Královské Slunce – oheň života

Slunce, tajemné nebeské oko, je v obecném pojetí hvězda, kterých je ve vesmíru bezpočet. Avšak v astrologii, v souvislostí s naší domovskou planetární soustavou, se na Slunce i Měsíc nazírá jako na planety. Slunce září a rezonuje v samém středu sluneční soustavy, je pulsujícím srdcem, pevným bodem. Sluneční energie je přímočará. Slunce je středem ,,malé vesmírné mandaly“ – našeho planetárního systému. Vše se točí kolem Slunce, vše je napájeno energií slunečního ohně. Nemůžeme nahlédnout do nitra Slunce, ale víme, že nám každý den pomáhá dosáhnout vyšší duchovní úrovně, nalézt svůj spirituální střed.

Božské Slunce – tajemné nebeské oko

Slunce je život a životní síla, symbolizuje vůli, individualitu. Protože: oheň – světlo – informace – vědomí – myšlenka, to vše je energie, která tvoří vše co je, bylo a bude. Světlo a informace jsou motorem všeho dění ve vesmíru. Veškerá hmota ve vesmíru je zhmotnělé světlo, hmota je více či méně vibrující světelné energetické pole. Přesto je obtížné představit si, že veškerá hmota je ve své (proměnlivé) podstatě energie/informace.

Pokud se o něčem nesnadno rozhodujeme, říkáme: ,,Nemám v tom jasno…“ Co to znamená? Jasno rovná se světlo. Máme tedy nejspíš nedostatek světla ve svém vědomí. Pokud se snažíme přijít něčemu na kloub, říkáme: ,,Musím si na to posvítit!“ Už je vám to jasné? SVĚTLO rovná se VĚDOMÍ.  Proč se říká nešťastníkovi: ,,Zvedni hlavu“? Co uvidíte, když zvednete hlavu? Slunce! Může sice být pod mrakem, ale JE TAM! Zvedněte hlavu, potom se mraky rozplynou. A neříkáme také: ,,Pod lampou největší tma“ ? Za noci pozorujeme hvězdné nebe, vidíme, co se ve vesmíru děje… Za dne, pod světlem Slunce, nevidíme z oné vesmírné divočiny, z té nebeské projekce vůbec nic. Nic nevidět znamená, nic nevědět.

sun-11582_1280          solar-flare-601044_1280          solar-eclipse-151211_1280          transit-of-venus-920426_1280

Myšlenky utváří náš svět

space-643130_1280Skryté energie a tím i pramálo vnímané souvislosti, které utvářejí vše, co jest, je obtížné vyjádřit jen několika slovy. Myšlenka se utváří v našem vědomí. Poté energii myšlenky očima přenášíme do svého okolí. Oči zde působí jako optický systém – elektromagnetické záření krátkých vlnových délek směruje myšlenku na daný předmět, osobu, situaci či jev. Tak myšlenky ovlivňují hmotu. Pokud k myšlence přidáme silné emoce, znásobíme její rezonanci a (pohybovou) sílu. Lidé kolem nás zachytí vibrace tohoto záření a podvědomě vycítí naše emoce.

Zvířata  a dokonce i květiny tímto způsobem vnímají námi vyslanou myšlenkovou energii. Také jednotlivé předměty uchovávají ve své paměti energie myšlenek a emocí. Darujeme-li někomu něco od srdce, darovaný předmět vibruje pozitivně a stejně tak ovlivňuje obdarovaného.

Božské Slunce považujeme za nejdůležitější planetu zvěrokruhu, jde o mužský princip

sunset-523917_1280Archetyp Slunce určuje povahu každého jednotlivce. Rok co rok prochází v neměnném řádu celým zvěrokruhem, všemi nebeskými znameními a tím nás ovlivňuje. Slunce představuje archetyp vědomí, jde o heliocentrické vědomí našeho planetárního systému. Je zdrojem života, zdrojem energie pro duši, symbolizuje naše vyšší Já. Sluneční energie nám dává do vínku vitalitu fyzickou i psychickou, autoritativnost, úspěch v kariéře, kreativitu, tvůrčí nadání. Ale také sebestřednost, sklon k aroganci a netoleranci. Podporuje nás pozitivní energií v procesu zvaném život. Vládne znamení Lva, a samozřejmě ovlivňuje všechna ostatní zvířetníková znamení.

