Měsíc – mateřský ženský princip

earth-1544757_1920Měsíc, putující po hvězdném horizontu, představuje archetyp citů a emocí. Symbolizuje mateřský ženský princip. Ztělesňuje skryté podvědomí člověka. Energie Měsíce nejvíce ovládá znamení Raka. Také u všech ostatních znamení má na svědomí vášně, impulzivnost, přehnané emoce nebo sklony k častému lhaní. Někteří jedinci mohou trpět hysterií, přílišným temperamentem, hyperaktivitou a proměnlivou emocionální náladovostí. Luna ovlivňuje paměť, intuici, podvědomí, podprahové vnímání, zrcadlení, spiritualitu, vše magické a záhadné. Zvláště pak za úplňku tajemná moc Měsíce nabývá svého vrcholu, přílivové vlny jsou největší a častěji dochází i k zemětřesením. Kamenná tvář Měsíce dokáže být plná soucitu. Stejně tak přísnosti, pokud jdeme proti pravidelnému rytmu energie, kterou vyzařuje (stříbrná magie).

Měsíční světlo odráží světlo sluneční, tak vzniká světlo polarizované

Zde se skrývá tajemství lunárního vlivu na vše živé na planetě Zemi. Slunce symbolizuje mužskou energii a vědomí. Měsíc ženskou energii a podvědomí. Tato dva archetypální vzory vystupují jako ženich a nevěsta. Vyvážené propojení obou protikladných energií vytváří harmonii. Polarizované světlo, rozdělené na jednotlivé komponenty, z nichž některé volně procházejí hmotou, nás nezanedbatelně ovlivňuje. Polarizované světlo vibruje jediným směrem, normální světlo vibruje všemi směry kolem jedné osy. Sluneční světlo odražené v zrcadle je také polarizované. Průchodem slunečního paprsku křišťálem vznikne polarizované vlnění, které vytvoří uvnitř krystalu barevné obrazce.

Stříbrná magie je založena na ryze přírodních zákonech. Vlivu Měsíce se musíme přizpůsobit, respektovat jej, nikdy ne naopak. Měsíční magie se vztahuje především k bohyním a ženské energii, tak jako sluneční božstva jsou zasvěcena mužské energii. Můžeme ale vzývat také boha Thovta, bývá vyobrazován s čelenkou zdobenou srpkem Měsíce a symbolem úplňku, jeho magickým nástrojem je nůž ve tvaru srpku. Dále vzýváme boha Merkura nebo Herma. Vibračně je ve spojení s Měsícem také archanděl Gabriel.

V tarotu je vibrace Luny spojována s Velekněžkou

Za úplňku k nám přichází vesmírná energie ve své nejčistší formě. Magické rituály prováděné v této době mají velkou moc. Právě za úplňku můžeme v sobě objevit magické schopnosti. Talismany a amulety se nabíjejí měsíční energií (polarizovaným světlem). Léčivé rostliny, používané k magickým účelům je nejlepší sbírat právě za úplňku. V legendách se traduje, že právě za této magické noci se dokáží velmi nadaní mágové převtělit do zvířecí podoby. Nejedna čarodějnice jistě se převtělila za úplňku v škaredou ropuchu. Ropuchy jsou spjaté s měsíční energií, stejně tak zajíc je symbolem měsíčních fází. Talismanem rezonujícím s energií Měsíce jsou mušle, lastury, oblázky a vše, co má co dělat s vodou v přírodě. Musíme ještě připomenout, že s Měsícem je spojován sám Buddha: za úplňku se prý narodil, došel osvícení, a za úplňku také odešel na věčnost.

Při měsíčních rituálech se zaměříme na běžný život

Zaměříme se na draví, změny, emoce, pasivitu, fantazii, tvořivost, romantiku, inspiraci, sny, plodnost, početí, mateřství, ženské záležitosti, psychické schopnosti. Soustředíme se na energii duše, paměť, city, odpouštění, instinkty, intuici, podvědomí, šestý smysl, třetí oko, jasnovidectví, astrální cesty. Pozor na psychózy, schizofrenie, náladovost, přecitlivělost, závist, nedostatek citu, snadnou ovlivnitelnost, podvody, vydírání, zranitelnost, faleš, poblouzněnost, aroganci a násilí.

