Pátá čakra – krční

Pátá čakra představuje uvědomování sebe sama. Zároveň umožňuje hlubší komunikaci se světem forem. Jde o čakru komunikace. Je centrem vnitřního očišťování, má na starost především umění naslouchat, sebeprosazení, sebevědomí. Je-li aktivována, vede nás k myšlenkám, které realizujeme skrze umění, psaní, hudbu, tanec. Nachází se v oblasti šíje (krční páteř). Ze smyslů je spojena se sluchem. S tím souvisí staré rčení: „Kdo v tichosti naslouchá, uslyší!“

Energie krční čakry nám napomáhá nalézt a vyjádřit naše pravé Já. Což můžeme učinit, mimo jiné, právě za pomoci správně aktivovaných vyjadřovacích a komunikačních schopností. 

Pátá čakra – krční

Živel: éter (prána). Barva: modrá, stříbrná, tyrkysová. Tato čakra je představována také jako éter, vítr nebo vzduch. Což jasně vyjadřuje, že je centrem komunikace. Zavřená krční čakra se projevuje depresemi, poruchami řeči, strachem vyjadřovat se před více lidmi najednou.

Určuje také, zda se soustřeďujeme na svět kolem nás (extrovert), nebo více na svět vnitřní (introvert).

Aktivovaná čakra času nám otevírá tajemné průzory směrem k nadsmyslovému, otevírá v prostoru a čase skrytá okna do jemnohmotného světa, tím nám usnadňuje komunikaci s animálními bytostmi. Přirozeně se tak dostáváme, pomalu a jistě, na cestu aktivace třetího oka (šestá čakra).

Extrovert

Pozornost člověka je zaměřena ven, sleduje především, co se odehrává v jeho okolí. Vlastní duševní procesy příliš neřeší, je opakem introverta. Bývá vtipný, charismatický, rád se směje, má rád společnost, obklopuje se spoustou přátel, bývá upovídaný a neobává se ve svém životě použít lokty. Tento člověk většinou mívá příjemný, melodický hlas. Může být přehnaně ambiciózní. Složitější to bude naopak mít takzvaný introvert.

Introvert

V tomto případě je pozornost člověka obrácena dovnitř, spoléhá se na vlastní myšlenky, je velice hloubavý, zabývá se především vlastními city, sám sebou. Má rád samotu, bývá uzavřený a nesmělý. Lpí na svých zvycích, je úzkostný, svědomitý, nemá rád chválu ani pokárání, bývá detailista. Může utíkat před skutečností, mívá různé zábrany a neumí se navenek projevovat emocionálně. Tito lidé většinou mívají potlačené ego, a trápí je strach ze stáří.

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Jak kdo ovládá krční čakru, poznáme podle jeho verbálního projevu

Můžeme pozorovat přehnané sebevědomí během mluveného projevu, takový člověk mluví víc celým tělem, než hlavou. Někdo jiný bude naopak mluvit tiše a nesrozumitelně, může dokonce takříkajíc polykat slova. Někdo jiný s námi bude mluvit takříkajíc z patra, nebo příliš ukvapeně a rychle, bude se zamotávat v nedokončených větách. Mluvený projev, který je navíc doprovázen zbytečnou hlasitostí a mnoha hrubými výrazy, prozradí nevyrovnanost a zablokovanou krční čakru. Vyrovnaného člověka poznáme podle toho, že jeho řeč je klidná, uvolněná a vychází ze srdce. Uvolnění krční čakry je také o pravdě, to znamená naučit se říkat pravdu a umět ji také přijímat. Mimoto jde o čakru času, takže jsme opět u bodu, který nám říká: naučme se žít přítomným okamžikem.

Související články: Bojujete s nálepkou introverta, samotáře a podivína?, Síla vnitřního hlasu a meditace tónování

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixaby.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?