Očistné meditace pro tělo i duši

Osobní terapie v podobě regrese je velmi očistná, ale může být také stresující. Jde o zpětný pochod vaším nitrem do minulosti. Rozhodneme-li se učinit tento spirituální krok vedoucí k sebepoznání, musíme předem vědět do čeho jdeme a být připraveni na konfrontaci s vlastním nevědomím. Pokud se v tichosti a klidu soustředíme do vlastního vnitřního světa, během meditace ve stavu bez myšlenek, můžeme například postřehnout zbloudilé podivné myšlenky, které nejsou naše. Máme pocit, jakoby uvnitř nás něco neznámého produkovalo své vlastní myšlenky. Může nás to zaskočit nebo polekat. V tom lepším případě se více soustředíme a tiše nasloucháme. Přítomnost neznámé vnitřní bytosti vnímáme jako bytost laskavou nebo démonickou, to záleží na tom, co jest uloženo hluboko v našem nitru, co se před námi odkrývá. Bylo-li podvědomí dlouhodobě zasaženo a živeno negativní energií, můžeme při podobné zkušenosti vnímat energii velmi nepříjemnou. Můžeme samozřejmě zakusit pozitivní energii, kterou vnímáme jako energii božského, univerzálního vědomí.

Očistné meditace pro tělo i duši

Vnitřní hlubinná regrese je očistou naprogramovaného podvědomí

Vždy je důležité projevenou energii přijmout. Nebránit se jí a nechat ji vyjít ven na světlo. Ať už před vnitřním zrakem ožijí jakékoliv vize, nesmíme propadnout strachu nebo panice. Necháme vše odeznít bez jakéhokoliv vnitřního komentáře. Tím uvolníme spoustu mnohdy i dlouhodobě usazených vnitřních nečistot. Pouze pozorujeme vlastní emoce, jen je vnímáme a necháme je odeznít. Uvnitř nás je prostor obývaný entitami, kterým dáváme sílu a moc myšlenkami, emocemi, vědomími sny. Jsou živeny energií lásky nebo zla a nenávisti, podle toho, kam směřujeme každodenní myšlenky a emoce.

Jak daleko do minulosti můžeme během očistné meditace nahlédnout?

Vnitřní hlubinná regrese může zprostředkovat návrat do raného dětství. Během meditace opakujeme určité mantry, kdy se soustředíme na to, co si chceme prostřednictvím napojení se na nevědomí prožít. Vyzvednutím hluboko uložených vzpomínek a myšlenek na povrch dochází k pochopení fobií, strachů ze sebe sama, strachu ze života. Dochází k pochopení nevysvětlitelných jevů, podivných náhod, opakujících se událostí. Dochází k uvědomění si podstaty současných problémů. Můžeme odhalit paměť rodu, paměť předků, karmické dluhy. Můžeme znovu prožít příchod na svět, ale i prenatální období. Prožijeme dávné (vnitřní) příběhy, které nám přinesou odpovědi na současné otázky.

Případně zjistíme, že v běžném životě často potlačujeme své skutečné, přirozené dojmy, myšlenky, emoce a reakce, že nežijeme vlastní pravdu. Jsme už po několik generací uměle programováni společností, v které jsme se narodili. Uvědomíme si například, že jsme podmiňováni výchovou, která přetvořila naše skutečné Já v podmíněné já. Někdy se naše já zmítá ve spleti nechtěných kompromisů, případně neupřímné loajality. Stejně tak podmínka – nezraňovat svými skutečnými pocity druhé – nás vede ke zdvořilostnímu lhaní. Vede nás to k žití v iluzích – tušíme kolik skutečných emocí, myšlenek, vizí a přesvědčení před námi skrývají ostatní?! Naše ego se potom chtě nechtě obléká do zdánlivě neprůstřelného brnění. Není však jednoduché žít v pravdě, dokonce se to zdá být nemožné.

