Změněný stav vědomí

Změněný stav vědomí je stav navozený záměrně nebo náhodně. Tento více než zvláštní mystický zážitek můžeme popsat zjednodušeně jako vystoupení ze sebe sama. Tehdy shledáváme pravou podstatu věcí, nahlížíme do minulosti, čteme v kronice kolektivního nevědomí, vnímáme svět holisticky, tedy jako celek. Je vyvrcholením některých magických rituálů či hlubokých meditací, kdy můžeme následně navázat kontakt s astrálními bytostmi, případně navštívit neznámé říše. Navštěvujeme mystické duchovní sféry, ocitáme se v prostředí, kde se prolíná několik časových rovin, můžeme odečítat informace z viděné budoucnosti. Rozmlouváme s přírodou – s duchy přírody či jinými nepozemskými entitami. Někdy se může jednat o silné mystické vytržení, kdy s každým nádechem nasáváme tajuplnou atmosféru mystických tajemství, která se před námi pozvolna odhalují. Můžeme získat potřebné informace z minulých životů. Nahlížíme do kvantových záznamů o minulosti, současnosti i budoucnosti. Nevědomé odpoutání od pozemské existence čili změněný stav vědomí zažíváme také každou noc během spánku, jen s tím rozdílem, že si to neuvědomujeme. Vzpomínkou na tento nevědomí stav je sen, který se nám zdál.

Změněný stav vědomí

Změněný stav vědomí je jako přechod přes tajemný most, odhalující nám nespočetné paralelní reality a zásvětní říše, které si běžně neuvědomujeme. Od cíleného, vědomého nabytí změněného stavu vědomí je už jen krůček k extázi, k tajemnému překročení zemského horizontu, kdy se mysl vymaní z fyzického těla, kdy dojde k jakési psychické proměně. Následně dojde k bezprostřednímu, vyššímu poznání, za hranicemi obyčejného vědomí. Při extázi můžeme propadnout do stavu euforie, myšleno přímo kosmické, božské euforie. Doslova se odpoutáme od pozemské existence. V okamžicích změny vědomí, kdy se změní úroveň elektrické aktivity v mozkové kůře, můžeme zažít pocit, jako bychom se koupali ve víru padajícího zlatého deště, zažíváme sami sebe jako čirou energii.

Jednotlivé úrovně stavu vědomí se odvíjí od frekvence mozkových vln

Úroveň vědomí beta

Na úrovni vědomí beta se nacházíme v plném vědomí, jsme čilí, pracujeme či konverzujeme. Současně si uvědomujeme všechny pocity, emoce nebo fyzické nepohodlí. Jedná se o normální bdělí stav, v kterém si můžeme uvědomovat různá intuitivní poselství.

Úroveň vědomí alfa

Úroveň vědomí alfa zaznamenáme těsně pod úrovní beta, například v okamžiku ospalého dřímání nebo velmi lehkém spánku, při denním snění, tvořivém myšlení, soustředěném čtení, zaujatém sledování televize či poslechu hudby. V hladině alfa se nacházíme při lehkém hypnotickém transu, mírné meditaci, cílevědomé koncentraci, jednoduché astrální projekci.

Úroveň vědomí theta

Úroveň vědomí theta nastane během hluboké meditace, středně hlubokém spánku, při silném emotivním cítění a ve stavech rozkoše. Také během řízeného lucidního snění nebo během hypnózy či autohypnózy, složité vědomě řízené astrální projekci, v lehkém bezvědomí.

Úroveň vědomí delta

Úroveň vědomí delta nastává při velmi hlubokém spánku, těžkém bezvědomí nebo koma, anestezii během operace. Tato úroveň vědomí může být někdy doprovázena ,,zážitky blízkosti smrti“.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Změněného stavu vědomí docílíme udržováním pozornosti na přítomný okamžik. Soustředěním se na konkrétní věc, jedinou myšlenku. V meditativním rozpoložení, soustředěným pohledem na lesklý bod či plamen svíce, pohledem do ohně, soustředěním se na abstraktní představu. Případně udržujeme pozornost na přítomný okamžik naprostou absencí myšlení. Tento stav vědomě řídíme, kontrolujeme, prohlubujeme a prodlužujeme. Soustředěním se na jediné slovo nebo věc, na vnitřně viděný obraz růže nebo našeho oblíbeného místa, bez jakéhokoliv vyrušování nežádoucími myšlenkami, docílíme snížení počtu cyklů mozkových vln za sekundu. Docílíme přechodu z jednoho stavu vědomí do druhého. Ponořujeme se do sebe, až se ocitneme v kontrolovaném – bdělém polospánku, od kterého je už jen krůček k lucidnímu snění, k astrální projekci.

Pohroužíme se především do vnitřního ticha, potom navážeme kontakt s vnitřním Já. Případně se předem rozhodneme, že našim cílem bude odpoutání vědomí od těla, jedná se o zmíněné astrální putování. Na výletě v dalekých krajích můžeme nečekaně a plynule mluvit cizím jazykem, aniž bychom tu kterou řeč ovládali. Po návratu jsme schopni popsat konkrétní místo na světě, aniž bychom tam kdy skutečně byli. Meditativní cvičení je třeba opakovat často, než se zdokonalíte, a než se dostanete do povzneseného stavu vědomí lehce a během několika málo minut. Jde totiž o to, že ačkoliv se vám podaří dostat se do změněného stavu vědomí, tak dříve než přistoupíte například k astrální projekci, možná se vám dříve podaří neplánovaně tvrdě usnout.

Vyrovnání rezonance mezi hemisférami

Pohodlně se posaďte, soustřeďte se pouze na dech, na nic jiného. Pravou rukou ucpěte pravou nosní dírku. Volnou levou nosní dírkou se nadechujte po dobu šesti vteřin. Na jednu vteřinu zatajte dech. Potom uvolněným nosem pomalu vydechněte. To celé opakujte devětkrát. Potom vše provedete obráceně s ucpanou levou nosní dírkou. Nakonec se uvolněným nosem nadechujte po dobu šesti vteřin. Na vteřinu zatajíte dech. Pomalu nosem vydechnete. To celé opakujte devětkrát.

Toto cvičení provádíme dvakrát denně. Zhruba po devíti dnech se dostaví zklidnění emocí, uvolnění stresových bloků, jsme více vitální, zlepší se vnitřní vidění i slyšení.

Související článek: Hluboký význam vnitřního klidu – vnitřní svobody

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?