Mystika vybraných čísel

O magii a hermetickém významu čísel existují početné svazky knih. Čím více pronikneme k vibracím v číslech zakódovaných, tím více si uvědomíme, že čísla nejsou jen pouhá slova nebo obyčejné početní jednotky. Skrývají v sobě tajemství universální řeči inteligentního vesmíru.

Mystika vybraných čísel

Mystická energie čísla dvacet dva

Zvláštní energii vyzařuje číslo dvacet dva, je tajemné a nedotknutelné. Jeho tajemství je skryté v tarotových kartách. Dvacet dva velkých arkán představuje poselství dvaceti dvou životních cest – jsou obrazem osobního růstu, vnitřního, duchovního vývoje člověka. Můžeme v nich nalézt vyšší poslání, které může být odhaleno každému z nás, každému poutníkovi na cestě životem. Tarot popisuje dvaadvacet stavů vědomí, dvaadvacet archetypálních symbolů. Až je prostudujeme, doopravdy poznáme a osobně zakusíme všech dvaadvacet mystických poselství, potom zříme pravdu světa a bude dovršena naše životní cesta, cesta duše, v souladu a harmonii s duchovním vědomím vesmíru.

Další význam čísla dvacet dva nás přivádí k poněkud složitější kabale, kde je popsán strom života, který má dvacet dva větví – proudů energie, jakýchsi životních drah. Dvacet dva písmen má hebrejská abeceda. A aby toho nebylo málo, dvaadvacet symbolů má též oghamská abeceda, používaná keltskými druidy.

Mystická energie čísla čtyřicet

Také číslo čtyřicet je mystické, představuje víru, že duše zemřelých putuje čtyřicet dní mezi nebem a zemí, než opustí pozemský svět. S tímto přesvědčením se ztotožňovali staří Slované, ale i starověcí Egypťané. Dokonce andělé smrti, kteří pomáhají duším zemřelých usnadnit přechod na onen svět, čtyřicet dní předem vědí o každém, kdo má zemřít. Staří lidé někdy dokonce přítomnost anděla smrti v těchto dnech v poklidu vnímají a podvědomě se na svůj odchod připravují. Andělu smrti předává odcházející duši anděl strážný, každý člověk má svého anděla strážného. Doprovázejí nás životem od okamžiku prvního nadechnutí, až k okamžiku, kdy se rozhodneme vrátit se ke svému zdroji. Anděl smrti může mít různou podobu a různá jména, nejznámější je jméno ,,černého“ anděla smrti Azraela.

Číslo čtyřicet je také symbolem očisty. Čtyřicátý den po porodu přináší matka dítěte do chrámu obětinu nebo dar na znamení očištění. Tento zvyk se vztahuje k židovským tradicím. Ale i k pohanskému mysticizmu – druhého února slavíme původní pohanský svátek, dnes zvaný Hromnice, kterým počíná jarní očista. Křesťanům se nepodařilo pohanské svátky vymýtit, tak si je alespoň pojmenovali podle svého – druhý únor je den očištění bohorodičky Marie – čtyřicátý den po porodu božského dítěte. Podle Písma svatého je číslo čtyřicet číslem pokání.

Mystika vybraných čísel

Sluneční pohanský kalendář nezačínal v lednu ale na podzim. Čtyřicet dnů po podzimní rovnodennosti, což představovalo oslavy nového roku, půl roku ochlazení a odpočinku. Rovněž tak pohané slavili druhý, teplý půlrok, a to počínaje čtyřicátým dnem po jarní rovnodennosti. Jedna pranostika praví, že Medardova kápě čtyřicet dní kape, všichni to známe, když se předpověď naplní, spolehlivě proprší polovina léta. A pokud si opět vzpomeneme na biblickou potopu, po sedmi dnech očekávání přijde čtyřicet dní a čtyřicet nocí deště – jde o symboly očisty.

Mystická energie čísla sedmdesát dva

Druidové, považovaní za keltské kněží a duchovní učitele, uctívali také číslo sedmdesát dva, které nalezneme jako jeden z mnoha tajemných kódů úzce souvisejících s pozoruhodnou vesmírnou geometrií. Nalezneme toto magické číslo v geometrii kamenného kruhu ve Stonehenge, tak i v egyptských pyramidách. A dalších pradávných sakrálních stavbách, které povětšinou poukazují na duchovní spojení země s nebesy, a to nezávisle na sobě různě po celém světě.