Měsíc je přirozený satelit Země, přírodní družice, která Zemi v pravidelných intervalech obíhá. A stejně jako Slunce má i Měsíc přímou vazbu k lidské duši. Lidská duše je ve své podstatě nepohlavní. Proto zde máme „dva v jednom“: ten Měsíc, a ta Luna. Duše přicházející na Zemi se cestou z vesmírných výšin zastavují nejprve v energetické zóně Měsíce, než sestoupí do zemské hmotnosti. Stejně tak každá odcházející duše prochází nejdříve astrální sférou Země, poté prochází energetickou zónou Měsíce. Nakonec je vedena za světlem, tedy do oblasti energetické zóny Slunce. Měsíční síla neovlivňuje pozemský svět sama za sebe, Luna, vládkyně temné oblohy, ovlivňuje Zemi v součinnosti se Sluncem. Slunce i Měsíc jsou obdařeni božskou intuicí. Tento nebeský pár, pokud se seznámíme s jejich hodnotami, nám může v mnohém usnadnit náš pozemský pobyt.

Zatmění Měsíce – čas zasvěcení

V čase zatmění Měsíce zapalujeme svíce, vzdáváme tak hlubokou úctu a niternou oddanost bohyni Luně. Vzpomeneme také na všechna přírodní božstva. Žehnáme životu a děkujeme za vše, čeho se nám dostává, za nesmírnou duchovní lásku, kterou v sobě nosíme. Když hluboký stín Země pohlcuje studené světlo Měsíce v tichu mysli meditujeme a vnímáme všemi smysly tuto zvláštní magickou událost. Zatmění Měsíce přináší vnímavému jedinci hluboké vnitřní uvědomění a zasvěcení. Vědomí se významně posune na cestě transformace, tehdy jsme jen krůček od nalezení brány k vyšší úrovni bytí. Zažíváme pocity velmi intenzivní, v podstatě se jim nebráníme a necháme je vyjít ven. Ať už se jedná o nechtěné či bolestné vzpomínky.

V tuto chvíli je nám dána příležitost očistit se od negativních energií

Citlivější jedinci mohou zažívat pocity a emoce přesahující rámec normálního chápání, před námi se otevírají naše vlastní stíny, tak jako Luna upadá v nemilost pohlcujícího stínu Země. Vnitřní vibrace, ať už jsou jakékoli, přejdeme v tichosti, chaotický vnitřní stín brzy zmizí a nové světlo přinese nové naděje. Není vhodné, v době zatmění Měsíce, přímo řešit žádná vnitřní ani jiná traumata. Stačí uvědomovat si skutečné vnitřní já se všemi, možná do této chvíle neodhalenými tvářemi. V tichosti si opakujeme, že ve světle příštích dnů uvidíme vše jasně a zřetelně.

Při úplném zatmění Měsíce, posvátné nebeské události, pozorujeme, jak přechází plynule – zrychleně jakoby všemi svými fázemi, kterými prochází vždy za dvacet osm a půl dne. K úplnému zatmění Měsíce dochází za úplňku, kdy Země se ocitne mezi Sluncem a Měsícem, kdy se všechna tři tělesa ocitnou v jedné přímce. Země pomalu přechází přes kotouč Luny a kousek po kousku ukrajuje z její tajuplné krásy. Tento okamžik je příležitostí k očištění a odpoutání se od minulosti. Vědomě se přibližujeme vnitřní duchovní energii. V době zatmění navštěvujeme silně energetická místa v přírodě, rozjímáme a prociťujeme se do silných vesmírných vibrací, a uvědomujeme si, že jsme přítomni unikátní, ryze přírodní čarodějné seanci.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Měsíc - mateřský ženský princip

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.