Vnitřní moudrost – Vstupenka do spokojeného Prima života

Mít se PRIMA znamená, že naše osobní frekvence jsou sladěné s okolním světem. Prima je označení pro konstantní hudební interval, jedná se o souzvuk dvou tónů se stejnými frekvencemi. Prima je základní prvek hudebních stupnic, a možná je i základním stavebním kamenem VĚDOMÉHO vesmíru a tajemné „Hudby Sfér“.

Prima, jakožto „souzvuk dvou tónů“, v podobě vzájemně vyladěných frekvencí minimálně dvou bytostí, je základem harmonických vztahů. Máme-li se prima, máme vyladěné oktávy myšlenek. Avšak naše mysl není konstantní, není neměnná a stálá, ne vždy jsme sladěni s okolními frekvencemi, obzvlášť pokud jsou rušivé a neharmonické. Přesto platí, že mysl ovlivňuje a mění vše, co existuje vně vnímající mysli. Žádná skutečnost, projevená ve vnějším světě, nevzniká mimo mysl. Mysl pozorovatele vnímá různé události a zároveň se podílí na jejich průběhu a pokračování. Každá událost má svého pozorovatele, ať se děje cokoliv, vždy se někdo dívá.

Není ničeho ve vesmíru, co by bez pozorovatele mohlo být pozorováno. Pokud není přítomen nikdo, kdo má schopnost vytvářet a pozorovat sám sebe, kdo má současně schopnost duševního znehybnění, nemůže existovat ani život a s ním související touha po neustálém potvrzování EXISTENCE. Když zažijete oddělení, Pozorovatel zůstává nepozorován přítomen. Když zažijete sjednocení s Prostorem, je to jako když se v magickém rytmu propojí vesmírná hudba a přírodní tanec. Prostorový stav mysli je stav Probuzení, kterému předchází meditativní stav mysli, kterého je možné dosáhnout, pokud se zbavíme podvědomého strachu, že neexistujeme.

Každý výtvor, ať už jde o hudební skladbu, vyprávěný příběh, namalovaný obraz, postavený dům, zasazený strom, ale i lidský ŽIVOT je ve zmenšené míře „magickým“ napodobením stvoření světa.

Knihu je možné objednat v nakladatelství Nová Forma

Tato kniha, psaná lehce srozumitelným jazykem, je zaměřená na život v HARMONII. Vnitřní harmonie a vnitřní moudrost je základem spokojeného života. Pomáhá nám překonávat různé události a životní zlomy. Snadněji zjišťujeme, že za každým životním zlomem se může skrývat důležitý životní objev a posun na vyšší úroveň, pokud se na svůj život dokážeme dívat jako do zrcadla. ŽIVOT NANEČISTO prožíváme, pokud stále něco odkládáme na potom a na jindy, s tím souvisí „čekání na něco“, čekání na AŽ nastane lepší příležitost, až za měsíc, až za rok, až potkáme toho správného partnera. Kdy tedy máme prožívat život – uvědomovat si život v celé své jedinečnosti a neopakovatelnosti? Nyní, teď, ihned, v tuto chvíli tady a teď, dnes!

Meditujte o přírodě a okolním lidském světě, o všem, co nás obklopuje. Nespěchejte. Naučte se ,,božské“ trpělivosti. Pěstujte s rozmyslem svou magickou image. Napadá vás něco? Ne? Proveďte jednoduchou přesmyčku a podívejte se: IMAGE – MAGIE! Základními prvky vesmíru, vědou uznávanými, jsou prostor, čas, hmota a energie. Neváhejte a přidejte do této rovnice ještě jeden prvek, který stojí na prvopočátku i na samém konci viditelného i neviditelného světa: vesmírné VĚDOMÍ!

Knihu Vnitřní moudrost je možné objednat také v elektronické podobě

Kniha má 251 stran

Zobrazit všechny eKnihy a tištěné knihy Psychologie chaosu

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?