Nejsme ryby a nežijeme ve vodě

Konec věku Ryb, kdy vědomí člověka bylo omezené a ovládané jako by žil pod vodou a nesměl svobodně zvednout hlavu nad hladinu a dívat se „za horizont“, omezen traktáty o prvotním hříchu, je konečně v plném proudu. Pomalu a jistě přestáváme být jako ryby plavající si v tom svém rybníčku a neuvědomující si, že existuje rozmanitý život na pevnině. Už tomu není tak, že vědro má ve dně díru a sem tam nějaká informace spadne na naši hlavu. Bezedné vědro Vodnáře zaplavuje naše hlavy neutuchajícím proudem informací, jejichž kvantitu nestíháme sledovat a kvalitu rozumně a zároveň intuitivně třídit. Přesto mozaika poznání nového milénia do sebe postupně a stále rychleji zapadá. Ve světě se odehrává spousta událostí. Něco se mění, ale není to jen přítomnost, je to také minulost, změnu způsobují nové informace z hlubin vzájemně se prolínajících časů. Nyní procházíme náročným obdobím, kdy překonání touhy po zbrklých činech vede k (ne)vyvarování se mnohým chybám. Ale nemusíme se kvůli tomu přehnaně omezovat a brzdit – chyby jsou chybujícímu nyní odhalovány velmi rychle, stačí včas reagovat, nic nepředstírat, jednat tak přímo, otevřeně, pravdivě a odpovědně, jak jen dokážeme. A pokud to prozatím ještě nedokážeme, za nic se neobviňovat.

Vesmírné počasí, kosmické záření a sluneční vítr – žádná z těchto vesmírných aktivit není náhodná

Jedná se o kosmické jevy, které vzestupně řídí nejen posun lidského vědomí, regulují také evoluční změny na všech planetách sluneční soustavy. S přílivem sluneční energie si stále citelněji uvědomujeme, že už nedokážeme reagovat na plané nic neříkající povídání. Uvědomujeme si fraktálnost myšlenek související s obsáhlou databází vesmírných „vzpomínek“ na počátky lidské existence.  Máme toho hodně k přemýšlení, shledáváme jako fakt, že vyšší síla již převažuje sílu jednostranně nastaveného rozumu. Dostáváme se na místa, například netělesným pohybem mimo sféru hmoty, kde chladný rozum naráží na neexistující hranice mezi osobním vědomím a Vědomím Universa. Nejdůležitější je, že se dokážeme přiblížit k nadvědomí, k energetické oblasti, která překračuje hranice každé osobnosti a obecného pojetí času a prostoru. Je to svět mimo obyčejné lidské chápání. Je to svět, kde neustále probíhá neviditelná recyklace již prožitého času a informací uložených v časových kapsách. Je to prostor, kde se můžeme napojit na sjednocující sílu Universa skrze málo zmiňovanou osmou čakru, která se nachází mimo fyzické tělo (na úrovni světelné vibrace zvané aura).

Myšlenka tvoří realitu – motýlí efekt

Je obtížné někomu poradit, čemu má věřit a co odsuzovat jako nemožné, těch informací je opravdu hodně. Buďte otevření všem možnostem, vsaďte na vnitřní rovnováhu, nechte věci plynout s ohledem na stále zřetelnější schopnost vnímat synchronní posloupnost událostí. Nyní je nejdůležitější věnovat se sám sobě. Uvědomovat si, co a komu říkáte, jak myslíte, a co před sebe stavíte – jde o kvalitu představivosti. Nejdůležitější a zároveň nejtěžší úkol k řešení je naprosto nic nepřekrucovat, a to v souvislosti s osobním životem na všech úrovních – naučit se říkat pravdu a naučit se říkat „ne“, pokud nesouzníte s okolnostmi. Přemýšlejte v tichosti, sám za sebe věřte, čemu věřit chcete, nastavte se podle toho, co váš rozum a intuice dovolí, všímejte si pochybností a synchronizací. S přihlédnutím k tomu, že co platí dnes, podle úrovně pochopení množících se souvztažností všeho se vším, nemusí platit zítra. Dobře rozvažte, jak a co a komu říkáte, komu se svěřujete, jak smýšlíte sám o sobě a o čem sníte. Pokud máte otázky, ptejte se svých blízkých přímo, nepoužívejte okliky, aby si člověk nemusel domýšlet, co vám leží na srdci. Berte tuto výzvu vážně především proto, že mimosmyslová pozornost vnímání se stává novou kvalitou člověka, hodně informací již „odtušíme“, poznáme, kdy nám někdo lže anebo odhalíme skryté, postranní úmysly.

