Nádech – výdech a životadárná ENERGIE SLUNCE

Pokud můžete ven, například na zahradu, nebo to máte kousek do přírody, přijímejte sluneční energii. Pokud ven nemůžete, (z důvodu karantény anebo jste se sami rozhodli ZŮSTAT DOMA), máte možnost otevřít okno nebo vyjít na balkon, naladit se na přítomný okamžik a (vědomě) čerpat sluneční energii.

 • Uklidněte mysl, zvedněte hlavu, zavřete oči a svou tvář nastavte slunečnímu světlu.
 • Zhluboka dýchejte.
 • Otevřete ústa a vdechujte sluneční energii.
 • Během nádechu si v duchu opakujte: „Přijímám tvou životadárnou sílu.“
 • Během výdechu si v duchu opakujte: „Děkuji“.
 • Učiňte sérii devíti nádechů a výdechů.
 • Přijímání sluneční energie, pokud je hezky a obloha není zatažená, můžete opakovat několikrát denně.

Vnímejme okamžiky, kdy autoritativní Slunce připlouvá z tajemných hlubin noci a oznamuje nově zrozený den gejzírem konejšivého světla. Obracejme se tváří ke Slunci co nejčastěji a vnímejme sluneční svit jako životadárné osvěžení, jako fontánu živé vody

 • Vábivé zvuky kosmického záření nám připomínají tlukot srdce v samotné duši vesmíru.
 • Dokonalá akustika nekonečného prostoru předává zvonkohru paprsků Slunce do zemské atmosféry a dále všemu živému a probouzí v nás, s každým rozedněním, naději a víru v životadárnou sílu.
 • Nemůžeme nahlédnout do nitra Slunce, ale víme, že nám každý den pomáhá nalézt osobní, spirituální střed.
 • Slunce představuje archetyp vědomí, jde o heliocentrické vědomí našeho planetárního systému. Je zdrojem života, zdrojem energie pro duši, symbolizuje naše vyšší Já.
 • Slunce je život a životní síla, symbolizuje vůli, individualitu. Sluneční oheň rozžehnutý v nás je nenahraditelným zdrojem tvořivé energie.

♥    ♥    ♥

Související článek: Říká nám vír událostí kolem viru, že potřebujeme vyléčit také svá srdce?

Nádech – výdech a životadárná ENERGIE SLUNCE

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?