Mystická energie čísla sto osm. Proč mají buddhistické růžence sto osm korálků?

Toto číslo je nejen v této víře posvátné. Buddhistické chrámy většinou mívají symbolických sto osm schodů. Buddhisté nesmí porušit sto osm slibů, pozdrav Slunci opakují 108 krát. Uctívají sto osm svatých. V Japonsku oznamují buddhističtí mniši příchod nového roku sto osmi údery do zvonu.

Může být náhoda, že jedním z nejvíce uctívaným esoterickým symbolem je pentagram? A že božský Zlatý řez je opředen mystickým tajemstvím? Tento geometrický symbol, uctívaný alchymisty a mágy všech dob, je v tomto kontextu významný tím, že strany pravidelného pětiúhelníku svírají úhel 108 stupňů. 

Jak historie přišla na zvláštní význam právě tohoto čísla? Své by o tom mohli vyprávět dávní buddhisté, hinduisté, matematici, a samozřejmě Pythagoras. V době tohoto slavného vědce došlo k rozdělení kruhu na 360 stupňů. Tehdy měl rok dvanáct měsíců po třiceti dnech. V astrologii se počítá s dvanácti planetárními domy (dvanáct měsíců v roce), každý dům v horoskopu ovlivňuje, vzhledem k hvězdnému pozadí, jedna z devíti planet. Pokud dvanáct astrologických domů vynásobíme devíti planetami dostaneme posvátné číslo 108.

A to není všechno. 108 x 4 = 432. Rezonance přírody je nastavená 432 hz. Hudba laděná v tóninách 432 hz. má pozitivní a harmonický vliv na život člověka, jedná se o léčivou frekvenci, hudba laděná na této frekvenci harmonizuje tělo a mysl, otevírá srdeční čakru.

108 a vesmír: 1 = božství, 0 = prázdnota, 8 = nekonečno.

Kosmologie: průměr Slunce je 108 krát větší než průměr planety Země. Vzdálenost od Slunce k Zemi je 108 krát průměr Slunce. Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem se rovná výpočtu 108 krát průměr Měsíce.

V astrologii se pracuje s 12 domy a 9 planetami: 12 x 9 =108

Související článek: Resonance čísel

teapot-1281276_1920           yoga-1132798_1920           carving-233306_1920


Lilith: Číselná a tarotová symbolika stromu života

„…Než byl stvořen svět, bylo Nic. Kabalistická nula není významem stejná jako nula matematická. Ta značí skutečné nic, prázdno, neexistenci, kdežto nula kabalistická znamená všechno, co je možné, ale nic, co by se zatím projevilo. Proto je nula symbolem pro nejvyšší plodnost. Kabalistické prázdno je nazýváno Ain, kteréžto slovo značí Nic v udaném smyslu. Slůvko má blízkou souvislost se slovem Ajin značícím oko. (Zatímco Ain značí světlo, je Ajin výrazem pro stav před světlem, před Bytím. Ajin je jedno z hebrejských písmen a značí oko. Toto oko lze graficky znázornit jiným písmenem, lod, které značí i počátek všeho stvoření.) Oko je staroegyptským symbolem pro plození a zároveň pro vědění v magickém smyslu.

Nic má svůj opak ve slůvku Něco. Něco, čili první první manifestovaná skutečnost, má číslo jedna. První sefirou je Keter, která se vynořuje z nicoty. Jednička náleží v hebrejštině písmeni alef, které má význam vůl či tele. Tele jako mládě, které se právě narodilo, tak jako se jednička narodila z nuly. V pozdějších učeních se objevuje toto mládě především jako dítě a jeho magická či náboženská moc. Symbolem dítěte byl ve starém Egyptě točící se kříž, svastika, který tvarově připomíná písmeno alef. Tentýž symbol se zároveň užívá ve smyslu hromu trhajícího oblohu. Podobnost s právě rodícím se dítětem zřejmě nemusím zdůrazňovat. Proto jen podotknu, že dítě je v symbolismu chápáno vždy jako bezpohlavní, ani-muž, ani-žena. Symbolismus dítěte odpovídá v tarotu kartě Blázna…“

Citace z knihy: Základy magie, Lilith, nakladatelství Spiral Energy, Brno 2001

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Mystika vybraných čísel

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.