Tajemná energie kouzelných ptačích pírek

Blížící se jaro nás láká k procházkám do přírody, během nich se můžeme zaměřit na ptačí svět, sledovat let ptáků, všímat si jejich hnízdění, poslouchat ptačí zpěv a hledat ptačí pírka. Symbolem jara jsou ptáci vracející se ze zimních stanovišť a nová sezóna jejich hnízdění. Během přeletu z jiných krajů zpět do svých hnízdišť se orientují na správný čas odletu, vědí, kam mají letět, vědí kudy, zvládají nepřízeň počasí a dokážou se vyhnout bouřím. Jsou vedení skupinovou ptačí duší nebo druhovým vědomím. Brzy z jara ráno a za soumraku můžeme naslouchat jasnému, trylkujícímu, a přitom jemnému a melodickému zpěvu skřivánků, svým radostným zpěvem oslavují nový růst, zelenající se stébla trávy, kvetoucí sedmikrásky a další jarní květiny. Energie skřivánčích not rezonuje s duchovní cestou k vnitřní podstatě, k tvůrčímu sebepoznání.

V mnoha světových mytologiích najdeme bohy vyobrazené v ptačí podobě. Ptáci souvisí se sférou nebes, jejich let je spontánní a radostný, souvisí s vytvářením nebeských ornamentů pod modrou oblohou. Zaujmou-li nás ptáci poletující do všech stran může se jednat o znamení blížící se změny. Zaujme-li nás směr letu ptáků, nebo ptáci letící vysoko na obloze, například v okamžiku, kdy zvažujeme nějaký svůj krok do budoucnosti, můžeme let ptáků v souvislosti s danou myšlenkou nebo otázkou považovat za znamení „ukazatele směru“. Vždycky nám více napoví také pocit nebo emoce projevená v danou chvíli, nebo zvláštní slova, kterými k nám promlouvá hlas duše. Ne vše, co kolem sebe vidíme máme považovat za znamení, předně se jedná o okamžiky, kdy jsme přinuceni k zastavení, kdy s pozorovanou věcí nebo jevem vnímáme zvláštní, nutkavé souznění.

Člověk je tvor tvořivý, už dávní žreci, zřící svět neviditelna, vnášeli symboliku do zvířecích a přírodních motivů. Ptačí pírka nás poutají svou jemností a krásou, představují magické, posvátné předměty nebo božské či andělské dary se silnou ochrannou energií, například před zlobou a negativními myšlenkami. Pírka rezonují s mocnou energií vzduchu. Pírko je součástí ptačích křídel, symbolizuje vznešenost, ve smyslu cesty nebo poutě duše pozemským světem a její napojení na nadpozemské sféry. Ptačí pírka jsou nenápadná, povětšinou nás zaujmou až ve chvíli, kdy je začneme vídat opakovaně. Pírko nalezené na okenním parapetu, pírko, které vletí oknem nebo dveřmi do místnosti považujeme za znamení strážných andělů, znamení podpory a ochrany, tajné zprávy nebo důležité informace. Pírka propojují lidskou duši s duchem přírody.

Nalezené „kouzelné nebo posvátné“ ptačí pírko uložíme na viditelném místě, může se stát součástí rituálního místa. Pírka používáme k přivolání štěstí a prosperity, k energetické očistě domova, k výrobě amuletů, lapačů snů, karnevalových masek, čelenek, šperků, k ozdobě indiánských šípů. V exotických zemích jsou součástí svatebních rituálů. Ptačí pera se dříve používala k rituálnímu psaní magických textů. Nalezenému pírku můžeme vdechnout určitou myšlenku a poslat ji po větru na místo určení, může se jednat o vyslovení tajného přání, telepatickou zprávu nebo vzpomínku pro bytosti, které již odešli na druhý břeh. Silnou energií se vyznačují například soví a havraní pírka, ale i další ptačí poselství mají svou magickou moc a vždy stojí za povšimnutí. Energii ptačích pírek vnímáme podle ptačích druhů a také podle jednotlivých barev.

Energie sovího pírka

Soví pírko je spojeno s ženským principem a lunární energií. Sova je noční pták, sedí skrytě ve větvích stromu a tiše pozoruje okolní svět. Soví pírko v sobě nese energii noci, tmy, magické moudrosti a vůle. Spříznění s energií sovy a sovího pírka nám usnadní nahlížení do budoucnosti, povede nás k odhalení mystických tajemství. Odhalí skryté myšlenky druhých, upozorní na věci, které před námi tají, poodhalí jejich pravou tvář. Soví pírko souvisí s uměním vidět, jak se věci skutečně mají, jací skutečně jsme my sami, umožní nahlédnutí do všech zákoutí nepokojné mysli, do hlubin podvědomí. Skrze soví pírko můžeme pootevřít komunikační kanál mezi námi a moudrostí přírody a vesmíru. Pozitivní ochrannou energií vás a váš osobní prostor obohatí vlastnoručně vyrobený vějíř ze sovích per.

