Meditace a vnitřní mlčení

Soustředění a trpělivost je jednou z předností vyspělého mága či spokojeného poutníka. Trvalé udržení pozornosti na přítomný okamžik znamená rezonanci svobody ducha i mysli. Trpělivosti se naučíme pomocí meditace, při níž se zaměříme na duchovní oblast bytí. Meditace není pouze pasivní podřimování ani obyčejné denní snění. Při meditaci necháme volně proudit, vzrůstat, probouzet a harmonizovat představy zaměřené na jeden konkrétní cíl, jemuž věnujeme tolik energie, dokud nenabude jasné podoby. Žádným jiným myšlenkám nedovolíme přístup. Případně se zaměříme jen na přítomný okamžik, mysl necháme v těchto vzácných okamžicích mlčet, potom snáze zvládneme stres a nežádoucí psychické vypětí. Nebo naopak necháme myšlenkám volné pole působnosti, aniž bychom je jakkoliv rozvíjeli. Nezasahujeme do jejich rytmu, pouze je jakoby zpovzdálí pozorujeme. Činnost mysli není podřízena vědomé kontrole, pouze se snažíme co nejkonkrétněji vnímat pocity a případné emoce. Tímto způsobem můžeme odhalit, co se skrývá v našem nitru, nebo v pozadí neklidných myšlenek.

Během meditace jde především o dosažení klidu mysli a vnitřního uvolnění

Případně aktivitu myšlenek zcela vědomě zastavíme a necháme před vnitřním zrakem proudit obrazy. Vizualizujeme si cíle a představy tak, aby rezonovaly či dokonce jiskřily s celou naší bytostí. Klidné rozjímání je cestou k soustředění a pozornosti, cestou k mystickému poznání, přímou cestou k extatickým zážitkům. Meditace podněcuje fantazii a obrazotvornost, fantazie následně podpoří tvůrčí potenciál. Vnitřní uvolnění podpoříme sebeovládáním, to nám umožní intimní seznámení s vlastní duší. K dokonalému soustředění pomůže, pokud se upřeně soustředíme na světelný bod, plamen svíce, v přírodě na odlesk Slunce nebo Měsíce na vodní hladině. Důležité je naučit se relaxovat a meditovat právě v přírodě. Pokud se vám daří vnitřní vidění pouze černobíle, zkoušejte si nejdřív vizualizovat samotné barvy, všechny barvy spektra jednu po druhé. Až se vám to podaří, snáze si budete svým vnitřním zrakem promítat barevné obrazy. Zaměřte se na to, že meditace je rozjímání, soustředění, rozumové přemítání, ponoření se do sebe sama, sebe-ozdravující cvičení (duševní hygiena), harmonizující obřad, soustředění na tělo a duši, za vysokého vnitřního uvolnění. Intensivní soustředění směřující do změněného stavu vědomí. Rozjímání o božské síle, o božské energii, kterou všichni nosíme v sobě. Meditace zahrnuje různá dechová cvičení, modlitby a mantry pro koncentraci a zklidnění mysli.

Hluboké ponoření do meditace znamená zklidnění mysli na hladině alfa (8 – 13 Hz) mozkových vln. Pro hlubší meditace je zapotřebí dosáhnout hladiny theta (4 – 8 Hz) mozkových vln. Beta (13 – 30 Hz) je hladina mozkových vln v bdělém stavu, bez meditativní koncentrace. Ve změněném stavu vědomí dochází k transcendentálním zážitkům.

Synonymem pro meditaci je kontemplace

Jde o velmi intenzivní soustředění se hluboko do nitra, na emoce a tělesné pocity. Jde o vnímání niterných vnitřních pochodů, hledání pravdy a poznání čirého stavu bytí. Jedná se o cílené přemýšlení, rozjímání, hloubání a úvahy. Případně hledáme nevědomé psychické bloky, skutečné příčiny různých životních událostí, některé mohly vzniknout v raném dětství, psychosomatické příčiny nemocí. Jde o povznesení lidského ducha, očištění mysli od povrchnosti, předsudků a falešného vidění světa. Dovolujeme sobě obejmout vlastní duchovní srdce. V tomto stavu hlubokého vnitřního uvolnění již nejsme schopni lhát sami sobě a překrucovat skutečnosti. Skutečná práce s vnitřním světem časem dokáže sejmout z našich tváří masky přetvářky, vyléčit emoční otřesy, očistit mysl od emočního balastu.

Každého nemusí bavit strnulé rozjímání v poloze lotosového květu. Žádné krkolomné polohy těla nejsou podmínkou, naopak, vždy volíme oblíbenou pohodlnou pozici. Vyhovuje-li vám více pohyb, potom můžete pravidelně běhat, soustředit se jen na běh samotný a na přítomný okamžik. Dokonale při pohybu uvolníme mysl, vyprázdníme ji, prožíváme jen tady a teď. Stejného uvolnění docílíme například při práci na zahradě. Účinné jsou procházky v přírodě, chůze je posvátná, povznášející. Všimli jste si někdy, že za chůze je snadnější soustředit se na vnitřní mlčení? A že pokud vás napadne zajímavá myšlenka – jakoby automaticky se musíte zastavit? Někomu dokonce dělá potíže za chůze mluvit.

Vyzkoušejte jednoduchý trik, který vás uvede do změněného stavu vědomí

Vyberte si den, kdy je modrá obloha jako malovaná, plná bílých načechraných beránků. Lehněte si na rozkvetlé louce do trávy. Vnímejte jen pohyb oblak na obloze, měnící se tvary, barvy a stíny. Nenechte se ničím vyrušovat, naprosto na nic nemyslete. Splyňte s oblohou. Nechte se unášet v hypnotickém opojení. Vmyslete se do bílých oblak. Staňte se oblohou. Náhle si uvědomíte jedinečné pocity, ocitnete se jakoby v transu, ve změněném stavu vědomí. Vaše vyšší Já vás přesahuje, konečně si to plně uvědomujete, dosahujete až do nebe. Případně si vyberte večerní oblohu v pestrých barvách červánků, pozorujte oblaka ozářená červeným světlem Slunce.

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?