Pokud je vaše dosavadní životní role nastavená na „neustálé pomáhání někomu“, pokuste se uvědomit si, že vaše pomoc (pokud nejde o život) není bez konkrétního vyžádání potřebná, ani žádoucí. Zbavte se pocitu, že k různým okolnostem musíte jen bezmocně přihlížet. Dobře vnímejte, jakým způsobem se někdo snaží působit na své okolí dojemně a očekává útěchu, upíná se k tomu, aby od někoho získal životní jistotu. Zmaten a ztracen je člověk, který není schopen pomoci si sám, a tato věc je nyní velmi důležitá: otevřít své vědomí a vědět, že nám je pomoc velmi nablízku od okamžiku, kdy přesně víme, co chceme, a pokud uvěříme v realizaci svých myšlenek a představ.

Pokuste se nevzpírat se vší mocí proti jevům a informacím, kterým nerozumíte, překonávejte jakékoli ohromení z nových informací tím, že ukotvíte svou mysl v neutralitě. Protože vše v hmotném vesmíru se nyní zrcadlí a překlápí mnohem rychleji, takzvaná transformace nabírá na obrátkách. Nesmírně důležité je vše skryté v podvědomí. Cokoliv v podvědomí nestihneme „uklidit“, projeví se v budoucnosti. Stejně jako Slunce, tak i Měsíc je obdařen božskou intuicí, na kterou se stále snadněji napojujeme. Aktivační vliv na vědomí člověka má letos především energie Slunce, nesená k nám slunečním větrem. Budoucnost bude v širokém záběru časem odhalené pravdy, nejen díky tomu, že se naše vědomí navíc ještě naplno propojí s gravitační zónou Měsíce, což se projeví nejen na osobní úrovni, ale také ve všech vrstvách kolektivního vědomí.

Řeka života je posvátným hájemstvím každého jednice, od okamžiku zrození pramení řeka života do širého světa. Každý jedinec má vlastní chrámovou knihovnu, která je zároveň součástí vesmírného Vědomí

Jde o záznamy, které nesplňují představy o časové přímce, v oblasti informačních polí se minulost prolíná s budoucností. Ač se to zdá být jako protimluv, chronologii života vnímáme pouze v hmotném těle. Osobní chrámová knihovna je předobrazem každého vtělení – zrození nového člověka. Země, na kterou se rodíme a s jejímž tělem splýváme, je sama chrámem moudrosti a hojnosti, a poutá nás k sobě jedinečnou duchovní esencí, kterou můžeme pozorovat a vnímat všude v přírodě. Toto vnímání se v současnosti také zintenzivňuje.

Země je součástí magické trojnosti: Slunce – Země – Měsíc. Stejně jako Slunce má i Měsíc přímou vazbu k lidské duši. Lidská duše je ve své podstatě nepohlavní. Proto zde máme takzvaně dva v jednom: ten Měsíc a ta Luna. Podle starověkých nauk duše přicházející na Zemi se cestou z vesmírných výšin zastavují nejprve v energetické zóně Měsíce, než sestoupí do zemské hmotnosti. Stejně tak každá odcházející duše prochází nejdříve astrální sférou Země, poté prochází energetickou zónou Měsíce. Nakonec je vedena za světlem, tedy do oblasti energetické zóny Slunce. Luna vytváří astrální membránu mezi světem živých a astrálním světem nevtělených duší. Jde o prostor mezi světy – před a po fyzické inkarnaci. Tajemná Luna ovlivňuje vše, co je skryto za hranicí vědomé mysli, včetně minulosti obsažené v informačních polích předcházejících životů, vše co se nachází na úrovni lidské psýchy. Pokud nebudeme mít z této oblasti, se kterou jsme spojeni stříbrnými vlákny podvědomí, a do které můžeme zahrnout i archetypální obrazy například v podobě trojné měsíční bohyně, zbytečný strach, zjistíme, že jde o pokladnici moudrosti, kterou si každá duše, v každém vtělení, nese neustále s sebou.

Informační balíček, který si každá duše – obrazně řečeno – nese stále s sebou, je letos intenzivně ovlivňován informačním polem Slunce. Energetickou záři, která osvětluje planetu Zemi, nepovažujeme za umělý zdroj světla, přesto je toto světlo součástí určitého programu, vesmírné koncepce všech vědomostí a znalostí, které o vesmíru máme. Disponujeme ale také informačním servisem exkluzivních informací, k nimž máme přístup prozatím jen ve změněném stavu vědomí, ale i zde se postupně zvednou závoje zakázaných tajemství. Není jednoduché zapomenout, co jsme se v běžném pozemském životě naučili, a nechat promlouvat především cit a srdce. Srdce je vlídný rádce i přísný učitel. Pokud se díváte na nějaký symbol, dívejte se bez přemýšlení, jen sledujte myšlenky, které vám prochází hlavou, vnímejte různé asociace. Pokud se obáváte nějakého znamení, nechte promlouvat intuici, nikoliv váš strach. Plně si uvědomujte – intuitivně – kdy je nutné poslechnout rozum a vyčkávat. Tomu se říká účinná spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT – eKnihy Psychologie chaosu

