2022 – rok vodního Tygra, příjemné i náročné energie

Poslední dobou není snadné predikovat, jako by NĚCO bylo jinak. Někdy mívám pocit, že zažité způsoby predikce, ne že by nefungovaly, ale mění se jejich vnitřní struktura, tvoří se nová forma, nový přístup k vnímání budoucnosti. Žijeme ve světě proměnlivých možností, z kterých si můžeme vybírat a vědomě tvořit, neupínat se pouze k jediné představě, předpovědi, jedinému směru vývoje, a odpoutat se od jakékoliv předurčenosti. Vnímání minimálně dvou obrazů jediné situace nás sice může zneklidňovat, obzvlášť pokud se rozhodneme sundat si „růžové brýle“. Prostor kmitá mnoha možnostmi, někdy si nevíme rady, neumíme se rozhodnout, můžeme mít dvojité, rozmazané vidění, jako by všechny možnosti byly na dosah, přímo před naším zrakem a my váháme, nemáme jistotu, obáváme se zaměřit pozornost jedním směrem. Hledáme v sobě sílu, energii neohroženého tygra.

DVOJITÉ VIDĚNÍ

Dvojité nebo chvilkové, příležitostně „rozmazané“ vidění nás může překvapit ve chvíli, kdy v jeden okamžik jasně vidíme dva rozdílné obrazy objektu, jevu, situace a její příčiny, různé aspekty přijímaných informací. Rozhodnout se pro jednu z viděných variant, které se nám nabízí, se může podobat stavu vystřízlivění. Tento způsob vnímání, (obrazy reality, které vnímáme dvojitě, a které my sami můžeme posunout různými směry), nemá nic společného s poruchou zraku. Zde je míněno stabilizující se rozšířené vnímání rozšířeného, transformujícího se vědomí. Obrazy reality můžeme posouvat jak ve vertikálním (dva obrazy nad sebou), tak v horizontálním (dva obrazy vedle sebe) směru. Osa vidění jako by se od určitého bodu – dlouhodobě zafixovaného v naší mysli – svobodně a nezaujatě posouvala různými směry. Někdy mohou být tyto obrazy vnímány jako částečně rotující, vzájemně se prostupující. Proto může dvojité vidění doprovázet lehký stav nejisté stability, podobný stavu mírné opilosti, pokud pozorovaný „předmět“ skutečně vidíme nastíněný ve více variantách, ve více polohách. Tento způsob vnímání, který může být nějaký čas vedlejším efektem naší snahy o udržení životní rovnováhy, vyžaduje dokonalou souhru pravé a levé mozkové hemisféry, abychom dokázali zlepšit prostorou orientaci a zacílit na správné vnitřní rozhodnutí pro jednu z více nabízených variant. A přesto se ani ke zvolené variantě neupínat vší silou, nevkládat do ní veškerou svou energii a nechat věcem tak trochu volný průběh.

Spouštěčem dvojitého vidění může být vnitřní stav, kdy už nedokážeme ignorovat vlastní nerozhodnost, slabou vůli, nestabilitu, zaslepenost, únavu, přílišný stres. Anebo zvláštní a nová schopnost opravdu vědomě a vlastní vůlí rozšířit viděné obrazy reality do různých poloh vnímání současně, a sami si tak vyvolat obrazy možné budoucí reality, nebo obrazy „pravdy“, pokud tápeme v nepřehledném sledu informací. Další příčinou a klíčovou rolí v novém vnímání může být nebývalý rozvoj skryté kapacity mozku, rozvoj zautomatizovaných dovedností, rozvoj potenciálních aspektů lidského vědomí, využití skryté mentální síly člověka a skrytých energetických zdrojů. A také nové vnímání „zázraku“ zvaném lidská paměť, vnímání vlastní identity, uvědomění, že každý z nás je ve své podstatě „souhrnem vlastních vzpomínek“, které jsou součástí nekonečné vesmírné paměti. Navíc se nám do vnímání osobních proměn na fyzické a duševní úrovni zamotávají výrazné aspekty energetické proměny kolektivního vědomí.

