Posílení aktivity třetího oka – šestého smyslu

Rozsah našeho zraku je uzpůsoben pro vnímání viditelného světelného duhového spektra slunečního záření. Viděno očima pozemšťana: zrak člověka se pohybuje v určitém vlnovém rozsahu, plus mínus máme každý tento rozsah jinak nastaven. Někdo má analyzující zrak, někdo má široké zorné pole vnímání, nebo má aktivní panoramatické vidění – dívá se před sebe a vnímá současně zem i oblohu. Někdo vidí velikost věcí a nevidí detaily, rozmanité tvary, barevné kontrasty – vidí rozkvetlou louku, ale nevnímá jednotlivé květy a tanec poletujících motýlů. Někdo jiný chodí s hlavou skloněnou a vidí pouze špičky svých bot – a možná přitom přemýšlí, jak aktivovat takzvané třetí oko.

Posílení aktivity třetího oka – šestého smyslu

Přitom posílení aktivity třetího oka nebo čakry poznání záleží právě na tom, jak vnímáme svět kolem sebe. Náš vnitřní zrak posilujeme pobytem v přírodě, vědomým přijímáním slunečního světla. Pro třetí oko je sluneční svit aktivátorem i zdrojem energie. Každý náš vjem i každou naši zkušenost něco přesahuje. Pozorujeme různé věci v prostoru a možná nám ani nepřijde na mysl, že světlo je přítomno pouze má-li co osvětlovat. Nelze pozorovat samotné světlo, vidíme pouze to, co je světlem osvětleno. Včetně zdánlivě prázdného prostoru – mezi nebem a zemí – prosyceného vzduchem a naplněného pohybem zraku skrytých částic, ozonu, prachu, mikroorganismů a různorodých esencí látek, které vytvářejí plynný obal Země – atmosféru.

Vnitřní zrak souvisí s vnitřním spirituálním světlem. Ani vnitřní světlo, které je vztaženo k bytí, z něhož vyvstává, nelze pozorovat, vždy pozorujeme pouze to, co je neutuchajícím proudem bytostného záření v našem energetickém poli osvětleno. Květina a motýl se ukazují našemu vědomí – proudu plynutí, jsou obsaženi v pomíjejících prožitcích (odtékajících v čase), z nějakého důvodu jsou (záměrnou nebo účelnou) součástí vnitřního světla. Každý prožitek navždy zůstává součástí proudu vědomí, nikdy z jeho energetického pole nezmizí beze stopy.

Vědomě aktivovat třetí oko je záměr vhodný v případě, že k tomu již máme vytvořené předpoklady, duchovní uvědomění, prožité zkušenosti a od nich se odvíjející chápání různých mentálních, psychických a spirituálních souvislostí. Pokud máme nastavené vnímání světa v jeho celku i v detailech bez lpění na hodnocení, kdy vnitřní vidění a poznání vyvstává z klidu mysli, potom se náš vnitřní zrak rozvíjí nenásilně a bez přehnaných záměrů. Kvalita práce se třetím okem bude vždy souviset s naší připraveností, čím kvalitnější je naše duchovní vědomí, tím snadněji se rozvíjí náš vnitřní zrak. Některým lidem třetí oko nebo vnitřní zrak funguje zcela přirozeně, ani o tom nemusí mít tušení, vše je pro ně normální, nad svou klidnou vnímavostí, intuicí a inspirací se nijak zvláštně nepozastavují.

Určité omezení vnímání třetím okem, pokud vezmeme v úvahu důsledky maximálního „otevření třetího oka“, nás ve své podstatě chrání před sebou samými, a před energiemi, se kterými si nemusíme vědět rady, které nemusíme unést, pokud nejsme vnitřně připraveni. Pokud není člověk v souladu s vnitřní harmonií, pokud se utápí v pocitech viny nebo se staví do role oběti, nedokáže-li zpracovávat své city, pocity a emoce, nezná-li kvality svého emočního těla, snadno může náhlou aktivaci funkce třetího oka obrátit proti sobě nebo ji může zneužít. Respektive může zneužít informace, vědění nebo schopnosti, které díky aktivaci třetího oka bude schopen získat.

Pro začátek, pokud se rozhodneme pro rozšíření svého zrakového i vnitřního vidění neboli zření, k nám budou přicházet vjemy a informace nebo inspirativní obrazy omezené pouze na náš život, v takovém souznění s námi, jak my sami souzníme s vlastním vnitřním světem, duchovním věděním, s okolním prostorem, s vesmírem. Vše souvisí s tím, jak nakládáme s magií života, životními okolnostmi, s mentálními a duševními schopnostmi. Tato skutečnost může být pro někoho, kdo se začne sám sebou intenzivně zabývat, překvapivě náročná. Přes aktivované třetí oko přijímáme a přestavujeme obsah našeho podvědomí, seznamujeme se s podstatou nadvědomí, a to vyžaduje ochotu a odhodlání změnit postoj k životu a naslouchat poselstvím Universa.

