Magie bylin a koření

hazelnut-408695_1280Všichni známe babky kořenářky znalé tajemství lektvarů a bylin používaných k čarování. Velkými znalci bylin jsou například indiáni z kmene Čerokíjů. Velmi dobře dokázali vycítit vibrace rostlin, jejich tajemnou sílu. S pomocí vlastní energie se napojovali na informační pole bylin, kde se dozvídali jak tu kterou rostlinu využít k léčebným účelům. Vibrace rostlin se projevuje skrze jejich auru, vůněmi, v rozmanitých tvarech a barvách. Kouzla fungují za pomoci univerzální energie. Pracujeme s energií, která je ve své podstatě neutrální, nádech dobra nebo zla jí dáváme pouze vlastní vůlí! Vědomi si tohoto magického zákona, budeme vždy pracovat zásadně s odpovědností k sobě i k ostatním a samozřejmě též k přírodě.

Byliny nebo jakékoliv jiné přírodniny před samotným čarováním je vhodné zaříkávat. Nejlépe již při samotném sběru. V duchu nebo nahlas jednoduše vyjádříme, k čemu bude ta která ingredience sloužit, tím nasměrujeme energetické vibrace potřebným směrem. Pokud se naladíme na energii nějaké rostliny, postačí krátká chvíle rozjímání, měli bychom v konečcích prstů pocítit její vibraci. Jasnozřivým zrakem můžeme dokonce tyto vlnící se spirály vibrací vidět.

Připravujeme různé směsi rostlin do kadidelnice k vykuřování

smoking-437715_1280Voňavé potpouri, květinové vazby, bylinné odvary, oleje, masti, koupelové směsi a bylinkové polštářky. Vyrábíme figurky, talismany a amulety, magické korálky z jeřabin nebo jalovčinek. Z kořene vřesu vzniknou působivé figurky. Při práci se vždy koncentrujeme na skutečnost, za jakým účelem talisman, figurku nebo cokoliv jiného vyrábíme. Při práci s přírodninami zapalujeme svíce příslušných barev a silně se koncentrujeme, tak získá naše činnost magickou, spirituální moc a sílu.

Rostliny volíme k tomu kterému kouzlu s ohledem na jejich povahu. Výrazně žluté květy odpuzují zlé duchy, negativní energie a bytosti s nekalými úmysly. Podobně účinné jsou jakékoliv červené plody. K přičarování energie peněz je vhodný cedr, makovičky plné máku, čtyřlístek nebo vzácný pětilístek a červený květ jetele. Sušený pelyněk, použitý při vykuřování, podpoří mentální a psychické schopnosti a ochrání proti prokletí. Přidá-li se k němu do kadidelnice santálové dřevo, vznikne magický dým, umožňující astrální projekce, prorocké sny nebo snadné navázání kontaktu s přírodními duchy či jinými astrálními bytostmi. Talisman naplněný sušeným pelyňkem, ve hmoždíři rozdrceným na prášek, ochrání na cestách.

mortar-and-pestle-436885_1280Během magické práce s bylinami se snažíme používat co nejméně kovových předmětů. Nejlepší jsou nádoby kameninové, porcelánové, skleněné a různé dřevěné pomůcky. Dřevěné nádoby – misky, hmoždíře a paličky, různé dřevěné naběračky, lžíce a měchačky, proutěné koše a ošatky navodí tu správnou starobylou atmosféru.

V bylinách se projevuje energetická přírodní vibrace, která se při rituálu uvede do harmonického souladu s vnitřní energetickou vibrací čarodějky či mága a myšlenkou zaměřenou na konkrétní cíl. Velmi silný účinek mají bylinky nasbírané o letním slunovratu nebo při srpnovém úplňku.

Příroda je posvátnou zahradou čarodějů

Vylaďme proto vlastní energii s energií přírodních sil. Vydejme se ven do přírody, pochopme ji a zůstaňme s ní v trvalém spojení. Veškeré dění v přírodě, viditelné i neviditelné, na planetě Zemi i v univerzu, je neustále rozžhavený kotel alchymických procesů. Procesů, které nepotřebují vnější motivaci k náročným cílům, dějí se dle přesně daných zákonitostí vesmíru. Veškeré životní příběhy i dramata v přírodě jsou založeny na základních principech Tvoření, zůstávají neměnné od počátku času. Život existuje nezávisle na našem mínění, víře či nevíře, neboť sama příroda je velmi mocnou čarodějkou. Bude-li naše vědomí dostatečně ostražité a oddané, zapomene-li na podmiňující ego, nejdeme v přírodě našemu zraku skrytý, zrcadlový odraz sebe. Nepodlehneme-li vlastním slabostem, nečekaně spatříme a na vlastní kůži pocítíme tu jemnou, tajuplnou látku, všudypřítomnou rezonující energii, jež naplňuje nás i celý vesmír. Vytvořme si v barvitých představách zahradu snů, tajemný labyrint neobyčejného poznání. Nahlédněme do starodávného kotlíku plného mystické symboliky, nová poznání okořeňme magickými kouzly a přidejme špetku romantiky. Tímto počinem necháme „magii“ samotné přírody a přírodní zákony nenásilně vstoupit do naší každodennosti.