Energie havraního pírka

Havraní pírko působí mystickým a někdy znepokojivým dojmem, říká se, že nese černé myšlenky, tento „zlověstný dojem“ vychází z jeho tmavé barvy. Avšak havraní pírko, které má v jasném slunečním světle kovově modrý nádech, v sobě nese sílu seberealizace, představuje nezávislost a soběstačnost. V magickém smyslu nám pomáhá „překonávat gravitaci“, povznést se do výšin a překonávat vzdálenosti „mezi světy“, orientovat se za hranicemi mezi sny a realitou. Tajemství sedmero havranů představuje „sedm bratrů“ neboli sedm okem viditelných těles sluneční soustavy – Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, a jejich moudrost a jemnohmotný vliv na pozemský svět. Lesklé černé pírko nás spojuje s moudrým havraním duchem, souvisí s přizpůsobivostí nejrůznějším životním podmínkám, s rychlým řešením náročných situací, nepřehlížením životních výzev, s učením se ze životních zkušeností, s odpoutáním se od minulosti. Najdeme-li havraní pírko jsme nabádáni zůstat otevření všem možnostem. Havraní pírko rezonuje s rituály zimního slunovratu.

Energie orlího pírka

Orlí pírko je posvátné v mnoha kulturách, je symbolem duality, podvojnosti, protikladů objevujících se všude v přírodě (světlo a tma, teplo a zima, život a smrt). Symbolizuje otevřenou vnímavost, sílu vnitřního zraku, odvahu, vnitřní svobodu a samostatnost. Orlí pírko je poslem pozitivní energie, chrání před démony a temnými silami. Vějíř z orlích per se během vykuřování používá k rozhánění očistného, posvátného kouře. Orlí pero rezonuje s energií krystalů, drahých kamenů, zde se spolu snoubí silné energie země a vzduchu.

Energie labutího pírka

Labutí pero je symbolem „prvotního dechu“, čistoty a harmonie, lásky a jemnosti, elegance, obětavosti, odvahy, síly a dlouhověkosti. Vykazuje se léčivou energií pro duši, především pro duše „zkoušené nešťastnou láskou“ jsou symbolem naděje a nové lásky. Nalezené labutí pírko, které rezonuje s přirozenými cykly přírody, pomáhá uvědomovat si vlastní pocity, přináší energii plodnosti a hojnosti. Labutí pero v sobě nese silnou energii tří elementů: vody, vzduchu a země. Labutí pero má kouzelnou moc propojit lidskou duši s hvězdami, rezonuje se souhvězdím Labutě, které se nachází na severní části nebeské klenby. Nejjasnější hvězda souhvězdí Deneb symbolizuje ochranitelskou moc, je dárkyní života i smrti. Labutí vejce jsou často dávána do souvislosti s „kosmickým vejcem“, ze kterého se zrodil Svět. Labutí pero rezonuje s duší snílků, s energií inspirace, probouzí tvořivou mysl básníků, mystiků, čarodějů a čarodějek.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Energie sojčího pírka

Sojčí pírka jsou krásně barevná, přitahují štěstí, posilují vnitřní světlo, na cestách působí jako strážci a ochránci. Energie sojčího pírka uklidňuje nesoustředěnou mysl, zklidňuje emoce, nastoluje ostražitost a vědomou vnímavost pro vše, co se kolem nás odehrává. Zasvětíte-li sojčí pírko do věcí, které mají zůstat utajeny, stane se účinným talismanem a ochráncem vašeho tajemství. Sojčí pírka se vkládají jako magický předmět do kouzelných váčků. Sojčí pírko je ale také symbolem duality, sojka je hašteřivý pták, její pírko nás nabádá k opatrnosti směrem k vlastnímu chování, jednání a myšlení.

Energie pírka perličky kropenaté

Ne všechna pírka nesou ve své symbolice pouze přívětivou energii, krásná puntíkatá pírka perličky kropenaté jsou zahalená energií smutku. Podle řeckého mýtu jsou „na věky pokryté slzami žalu“. Řekové považovali perličky, (jejichž původní domovinou jsou africké savany), za posvátného ptáka, ve svých chrámech je používali jako obětní zvířata. Dnes jsou pírka perliček s oblibou používána pro výrobu rybářských mušek.

Ptačí pírka nás přitahují také proto, že neumíme lítat, nemůžeme volně a svobodně vzlétnout jako pták. Příroda nám umožňuje dotknout se neviditelných světů, vejít v kontakt s přírodními bytostmi, pocitově nasnímat energie míst, kde vnímáme tajemný proud nadvědomí zvaný „genius loci“. Nesmíme ale zapomínat na to, že jakmile člověk učiní sebe středem pozemského světa, příroda na jeho sobeckost, pýchu a okázalost nebo malomyslnost zareaguje po svém způsobu.

Afirmace pro vnitřní svobodu

Ráno po probuzení se uvolněně zadívejte k obloze a proneste afirmaci. Učiňte tak také vždy, jakmile vás zaujme ptačí let vysoko v oblacích, radostný ptačí tanec nebo zvláštní formace hejna ptáků za letu, nebo vždy, kdy se zaposloucháte do melodického ptačího zpěvu. V ten okamžik si v duchu opakujte:

„S požehnáním své vnitřní moudrosti potvrzuji svou jedinečnou, tvořivou svobodu“.

Související články: Indiánský amulet – lapač snů, Oslava svítání a spojení s duchem krajiny

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

 Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?