a nadsmyslovému – beze strachu. Znamená vědět, že myšlenka je živá forma, a že hadí síla je proudící životní elixír.

Všední rituály vycházejí především z vlastní obrazotvornosti a fantazie

Rituály mohou být romantické nebo čistě praktické, jako například obracení mincí v kapse za úplňku, pro hmotné zabezpečení. Všedním rituálem je každodenní pohled do zrcadla po ránu a zvolení správných pozitivních myšlenek, jejichž energie se k nám bude zpětně zrcadlit po celý den. Příprava čaje nebo kávy je nenápadným rituálem, kdy se opět zaměříme na pozitivní myšlenky – voda absorbuje energii myšlenek. Myslíte si, že složitý japonský čajový obřad, jenž je velmi podoben precizně propracovanému rituálu s pevně danými zásadami, je jen neúčelné mrhání času? Zcela nepochybně je založen na moudrosti starověkých východních mudrců.

EXKURZE MIMO TĚLO

Také pravidelná procházka v přírodě nebo meditace pod stromem je účinným rituálem k získání osobní energie. Práce se sny se může změnit v jednoduchý rituál. Jednou za týden, nebo za delší čas, přesto však pravidelně, vytáhneme z balíčku tarotových karet jednu k meditaci, tím si vytvoříme další rituál k pravidelnému rozjímání.

Magie a smysluplná přání

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?