Ve sporu mezi mystikou a vědou neexistuje vítěz, ani mezi vírou v zázraky a rozumem ega, ani mezi přírodou a člověkem, ani mezi počátkem evoluce, lépe řečeno transformace, a jejím pokrokem

Přichází čas, kdy pochopíme tuto prostou pravdu. Scenérie ŽIVOTA na Zemi je realizovaná především na základě informací, kterým jsme schopni uvěřit. ŽIVOT je realizován skrze nás, skrze vědomí člověka. Vědomí člověka je v každém okamžiku propojené se silovým portálem Země, a ten je zas propojen se silovým portálem Slunce a Měsíce. Člověk je pod magickou ochranou Země, tuto ochranu najdeme vyobrazenou v nejrůznějších symbolech souvisejících s vesmírnou geometrií. V symbolech je zároveň skryto, že Země je součástí vysokoenergetického pole, jehož magnetické síly jsou propojené napříč planetární říší, od planety Merkur, až po planetu Pluto.

Život je zároveň součástí kosmických sfér hmotných i nehmotných, dosahuje daleko za obzor našeho planetárního systému, jsme schopni napojit se na energetické – informační portály daleko za hranice naší heliosféry, informační oblasti řízené nejvyšším božstvem v podobě našeho Slunce. Ve všech spirálách naší galaxie existují podobné systémy od sebe oddělené energetickými membránami. Tyto membrány je možné překonat pomocí herních schopností mysli a vědomí člověka. Hra mysli a herní energetické pole galaktického Vědomí dává každému člověku zakusit hmotný vzorec současného života, v kterém čas od času odkrýváme také prvky životů minulých i budoucích. Jsou to ty okamžiky, kdy se závěje zapomnění náhle a nečekaně zvednou a rozplynou, kdy si uvědomujeme, že ten či onen příkaz, anebo zvláštní informace přišla odjinud: informace, která nevznikla v mé mysli, nebyla to má slova, nepohybovala jsem rty, má mysl ta slova pouze odněkud přijímala. Jednalo se o bezhlasá slova, přesto dobře srozumitelná. Například slova, která dokreslují význam informace, že minulost je součástí prostoru bytí v přítomnosti, a přítomnost vytváří další fraktální vzorce budoucí existence. V současné době vnímáme velkou intenzitu odkrývání nejrůznějších magických závojů, navyšuje se intenzita informací týkajících se lidské civilizace v návaznosti na probíhající přerod z člověka pozemského na bytost galaktickou.

Zákony vesmíru nemůžeme zrušit, můžeme je ale pochopit, a pokud je pochopíme, můžeme je změnit. Respektive naladit své vnímání na zákony již existující, ale současnému lidstvu skryté na úrovni vyšších dimenzí. V mnoha lidech se již probouzí horlivost objevitele nových možností. Zjišťujeme, že vědecká fakta nejsou všechno, ale rozlišovat fakta a fikce nám jde pomaleji. Dobrou volbou je zachovávat osobní neutralitu k nepřehlednému informačnímu toku, a intuitivně vnímat informace oslovující naše vědomí přímou cestou shůry, a zároveň si zachovat bdělého ducha a upřímné srdce. Jedná se o rub a líc téže mince, o zrcadlení a překlápění, o nové vnímání života a TVOŘIVÝCH možností. Probuďte v sobě tvůrčí explozi na všech úrovních, splyňte s vnitřní radostí, to vám umožní projevit VROZENOU osobní kreativitu.

♥ ♥ ♥

Vládnoucím elementem všech změn bude v příštích letech ORIGINALITA, originalita bez (sugestivních) předloh a zastaralých šablon. Vsaďte na vlastní originalitu, ničeho se neobávejte, zároveň zůstaňte v tiché neutralitě, pozorujte a dobře vnímejte, co se kolem vás děje. Až dozrajeme k bodu úplného pochopení, a dosáhneme vyšších stavů mysli, obejdeme se bez odmítání Saturnovy přísné disciplíny. Nebudeme odmítat Neptunovy rady, jak překonat odpor vůči DUCHOVNÍM silám. Nebudeme odmítat ani energii Pluta, abychom dokázali překonat vlastní vnitřní temnotu a vnitřní emoční a citové blokády. Obejdeme se bez zavádějících energetických vzorců (informací podmiňujících ke „slepé poslušnosti“), nejrůznějších fanatismů, pandemických náboženských paradigmat, a to v okamžiku kdy jako jednici, a následně i lidstvo jako celek, porozumíme sami sobě. A přijmeme sami sebe za skutečnou součást Kosmického Vědomí.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?