Prorocké umění a magické rituály

photo-montage-488177_1280Divinace, jasnozření nebo také mantie pracuje převážně s energií a se symboly. Respektive s uměním tyto symboly správně chápat a číst v závislosti na intuici a na přímé spolupráci s podvědomím. V uvolněném, meditativním stavu soustřeďujeme pohled na vodní hladinu, do plamene svíce, křišťálové koule, zrcadla či jiného lesklého předmětu. Stejné je to s vykládáním karet, věštění pomocí kyvadla atd. K věštění pro druhé je zapotřebí empatie – vcítění se do konkrétní osoby. Symboly se nesnažíme strnule uvidět před sebou za každou cenu, vše vychází z naprosté uvolněnosti a lehkosti. V pozadí mysli udržujeme příslušnou otázku. V klidném soustředění se nám odpověď v podobě symbolů či uceleného obrazu objeví před vnitřním zrakem. Podvědomí k nám promluví v podobě obrazu vytvořeném například v rozžhavených uhlících, v plamenech ohně, to se stane docela jednoduše, pokud naprosto vyloučíme vědomou kontrolu racionálně uvažující mysli. Je nutné zbavit se naprosto všech pochybností.

Proč je věštění vyhledávané a lidé na ně věří?

Věštění je krokem od nejistoty k jistotě, je nadějí v zoufalství nebo smutku, vzbuzuje optimismus, v podstatě je psychickou podporou v jakékoliv nepřehledné situaci. Věštec nebo dobrá kartářka je především dobrý psycholog, pokud jejich přístup vyvolává v tazateli pocit bezpečí a naději, přinese pomoc nebo radu. Lidové věštění není ojedinělou nebo pochybnou záležitostí, co historie pamatuje všichni vládci i králové měli vlastního věštce, astrologa nebo hvězdopravce. Nejedna skutečná válečná bitva minulosti přinesla tomu kterému panovníkovi vítězství díky spolehlivé věštbě. Národy posedlé věštěním byli Chetité a Etruskové, vyznačovali se posedlostí nadpřirozenem.

Prastaré lidové divinační metody jsou velmi pestré

Věštilo se z letu ptáků, osudových znamení, runových kostek, ze stonku řebříčku, z kávové sedliny, čajových lístků, šustění dubových listů, čtením z ruky, lití olova nebo vosku, házením mincí a kostek. Věštění z oblak ovládali mrakopravci, věštění z ohně znali kočující cikáni. Cikáni dokonce věštili z tvaru mateřských znamének. Věštit můžeme také pomocí knih – kniha se otevře na náhodné stránce a z této stránky se věští, stejně tak z bible. Možná neznámější metodou je věštění z karet. Dnes nás zajímá především numerologie, kdy čteme v řeči čísel, a astrologie, která je založená na velice reálných základech. Ale abychom astrologii nepasovali na pouhou věšteckou metodu, musíme říci, že je to obor složitý a dokonale propracovaný. Kvalitní astrolog je ochotným pomocníkem a rádcem v nelehkých časech. Jasnozření či jasnovidnost v té nejdokonalejší podobě je schopnost napojení se na vesmírné světlo, na příslušná morfická pole informací, rezonující s oblastí, která nás právě zajímá, ať už jde o informace minulé, přítomné či budoucí. Ale nejen to, například astrologie je také o sebepoznání, sebepochopení a sebeurčení, je o učení se toleranci vůči druhým, pochopení druhých, pochopení kosmických sil.

Při jakémkoli věštění, musíme si uvědomit, že nevěštíme pouze osud samotný – osud, ze kterého by nebylo možné uniknout. Není-li věštba příznivá, jde o to hledat řešení a nepřízni předejít. Především předvídáme události umožňující únik či ochranu proti nepříznivému osudu, nepříznivým vlivům a silám! To je podstatné, o to jde především. V případě negativních předpovědí v žádném případě nepropadáme panice, strachu a nečinnosti. Propadneme-li panice, potom může mít věštba skutečně nepříznivý vliv, nikoliv však sama o sobě, ale vlivem vlastního strachu a negativních myšlenek.