Na druhé straně vnitřní zrak je nedílnou součástí vnitřní jemnohmotné energetické struktury člověka. V různé míře máme třetí oko aktivní všichni, a každý máme svůj způsob přijímání informací, nebo během života získáváme zvláštní nadsmyslové schopnosti. Pokud chcete posílit své třetí oko, objevit v sobě schopnost přijímat nadsmyslové informace, neměla by vaším záměrem být rychlá aktivace, záměr pro začátek zcela vynecháme, soustředíme se pouze na proces vědomého zření a vědomého naslouchání, na postupný vývoj mentálních a psychických schopností. Nechme pracovat vyšší záměr, tvořivý proces, který je především v moci našeho vyššího Já, neboť k vnitřnímu klidu se dostáváme skrze vědomou spiritualitu nebo spirituální filozofii.

Jak poznáme, že jsme připraveni? Pokud jsme schopni jednoduše se rozhodnout pro rozšířené vnímání světa kolem sebe, pokud víme bez pochyb, že tuto schopnost máme, že je nám vlastní. Pokud nám nedělá problém soustředit se na vnitřní komunikaci se sebou sama, uvědomovat si vlastní energetické tělo, vibrující auru, která disponuje neviditelnými energetickými tykadly, která se bez ustání účastní vysílání a přijímání informací. Soustředit se na konkrétní myšlenku nebo na představu, poté ji uvolnit a vést svůj vnitřní zrak k „neomezenému prostoru možností“. Komunikace může probíhat na různých úrovních, vědomí (proud plynutí) se propojí s podvědomím v okamžiku, kdy se nacházíme například na hladině alfa, postupně je možné propojení s rozšířenějšími hladinami vnímání.

Nechte mysl pracovat s tím, že nic není bezprostředně dáno, vnímejte vlastní otázky a hledání odpovědí. Vnímejte obrazy, které přicházejí, zvažujte, co vám tyto obrazy sdělují. Vnímejte rozdíl mezi sněním a přímou zkušeností, mezi hypotetickými soudy a přímou zkušeností. Přímá zkušenost není jen obohacením teoretických znalostí, oproti pouhému mínění nebo předpokladu je nutností, bez zkušenosti není vědění.

Zároveň je důležité věnovat se také frekvenci sedmé čakry, okamžikům, kdy se nacházíme ve změněných stavech vnímání. Pozorně vnímat, co k nám přichází, stát se pozorovatelem sebe sama, pozorovat změny v našem zažitém vnímání, ukotvit se v nelpění a vše procítit s klidnou vnitřní trpělivostí. Pro posílení aktivity třetího oka jsou vhodné některé krystaly, například záhněda, zaměříme se také na energie purpurové, fialkové a indigové barvy, na zvuk tibetské mísy, zvuk bubnů, správné dýchání, zklidňující meditace. Soustředěním na vnitřní zrak nejen během meditace, ale prakticky při jakékoliv běžné činnosti, se stáváme citlivějšími, vnímavějšími k informacím (viděným v našem vědomí), které k nám přicházejí v nejrůznějších formách. Vnímáním světa přes vnitřní zrak se rozvíjí naše intuice, zlepšuje se schopnost předvídání, změní se naše vnímání prostoru, a naladění se na tvořivé vlny našich přání a záměrů se stane snadnější.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Běžný denní stav vědomí člověka a běžný proces myšlení neobsahuje celistvost člověka, tyto aspekty jsou pouhou částečkou toho, čím člověk ve skutečnosti je. Proměna běžného pohledu na realitu, v okamžicích rozšířeného stavu vnímání, kdy si dovolíme překročit pojmové nazírání na svět a více si hledíme vnitřní struktury vědomých prožitků, je doprovázena zesílením smyslového vnímání. Je doprovázena jinou kvalitou prožívaných emocí – pokud je dokážeme vědomě odstínit od uměle vytvořených strachů a obav. Pokud vědomí, které vždy směřuje k nějakému cíli, proniká do jiných rozměrů bytí, vhledy a prožitky jsou intenzivní a ohromující, potenciál těchto prožitků je transformační. Poznatky o proměnlivé povaze rozmanité reality přichází do vědomí, nejsou jím tvořeny – jsou objevovány.

Na pozadí každého prožitku zůstává ve své původnosti nezjevená esenciální skutečnost, která sama není prožitkem, zůstává mimo prostor lidského života a veškeré prožívání umožňuje. Proto zůstávejme věrni sami sobě. Objevme a zachovejme svou nezávislost, nerozplývejme se v (globálně řízené) proceduře davového vnímání. Rozvíjejme svou zvědavost a snahu stát se vědomějšími si sebe sama a okolního světa, ale umírněně, proces procitnutí neblokujme snahou ovládnout „své bytí“, nelze jej ovládnout. S podstatou bytí můžeme pouze uvolněně splývat a s důvěrou se nechat vést – v kontextu vědomého očekávání věcí příštích. Vyplnění prázdnoty neboli potenciality dnů našeho života je individuální, na nás je abychom se zaměřili na význam a smysl každodenních prožitků, například prověřováním hodnot, které vyznáváme, prověřováním vlastních motivů a cílů. Což není náplň pro příštích pár dnů, je to součást každého oduševnělého okamžiku tady a teď, je to součást celoživotní cesty, kdy je člověk sám sobě svědkem všech svých činů, kterými naplňuje své lidství.

Související článek: Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Posílení aktivity třetího oka – šestého smyslu

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.