carnival-326738_1280Čarodějnou moc rostlin využíváme nejen při léčení, ale také při magických rituálech. Používají se samostatné bylinky nebo různé směsi. Některé rostliny jsou zasvěcené bohům a bohyním, jiné planetám sluneční soustavy. Indiánští šamani se učí poznávat byliny a léčit jimi nemoci díky metodě naslouchání. Rostlinky k nim s tajuplnou lehkostí promlouvají, indiáni to nazývají zpívání rostlin, a pokud je jejich srdce otevřené a upřímné, dozvědí se vše, co potřebují přímo uprostřed přírody. Dokáží vyrovnat a harmonizovat vlastní energii s energií přírody, a nemusejí být při tom vždy v transu nebo v jakémsi tajuplném vytržení mysli z normálního světa. Respektují totiž svět viditelný a všechny ostatní paralelní světy jako od sebe neoddělitelnou jednotu.

Šamanem se člověk většinou nestává z vlastní vůle, toto prastaré umění se dědí po generacích. Otevřené vědomí je jejich přirozeností. Naslouchají přírodě a všem jsoucím světům, vědí, že schopnost správného naslouchání přivede každého upřímně hledajícího nenásilně k novému vidění. Vědí, že duši máme nejen my, ale všechno v přírodě. Proto každou rostlinu, než ji utrhneme, vždy oslovíme jménem a vysvětlíme, co zamýšlíme udělat. Postačí pokud tak učiníme pouze v duchu. Obklopme se květinami, vůněmi, romantikou a láskou, a PŘESTAŇME SE ZA TO STYDĚT!

Umění magie a esoterických věd nesmíme považovat jen za jakési nesmyslné povídačky a báchorky. Naslouchejme svému srdci, intuici a v neposlední řadě také volání přírodních duchů, jenž se nám někdy zjevují ve snech nebo přímo před očima a přesto je nevidíme. Mohou nás naučit vidět vše, co jsme dosud přehlíželi a slyšet vše, co našemu sluchu stále uniká, možná nám napomohou dobrat se skutečné moudrosti. Skutečná moudrost nejsou jen naučené znalosti, skutečná moudrost někdy popírá rozum, je skrytá v našich srdcích. Naučme se žít v přítomnosti. Jedině tak se probereme ze spánku, potom se mohou před našima očima rozprostřít nové, mnohem skutečnější obrazy, než jaké dosud známe.

girl-918679_1920Krása květin v nás může povzbuzovat osobní vnitřní krásu, sílu „romantické“ duše, sílu spontánnosti a hravosti. Prostřednictvím jejich barev a vůní vstřebáváme do sebe, na té nejniternější úrovni, vesmírné resonance, napojujeme se na energie tvoření, a rozpouštíme v sobě bariéry strachu a všech obav. V kráse květin a celé přírody se zrcadlí laskavost samotných nebes. Pohanské národy si to vždy naplno uvědomovali. Na svatých místech, tam, kde jim příroda nejvíce rezonovala, stavěli pohanské duchovní velechrámy. Znali svá éterická těla a věděli, jak na ně energie přírodních sil působí. Tak jako my lidé máme svá éterická těla, stejně tak mají éterická těla všechny rostliny v přírodě. A skrze tato éterická těla dochází ke vzájemnému působení a přenášení energií mezi námi a přírodou. Soustředěním se na přírodu a přírodní zákony můžeme upevňovat své psychické i tělesné zdraví. Čím více pronikneme do tajů přírody, tím více dáváme požehnání sami sobě, celému světu a potažmo i celému vesmíru.

Květomluva podle pohanských tradic

Tato kniha vypráví o květech, bylinách a koření, o magických vlastnostech rostlin a jejich mystické symbolice. Najdete zde také několik zajímavých, neobvyklých receptů, včetně jedlých květů. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi.

Magie bylin a koření

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.