ENERGIE VODNÍHO TYGRA

Rok vodního Tygra, s převažující energií jang (mužská, světlá, tvořivá síla, aktivita), podle lunárního čínského horoskopu bude rokem paradoxů, kdy se svět stane jedním velkým propojeným jevištěm.  Kdy nám bude umožněno vidět do zákulisí celosvětového divadla, v jednom okamžiku budeme my sami stát na jevišti jako přímí účastníci, v jiném okamžiku budeme jen tiše sedět v hledišti a pozorovat vnější dění. Vstupenkou, která nám umožní zúčastnit se jízdy na velkolepém kolotoči světového dění a která rozhodně nebude zadarmo, bude umění nasměrovat svou pozornost také do vlastního nitra, umět vidět neviděné, slyšet neslyšené, vyzkoušet nevyzkoušené.

Období vlády Tygra je především zima, jeho nejsilnějším měsícem bude únor, začátek období, kdy se ujme vlády (1. 2. 2022). Čínský tygr odpovídá západnímu znamení Vodnáře. Převedeme-li tento fakt tímto směrem, uvědomíme si, že pro instalaci novostí věku Vodnáře nás čeká velmi významný rok. Mohou přijít očekávané i nepředvídatelné změny, můžeme být svědky překvapivého vývoje v mnoha různých směrech lidského bytí, mohou přijít nové, nebo staronové objevy, vynálezy a technické vymoženosti. Také nás ale mohou zaskočit různé osobní i celospolečenské výzvy a zkoušky. Bude záležet jen na nás, zda se necháme rozhodit každou maličkostí, zda se necháme nebo nenecháme odradit od svých cílů už při sebemenších náznacích neúspěchu.

Pokud řekneme tygr, nemůžeme si představit roztomilou plyšovou hračku, máme před sebou suchozemského predátora, největšího z kočkovitých šelem

Tygr se obyčejně jen tak nečinně nevyhřívá na sluníčku, přesto, že se jedná o ohrožený druh, neočekává, že o něj bude postaráno. Samotářský tygr se nespokojí s málem, má rád pohyb a směle, neohroženě a tiše jako kočka se pohybuje všude tam, kde vnímá prostor kypící životem. Povaha člověka ve znamení Tygra je srdečná, temperamentní, bojovná, dobrodružná, vyniká nadprůměrnými mentálními schopnostmi. Pokud Tygr opravdu chce, dokáže ze sebe vydat maximum. Přestože vyniká láskou k životu má odvahu riskovat, počítá s výhrou a uvědomuje si také možnost prohry. Vodní Tygr je přístupný druhým, je charismatický a rád komunikuje, a to i přesto, že někdy potlačuje své emoce, je nezaujatý, zajímá se o novosti, neváhá získávat nové zkušenosti, do společnosti přináší neotřelé a progresivní myšlenky. Může také být neklidný, nedočkavý, neukázněný, může se ukvapeně rozhodovat.

Obecně bývá rok Tygra vnímán jako rok válek a katastrof. Dnes už si pod tímto pojmem nepředstavujeme válčení v plné zbroji na bitevním poli. Jde o skutečnost, že vše, dobré i zlé, může být dovedeno do extrému. Můžeme dojít štěstí, získat bohatství, ale také můžeme o mnohé přijít. Také vzhledem k tomu, že půjde o energii vodního Tygra (nikoliv kovového), budou aspekty agresivity, surovosti, sobeckosti, nevypočitatelné soutěživosti, vznětlivosti a prudkosti poněkud mírnější. Mírnější také vzhledem k tomu, že energie vodního živlu přináší více ženské energie, ženského jemnocitu a tvořivosti. Přesto nás čeká období výbušných energií, připravme se na třeskuté energie doprovázené velkým rámusem. Můžeme očekávat bojovnou náladu v různých směrech, například v oblastech, kde je veden boj o lidské duše, o přenastavení transformace lidského vědomí jiným směrem, boj o lidské a přírodní zdroje, boj mocností mezi sebou navzájem.

V dynamickém roce Tygra bude na místě pozornost a obezřetnost – nenechat energie tygří povahy v nečekaném okamžiku zezadu zaútočit. Ale ne všichni jsou nepřátelé, ne každý chce s námi bojovat. To znamená převzít otěže nad svým životem především do vlastních rukou. Dobrou volbou bude dávat pozor na impulsivní jednání, nepatřičnou troufalost, na horkou hlavu, prudké city a vášně. Bude zapotřebí spousta diplomacie, vzájemné důvěry a podpory, a také bodrého (upřímného, přátelského, dobrosrdečného, optimistického, nenuceného) smyslu pro humor. Naše okolí ocení, pokud se budeme snažit porozumět způsobům myšlení, cítění a konání druhých. V roce Tygra bude obtížné lidem poroučet, budeme chtít znát pravidla hry, nebudeme podléhat řečnickým zdatnostem vůdců a nebudeme se chtít podřizovat. Do popředí se dostane radost z evoluce neboli transformace lidského vědomí, pokrokový evoluční proud se stane energetickým, napájecím zdrojem pro nejednoho z nás.