Také sen je projekce pocházející z hyperprostoru, nebo-li projekce astrální

Sen je projevem vyššího světa v symbolech, které si musí umět každý sám vyložit, jelikož vědomí se k některým jevům a skutečnostem z více dimenzionálního prostoru nedokáže okamžitě a jasně slovem vyjádřit. Ve snech objevujeme různá vyjádření v metaforách, odhalujeme tajemství, poznáváme vícerozměrné reality, tím docházíme k poznání. Sny si ale většinou nepamatujeme doslova, spíše jen útržky, to nás uvádí do rozpaků. Sen lze nahradit vědomou astrální projekcí. Ve snech každodenních, i v těch vědomě řízených, se můžeme potkat s vlastní minulostí i budoucností, s entitami obývajícími astrální sféry.

Očistné meditace pro tělo i duši

Vědomě řízený sen je zážitek, kdy pomocí vůle a imaginace vytváříme tvary, formy a děje na astrální úrovni. Pokud naše vědomí shlíží na vlastní činy z vyšší dimenze, navráceno do třírozměrného prostoru snadněji a pravdivě se potom rozhoduje. Říká se, že ráno je moudřejší večera – sen je mimotělní zkušenost, duše se každou noc pohybuje ve vyšších dimenzích, odtud nám skrze podvědomí po probuzení předkládá nové nápady nebo správná řešení, která jsme ještě včera neznali. Pokud rozšíříme své vědomí směrem ven, směrem do vyšších dimenzí, jedině z tohoto místa můžeme na sebe nebo svět pohlížet s přehledem. A tedy objektivně popsat skutečnost. Správně se rozhodnout, nebo odhalit příčiny čehokoliv, co nám stojí v cestě nebo dělá starosti.

Život je také řízená projekce, je velkolepým dílem ega a myšlenek

Je zhmotnělým projevem emanací projektovaných z minulosti do přítomnosti. Pokud bychom se neustále snažili zaposlouchat se do vlastních myšlenek, například během hluboké meditace, samovolným procesem by nám intuice předkládala analýzu toho, co je pro nás skutečně vhodné a čeho se vzdát. A čeho se máme během hluboké vnitřní regrese vzdát? Všech vzpomínek, které nám způsobují bolest nebo jakékoliv záporné emoce. A všech domněnek, které v nás vyvolávají strach nebo úzkost. Také bychom si uvědomili, že přítomnost odmítáme nebo ji ignorujeme. Přestali bychom zaslepeně a možná i zbaběle unikat před přítomným okamžikem. Tím bychom se zbavili nezdravé závislosti na své mysli, která nás ovládá nepotřebnými vzpomínkami a nebezpečnými domněnkami. Často nám přináší zbytečnou a ve své podstatě neopodstatněnou duševní bolest! Jsme velice různorodí, dokonce existují lidé, kteří si ve svých duševních bolestech nevědomě libují, nemohou bez nich žít.

Očistné meditace pro tělo i duši

Přítomný okamžik

Mysl sama se nerada zdržuje v přítomném okamžiku. Přitom okamžik přítomnosti je to jediné, co skutečně máme. Nevidíme a neslyšíme, co se skutečně děje právě teď. Přehrabujeme se v tom, co bylo včera, nebo se soustředíme na to, že nám budoucnost přinese spásu. Prožíváme-li přítomnost skutečně naplno, vnímáme-li své bytí všemi smysly, potom naprogramovaná mysl zůstává v pozadí dění. Soustředění se na přítomnost snižuje možnost omylů a chyb na minimum. Na minulost či budoucnost se soustředíme pouze vyžaduje-li to situace k praktickému konkrétnímu účelu. Utišíme-li myšlenky otevřeme se intuici.

Milovat sám sebe znamená být milován

Budeme-li přítomnost vnímat více srdcem (srdeční čakrou) a méně mozkem (přílišnou racionalitou), potom samovolným procesem se z našeho energetického pole uvolní duševní bolesti, tělesné obtíže a tím i karmická zatížení. Poznáme, že naše vůle není jen pouhým projevem mysli. Vůle je skutečná energie, síla prostupující prostorem a vytvářející hmotu zobrazující se v realitě. Během meditace vstoupí do našeho energetického pole duch přítomnosti, uvědoměním si, že všechno má svůj smysl, a že neexistuje náhoda. Nic se neděje jen tak samo od sebe.

mala

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.