Tarotová karta Poustevník

Poustevník, skrytý v každé v lidské duši, je neviditelnou substancí duchovní moudrosti. Poustevník je karta času a prostoru, učí nás, že není kam zběsile chvátat, jednou všichni dosáhneme cíle. Nejzákladnější mystická pravda této karty je, že cesta k pravdě je cestou osamění – pokud naléhavě hledáme pochopení dané životní situace. Poustevník nás učí ptát se svého srdce a samostatně si odpovídat na chaotické vnitřní otázky: Mohu se sám na sebe spolehnout? Potřebuji se oprostit od vnějších vlivů a o samotě udělat si ten správný náhled na život? Žádá si můj dosavadní život radikální řešení? Co zásadního jsem na své cestě přehlédl?

Životem zkušený Poustevník nás nabádá, pochopit bez výhrad vlastní váhavé nitro a v sobě samém nalézat odpovědi na otázky, být soběstačný a nespoléhat se jen na pravdu a pomoc druhých, pokud ji nebudeme skutečně potřebovat. Nabádá nás spoléhat se hlavně na svého vnitřního rádce. Postava Poustevníka připomíná devítku, posvátné číslo, začátek a konec všeho. Říká nám, že zkoušky na cestě životem jsou tu proto, abychom si z nich vzali ponaučení. V pravé ruce drží lucernu, zářivé světlo moudrosti, kterým nám zbloudilým svítí na cestu. Radí nám propojit racionální myšlení s emotivním cítěním, hledat inspiraci a nepřehlédnout žádné vhledy na cestě životem. Učí nás stejnou měrou dávat i přijímat lásku a dělit se o posvátné světlo s druhými.

Poustevník je velice moudrý učitel na naší cestě

Vzešel ze stejného chaosu jako my, než se dostal vlastní vůlí a zkušenostmi až na vrchol posvátné hory. Říká nám, že pokud i my dojdeme k poznání, nemáme si svou moudrost nechávat jen pro sebe. Následováním jeho cesty máme své poznatky předávat ostatním, pokud o to budeme požádáni, tak jako on pomohl v nouzi nám. Proto nepřehlédněme, vstoupí-li nám do cesty někdo moudrý, tak jako Poustevník, nebojme se požádat v nouzi o pomoc a radu. Jeden pro druhého bychom měli být inspirací, pomocí pokud zabloudíme, a posvítit si lucernou v nečekané temnotě na další cestu. Jednou mohu být hledajícím já, podruhé vy, nikdo nikdy nevíme, na koho se budeme muset v nouzi obrátit o pomoc.

Tarotové karty, pro své jedinečné umělecké ztvárnění, věrně zaznamenávající mytologii různých kultur, jsou také často fascinujícím předmětem pro sběratelskou vášeň. Obsahují dokonalé zobrazení vnitřního světa a vnějšího života ,,přírodního“ člověka, od jeho ucelených charakterových rysů a skrytých schopností, až po možné zdroje čerpání energie. Pozitivně stimulují a nabízejí nové možnosti na cestě životem. Věrně zobrazují a vysvětlují pojem duše, podvědomí a vědomí. Vyjadřují čtyři základní živly: voda, vzduch, oheň a země. Učí nás učit se především od posvátné přírody. Učí nás chápat lidský osud, jsou zrcadlem duše člověka. Dnes nás již nepřekvapí, že tarotové karty používají také někteří psychoanalytici.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?