Živlová energie vody představuje především city, emoce, a vše, co je skryté v nedozírné hloubce podvědomí. Voda je symbolem zrcadlení. Voda je opačným principem ohně. Klidná vodní hladina je zrcadlem duše. Rozbouřená hladina je zrcadlem neklidného ega. K vodnímu živlu se vztahuje senzitivita, věčné hledání tajemství života a smrti. Voda je úzce spojena s podvědomím, psychikou a sněním, se svědomím, minulými životy. Někdy je spojována s neodhalenou temnotou vlastního nitra: na dno černé tůňky nedohlédneme, stejně jako na dno vlastních vnitřních hlubin. Voda může být mělká nebo nesmírně hluboká, čistá nebo kalná, stejně jako mysl člověka. Hlubiny oceánů jsou spojovány s hloubkou samotné lidské duše a s magií života. Můžeme se zaměřit například na vjemy a pocity ze setkání s vodou ve snu, patrně se zde odráží náš citový život ve skutečnosti. Špinavá voda představuje trápení, faleš, nemoc, negativní energie. Čistá voda je spojena se vším, co vyzařuje pozitivní energie. Zdá-li se nám často sen o koupeli v čiré, křišťálově čisté vodě, nebo pod vodopádem, můžeme mít co do činění s mystikou a spiritualitou. Je to sen posilující duši i ducha, sen o věčnosti a nesmrtelnosti.

Koncové číslo roku, číslo 22, samo o sobě disponuje ochrannou energií, znamená především intuici a vytrvalost, jinými slovy intuitivní inteligenci

ENERGIE ČÍSLA 22

V případě dvojité dvojky se jedná o velmi silnou symbiózu intuice a vytrvalosti. Dvě dvojky vedle sebe poukazují na citlivost, laskavost, emocionálně zabarvené rozhodování, sklony k sladkému snění a úniku do světa fantazie a iluzí. Poukazují také na solidaritu, schopnost pomáhat druhým, intuici a senzitivitu. To vše může někdy vést k niterným pocitům nejistoty a pocitům slabosti, pokud intenzivně vnímáme okolní energie a vyzařování druhých lidí. Číslo 22 osciluje ke čtyřce, zde se můžeme soustředit na již zmíněnou vytrvalost, také na praktičnost, metodičnost, důkladnost a chladnou vyrovnanost vedoucí k uskutečnění cílů. Pokud však budeme chtít zůstat sami sebou, bude dobré držet se ostrého vnímání reality, stát pevně oběma nohama na zemi, a přitom se nenechat přespříliš oblouznit materialistickým aspektem čtyřky. Na přetřes se dostane také mnoho otázek a odpovědí v závažných tématech souvisejících s chudobou a bohatstvím, s nerovností, s prohlubující se propastí mezi chudými a bohatými.

Budeme se zamýšlet nad osamělostí, nebudeme chtít být sami, budeme se ve svém okolí ohlížet po „chápavé duši“, která bude nakloněná energii, kterou vyzařujeme. Budeme toužit po vztahu, ve kterém najdeme podporu, po vztahu bez náročných citových konfrontací. Po vztahu s partnerem, kterého dokážeme vnímat jako součást sebe sama, a přitom si dokážeme uchovat svou vlastní osobnost. Budeme si přát, aby vše dokonale ladilo, budeme chtít dělat to, co nás baví a naplňuje, postavit se na vlastní nohy a prosadit se. Budeme hledat a nacházet efektivní možnosti, jak žít spokojeným, šťastným a naplněným životem. Do popředí zájmů se dostane vše související s tvořivostí, radostí, vitalitou, naplněností, svobodou, rozhledem, nezávislostí, hravostí. Budeme se zbavovat nadměrného egoismu, připoutanosti, závislostí, zastaralých postojů, zbrklosti, pocitu všednosti. Stále častěji si budeme uvědomovat, že elixírem dlouhého života je střídmost.

Pozitivní aspekty čísla 22: intuice, mimosmyslové vnímání, inteligence, harmonie, rovnováha, opatrnost, odolnost, nezlomnost, síla, citlivost, vnímavost, úspěch, bojovnost, mentální aktivita, představivost, organizační schopnosti.