Obracíme se tváří ke Slunci trpíme-li vnitřní prázdnotou. Vnímáme sluneční svit jako skutečné osvěžení, jako fontánu živé vody. Energie Slunce je skrytá také ve všech rostlinách. Slunce ovlivňuje také vědomí planety Země.

Země je živý organismus, vyvíjející se v časových cyklech, podobně jako organismus lidský. Den je jednotkou času na Zemi, když Slunce zapadá, příroda se ukládá k léčivému spánku. Pokud by Slunce náhle vyhaslo nezjistili bychom to sice okamžitě, ale zhruba už za osm minut. Jen tak krátce trvá slunečnímu světlu, než k nám doputuje.

My všichni jsme nedílnou součástí nekonečného dramatu, přesahujícího naší mateřskou sluneční soustavu

Slunce je hvězda, ze všech hvězd na obloze k nám nejbližší. Ostatní hvězdy mohou být stejně velké, stejně zářivé a stejně významné, některé více jiné méně, ale jsou natolik hluboko ve vesmíru, že jejich světlo vnímáme na obloze jen jako nepatrné světelné záchvěvy. Ale tam, kde končí naše heliosféra, tam začíná další. Napadlo vás někdy, že všechny hvězdy jsou vlastně vesmírná slunce – včetně Polárky? Představte si obraz vesmíru jako mnoho vedle sebe jsoucích mandal, tajemných kruhů v podobě planetárních systémů, rezonujících v souladu s vlastním energetickým středem, který vše udržuje v pravidelném chodu. Při pohledu na noční hvězdou oblohu se světlo ,,obyčejných hvězd“ zdá být nicotné a nepatrné ve srovnání se světlem Slunce. Ale to je jen zdání, například nejjasnější hvězda v souhvězdí Lva – Regulus, nacházející se mnoho světelných let od nás, je pětkrát větší než naše mateřská hvězda. Dokonce září jako tři sta Sluncí, jeho povrchová teplota je dvojnásobná. Hvězdnými ostrovy – galaxiemi putuje mnoho sluncí s vlastní planetární soustavou. Ve vesmíru je tolik slunečních soustav, že je nikdy nikdo nespočítá.

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Jen tak mimochodem: Všimli jste si někdy, pokud fotografujete proti Slunci, že sluneční paprsky často vytvoří na fotografii magickou šesticípou hvězdu – HEXAGRAM?

board-142741_1280Malé dítě při prvních pokusech malování s pastelkou v ruce pokouší se malovat ze všeho nejdřív kruh a pokud maluje sluníčko, vždy jej ztvárňuje s lidskou tváří. Děti mají schopnost, v prvních letech svého života, vnímat paralelní světy kolem nás tím, že vnímají svůj dětský svět v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

Když sebe-vědomé, autoritativní Slunce připlouvá z tajemných hlubin noci a oznamuje nově zrozený den gejzírem konejšivého světla, vábivé zvuky kosmického záření nám připomínají tlukot srdce v samotné duši vesmíru. Dokonalá akustika nekonečného prostoru předává zvonkohru paprsků Slunce do zemské atmosféry a dále všemu živému a probouzí v nás, s každým rozedněním, životadárnou svobodnou vůli. Budeme-li každý den nahlížet na svět stejně vzpřímeně a sebe-vědomě, shledáme s radostí, že sluneční oheň rozžehnutý v nás je nenahraditelným zdrojem tvořivé energie. Světlo očišťuje a léčí: ,,Kam nechodí Slunce, tam chodí lékař.“           

Absolutnu se přiblížíme budeme-li vnímat proudy, vyvěrání a šíření absolutní kosmické síly. Absolutno existuje samo o sobě. Přestože je uchopitelné jen intuitivně, je tou nejvyšší substancí ve vesmíru, je nekonečnou ZKUŠENOSTÍ. V Absolutnu nacházíme pouze jednotu, zde neexistují paradoxy ani polarita. Neviditelné misky vah absolutního vědomí jsou v každém okamžiku vyvážené. Protiklady se zde setkávají a mizí. Všechny rozpory ztrácejí na významu. Zde není dobro ani zlo, zde je HARMONIE. Prapříčina všeho nezanikla v okamžiku stvoření světa, její proudění stále trvá, jejím dechem je tvořena budoucnost světa v přítomnosti.

Zklidněte mysl a dívejte se na tento obrázek rozostřeným zrakem a užívejte si podmanivých efektů v záři tajemného světla

Královské Slunce - oheň života

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?