Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Pocítit Lásku k Životu je nezaměnitelný vjem, je to jako ucítit vůni jablečného koláče, nemůžete se splést. Je to jako vnímat, jak růže daruje svou vůni motýlům. Je to jako nevidět vítr, přesto jej cítit ve vlasech. Je to jako vidět, jak magický prostor objímá skály a stromy. Nechte svůj zrak obejmout nekonečno a představte si, jak prostor přijímá a objímá vaše myšlenky. Myšlenky jsou pevnější než skála. Emoce jsou jako jiskry vykřesané z kamenů. Pokud máte pocit, že energie Lásky je skrytá v zámku času, představte si ohnivou sílu křišťálu. Křišťál temnoty, jak hoří nebeským ohněm a láme světlo na zářivé paprsky. Když Slunce zapadá za obzor v plamenech červánků a poslední záblesky světla plavou na hladině rybníka, uvědomte si, že je to voda, kdo má sílu rozemlít kámen na písek. Vnímejte nezaměnitelnou krásu červánků v čase, kdy den odevzdává svou sílu noci, je to jako pozvat k sobě anděly, barva světla je řečí andělů.

Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Foto: Rebeka Sprinncová

Jakmile poslední paprsky denního světla zvláštním způsobem zapůsobí horizontálně do všech stran, pokud necháte své oči vidět krásu, můžete vnímat tekuté zlato jako oheň vnitřní energie. Uvědomíte si, že duch ohně kdysi dávno svou přízeň věnoval člověku, v podobě tepla a ochrany, tehdy nebylo důvodu, aby duch ohně ukazoval člověku jeho ničivou sílu. Posviťte si na světlo, oheň je vše zahrnující kosmickou inspirací. Potom vám konečně svitne, že Láska k Životu představuje povzbuzení všeho, co je v nás nejlepší. Až nad potemnělý obzor vpluje Měsíc uvědomte si jeho magickou energii, která má sílu zvednout moře. Okamžik probuzení vnitřních smyslů v kouzlu věčnosti, kdy vzklíčí Láska k Životu provází uvědomění, že Láska je šestý element, je součástí ohně, vody, vzduchu, země a éteru. Je to ženský princip – schopnost vytvářet světlo, světlo vědomí, vnímat energii světla vně i uvnitř nás. Iniciace nejvyššího magického zasvěcení je nebývale silný proces, doprovází jej uvědomění si individuálního vztahu k celku.

Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Je jasné bezmračné počasí, vysoké nebe je bez mráčků, příroda voní sluncem a nic nenasvědčuje bouřce. Náhle se zvedne vítr, z ničeho nic se nízko nad zemí na nedaleké louce objeví jasně zářící světelná koule. Pomalu a bezhlučně se pohybuje, její podmanivé světlo září bíle, červeně a žlutě, má jasný namodralý okraj. Chvílemi září v duhových barvách. Světlo, které vydává, je studené, přesto působí nevyzpytatelně, její zvláštní chování neodpovídá přírodním zákonům. Pohybuje se jako by si chtěla hrát – tančí prostorem – proti větru, nebo vytrvale poskakuje na místě jako míček odrážející se od země. Poletuje nad hladinou rybníka a na chvíli se ponoří pod hladinu. Opět se náhle objeví a stojí bez hnutí na místě, jen se zvětšuje a zmenšuje, jako by předváděla sebe jako něco živoucího, a snad i inteligentního. S rozpaky se díváte, jak poletuje kolem stromů, potom tiše zmizela. Definitivně zmizela. Ohlédnete se a odcházíte tím směrem, kam světelná koule ukazovala. Vítr se opět utiší a najednou spatříte nad hladinou rybníka poletující vážku, tajemnou mystickou bytost, symbol znovuzrození a obnovy, je poslem štěstí, radosti a lehkosti. A ničím nezaměnitelný zásah podivně magickým „osudovým bleskem“ vnímáte jako duševně fatální. Zcela ohromená mysl si uvědomuje osudové setkání s vlastní vnitřní silou.

Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Najednou v podivné gravitační anomálii ucítíte, jak pouto strachu povoluje a zcela jasně si uvědomujete, že ne všeho lze dosáhnout nemagickými prostředky. Myslet magicky znamená vycházet ze zkušeností a pozorování. Myšlenka je tvůrčí síla hologramu vesmírného Vědomí. Poruchy v kmitajícím vesmíru otevírají brány do jiných dimenzí, do jiných časů, můžeme prožívat podivné příběhy, které se odehrávají tak rychle, že naše vědomí není schopno tyto přesuny do jiných dimenzí zaznamenat. Podvědomí si tyto zážitky, například přesuny časem a prostorem, pamatuje, potom se nám zdají zvláštní sny a vize. Nebo přitahováni nezaměnitelnou vnitřní silou přijdeme na nějaké zvláštní místo poprvé, a přitom náhle víme, že toto místo, tento obraz našeho životního prostoru dobře známe.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Jakmile vaše mysl prolétne jen nepatrnou částí zákulisí vesmíru a na okamžik se stanete součástí vesmírného chvění, ihned si uvědomíte nezaměnitelnou změnu svého vědomí. Najednou víte, že změna určité části vnitřního prostoru, změna vyzářená vně na určitém místě vyvolá změnu všude. My nejsme prostorem, ale jsme tvůrčí silou v něm. Nic není lokální, nic není vymezeno určitým prostorem a určitým časem. Co se děje zde, děje se i jinde. Co se odehrává nyní, odehraje se opět. Někdy stačí malá vnitřní změna a mění vše kolem. Přestaneme-li toužit být tím, čím ve skutečnosti nejsme, na mysl nám náhle přijde podivná otázka: „Máme ve své hlavě něco podobného skryté kameře“? Nebo skryté promítačky? Nebo obojí?

Vesmírné hologramy se rozprostírají po celém Universu, stejně tak mentální síla člověka. Nelze přesně říct, kde jedna sféra končí a jiná začíná, v podstatě mezi nimi není jiných hranic než energetických, a přitom se v nekonečném prostoru ticha vzájemně prolínají. Neviděny se prolínají také v úrovni hrubohmotné sféry pozemské reality. Pomocí slova vytváříme skutečnost. Je to životní krize, nebo významné životní zkušenosti, kdo posouvá kruhový pohyb stagnace v pohyb točený do spirály, spirála je symbolem vývoje a růstu. Nejvyšší magické zasvěcení je Láska k Životu. Neexistuje dokonalý návod šitý přesně na míru určitého člověka. Zasvěcení není rituálem, je věděním, ale zasvěcením je také uvědomit si, kdy se vědění stává bezcenným.

Zasvěcením je vlastně celý životní příběh, s veškerou krásou i bolestí. Je to sám Život kdo nám přináší hluboké vnitřní zasvěcení, zcela individuální. Pocítíte-li v přítomném okamžiku nezastíněném včerejším plynutím času Lásku k Životu, nezaměnitelným způsobem si uvědomíte, že Láska není z tohoto světa.

Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.