Pozor na: chyby v úsudku, pošetilost, iluze a bludy, duševní lenost, ostych, netrpělivost, velikášství, vztahovačnost, pocity ukřivdění, manipulaci, tvrdohlavost, životní zápletky, žárlivost, útočnost, bezohlednost.

Změny kolem nás i v nás nutí k zamyšlení, jak využít energii, která k nám proudí z vyšších světů. Jakýkoliv vládce může své vědomosti a svou sílu využít ve prospěch druhých, nebo v rámci sobectví jen sám pro sebe. V následujícím roce si budeme uvědomovat a zvažovat, co vše mám (nemám), co dostávám (nedostávám), co dávám (nedávám), co dokážu (nedokážu), kde nemám nebo mám rezervy, čím se můžu nebo nemůžu stát. Jak dokážu své vášně, svou zásobu energie, své schopnosti využít správným způsobem (nesobecky), nikoliv jen sám pro sebe, jak se dokážu podělit o svou sílu s ostatními. Proudy transformujících energií po nás budou vyžadovat zaměřit pozornost na harmonickou průtočnost všech čaker, celého energetického systému lidského těla.

Mystická energie čísla dvacet dva je tajemná a v nejhlubším smyslu nedotknutelná. Zde skutečně platí věnovat pozornost nejen svému duševnu, ale také fyzickému tělu (viz odkaz na průtočnost všech čaker). Tajemství a mystičnost je skrytá například v tarotových kartách. Dvacet dva velkých arkán představuje poselství dvaceti dvou životních cest – jsou obrazem osobního růstu, vnitřního, duchovního vývoje člověka. Můžeme v nich nalézt vyšší poslání, které může být odhaleno každému z nás, každému poutníkovi na cestě životem. Tarot popisuje dvaadvacet stavů vědomí, dvaadvacet archetypálních symbolů. Až je prostudujeme, doopravdy poznáme a osobně zakusíme všech dvaadvacet mystických poselství, potom zříme pravdu světa a bude dovršena naše životní cesta, cesta duše, v souladu a harmonii s duchovním vědomím vesmíru.

VYNULOVÁNÍ KARMICKÉ ZÁTĚŽE

Číslo 22 nám navíc ještě napovídá, že se v tomto období může hrát také o „vynulování karmické zátěže“, ačkoliv toto není zrovna snadné téma. Jakmile je rozpuštěna karma, (aniž by musel nutně být splacen účet z minulého života), je vytvořen prostor pro dokonalou seberealizaci v souladu s vyšším řádem bytí, osobnost si je zcela vědoma energie své duše, jenž se stává vědomou součástí seberealizace. Rozpuštění karmy předchází takzvaná karmická reflexe – nepřehlédnuté odpovědi na konkrétní jednání člověka v konkrétním okamžiku v liniích zákona akce a reakce. Zjednodušeně řečeno, čím je člověk vědomější, tím je karmická reakce nebo odezva rychlejší. Pokud si člověk uvědomuje motivaci svých činů, skrytou v energetickém poli osobnosti, tak má zaostřeno na vědomé poznávání, naslouchání intuici, kontakt s duší, návaznost na vyšší Já. Vědomá osobnost sama z vlastní vůle projevuje nadšení ze života, z rozpoznání svého životního úkolu, z duchovního rozměru svého vývoje, z motivací a inspirace přicházející shůry, z nahlédnutí do jiných dimenzí bytí. Výjimečnou záležitostí nebude ani magické či mystické setkání s jinou inkarnací sebe sama, existující v jiném čase a prostoru.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Pozitivním přístupem k životu se karmická nádoba jednak vyprázdní, a za druhé si člověk přestane vytvářet nové karmické účty. Pokud se něco přece jen přihodí, účet je předložen buď bez prodlevy, případně se karmická reflexe projeví v řádu hodin nebo několika málo dnů. Pokud je člověk vědomou bytostí a má již za sebou spoustu práce na sobě, karmická reflexe může být také pouze symbolická. S trochou nadsázky by se dalo říct, že výklad karmy již nebude striktně chápán jako připoutanost k pozemské sféře vlivem zátěže stvořené našimi dřívějšími skutky. Cílem člověka by již nemělo být vymanění se z vlivu koloběhu životů. Člověk se bude chtít podílet na poznání všeho, čeho je možné na (vesmírné) evoluční cestě lidstva dosáhnout.

Související článek: Děti narozené od roku 2000 – proč jsou jiné?

2022 – rok vodního Tygra, příjemné i náročné energie

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.