Prorocké umění a magické rituály

Magické rituály je třeba brát vážně, nejedná se o žádnou hru ani legraci

Jedná se přece o vědomou práci s vlastním podvědomím ve shodě s vůlí. K magické práci používáme rezonátory (znaky, symboly), které aktivují a urychlují vnitřní procesy uvědomění si a rozpomínání se. Pokud však dokážete pracovat pouze s myšlenkami, slovem, představami a vizualizacemi, a pokud se dokážete na vlastní podvědomí napojit pouze vlastní vůlí, potom si samozřejmě můžete všechny rituály či meditace zjednodušit a žádné pomůcky nepoužívat.

Osobně si ale myslím, že by to byla škoda – jak často se vám přihodí, že si můžete hrát? Jak často se odpoutáte od všednosti života, zapojíte všechny svoje smysly, například hmat, v momentě, kdy dotýkáte se květin, kamenů nebo jiných přírodnin? Jak často opravdu vědomě vnímáte vůně, barvy, světlo, stíny? Jak často se zaposloucháte do zvuků probouzející se přírody za svítání? Kdy naposledy jste si dali dostaveníčko s Měsícem a hvězdami, nebo s vílami? Kdy naposledy jste se jen tak, pro radost oddávali romantickému snění? Už jste někdy viděli stovky světlušek, jak předvádějí taneční světelné kreace nad lesknoucí se hladinou rybníka, zvěčněné jen ve skromné záři měsíčního úplňku? Nebo alespoň světlušky ve snu? Až se vám bude zdát o světluškách, připravte se na nalezení nějaké velmi cenné věci, možná půjde dokonce o poklad. Nezapomeňte ale, že ,,poklad“ neznamená pouze truhlu plnou zlaťáků!

Prorocké umění a magické rituály

Kdo z nás může tvrdit, že jeho pradávným předkem nebyl člověk praktikující magii? Dědictví starověkých kultur se bezesporu týká nás všech. Pokud se podíváme na období, kdy lidé žili ve víře pohanství, uplatňoval tehdy jednoduchá kouzla a tu nejjednodušší magii každý člověk. Dokonce každé řemeslo mělo své poslání a patřičnou úctu. Dnes nemusíme nic takové dělat, všechno za nás vyřeší supermarkety, tím jsme naprosto ztratili smysl pro tvořivost. Život se odehrával převážně v přírodě, tehdejší život byl naplněn jednoduchými rituály, ať už pro dobrou úrodu, úspěšný lov nebo pro ochranu před špatným počasím. Slavilo se mnoho pohanských svátků, tyto svátky bývaly nedílnou součástí života, staly se oslavami samotného života, naplněné radostí, nadějí, nebo poděkováním – například dožínky v polovině srpna jsou poděkováním za dobrou úrodu.

Pohanská víra v přírodní svět

Než přírodou žijící svět ovládlo poněkud jiné náboženství (různě po celém světě), byly čarodějky, babky kořenářky, vědmy, druidové, indiánští náčelníci, šamani nebo kněží, ale například i kováři uctíváni a respektováni. Napadlo vás někdy proč tolik lidí chataří, chalupaří nebo si alespoň pořizují malé zahrádky? Nově je v oblibě, ač prozatím ojediněle, stavět malé osady v duchu indiánských tradic. Nově se také k lidem vrací duch keltských tradic. Podvědomě budeme vždy přitahováni duchem přírody do našeho přirozeného prostředí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Napadlo vás někdy, že takové indiánské týpí, opatřené patřičnými symboly, ne náhodou připomínající svým tvarem pyramidu – napomáhá udržovat otevřené vědomí? A že indiáni byli velmi moudří a otevřeným vědomím disponovali je bez pochyb. A co takový totem, nebo čelenka z peří…? Totem nebo královské žezlo, čelenka z peří nebo královská koruna s drahými kameny – vše funguje jako zesilovače přijímané a vysílané ,,kosmické“ energie, podobně jako věže a obelisky nebo sochy na historických mostech. Kouzelníci v pohádkách ne náhodou mají na hlavě pokrývku kuželovitého tvaru (indiánské týpí), a v ruce kouzelnou hůlku (královské žezlo).

Prorocké umění a magické rituály

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.