Posedlost pozitivním myšlením

dubai-miracle-garden-1235955_1280Pozitivní myšlení neznamená, že budeme neustále jako rozkvetlá „kytička“, zahalená v oblacích růžového oparu přehnaně sladkých slov a úsměvů. Pořád jsme jenom lidé, i když se snažíme posunout se vpřed, nesmíme propadnout závislosti na přílišné sebekontrole. Vnitřní reakce na negativní myšlenky uvádějí některé lidi do slepé uličky, mají tendence obviňovat se za nesprávné myšlení, za to, že nedokáží udržovat pouze pozitivní mysl. Zásady pozitivního myšlení jsou nesporně účinné, je v nich skrytá mocná síla, pomáhají nám řešit nelehké situace, zvládat realizace životních cílů, nebo obyčejných přání podle vlastních představ. Extrém nastane, pokud někdo zapomene na neustále zdůrazňovanou harmonii – což znamená vyváženost. Pozitivní myšlení rozhodně neznamená, že negativní myšlenky jsou pouze špatné a zlé. Neznamená to ani, že musíme striktně zavrhovat všechny špatné pocity, ať už u sebe nebo u druhých, nebo že máme neustále potlačovat negativní emoce. Posedlost pozitivním myšlením v tom smyslu, že přestaneme negativní záležitosti zkoumat a přetvářet, zapříčiní potlačené vnitřní konflikty.

Myšlení musí být uvolněné, nikoliv spoutané a neustále přehnaně kriticky kontrolované

spring-1242686_1920Negativní myšlenky zásadně nesoudíme, neodsuzujeme, nebagatelizujeme ani jim nepřikládáme mimořádný význam. A hlavně z nich nesmíme mít strach, pokud se občas dostaví. Snažíme se zjistit, co nám chtějí říct, kam nás chtějí nasměrovat, a potom je pustíme. Vždycky nám chtějí něco říct, nikdy nepřijdou jen tak pro nic za nic. Předpokládám, že se o princip pozitivního myšlení a soustředění na přítomný okamžik zajímáte, že víte, o co jde, že nejste bručoun, který si od rána do večera na něco stěžuje, to by byla poněkud jiná záležitost. Jde o to, že zvládáte svůj osobní duchovní rozvoj, pracujete na sobě, a přizpůsobujete se novým vibracím, jste v pohodě, chronických negativních myšlenek už jste se zbavili. Rozpoznali jste za dlouhé roky nejrůznější energie, nastřádané ve vašem osobním vibračním poli, rozpoznali jste různé systémy nesprávných přesvědčení, především těch, které se týkají vás samotných. Přesto vás občas zaskočí nepříjemná nálada. Nic si nevyčítejte, nechte energie, které se potřebují jednorázově uvolnit, bez jakéhokoliv strachu projevit. Určitě je ve vašem nitru v tu chvíli něco, co vás podvědomě znepokojuje, něco, co si zaslouží pozornost. Případně může jít o věc, která vás znepokojuje vědomě, ale vy se tu či onu záležitost snažíte popírat a potlačovat jenom proto, že se obáváte negativních myšlenek s tím souvisejících, tak vznikají nežádoucí pochybnosti a obavy, a nové negativní vzorce, nové návyky.

Pozitivní myšlení vychází z respektu, který máme především sami k sobě, a v rámci možností ke svému okolí

Pro klid na duši není možné negativní myšlenky, emoce a pocity zavrhovat, potlačovat, ukládat je do podvědomí. Vše, co považujeme za negativní, je třeba také respektovat. To znamená: uvědomit si negativní myšlenku nebo emoci. Položit si otázku, proč nám negativní slova přicházejí na mysl, proč máme nepříjemné emoce. Na otázku si odpovědět, najít zásadní informace týkající se problému, potom zvolit řešení a přestat danou záležitost považovat za problém. Pokud se v danou chvíli žádné řešení nenabízí, je nutné nechat negace odejít, uvolnit je, a soustředit mysl na možnosti postupného řešení všech souvislostí. Soustředit se na nové tvůrčí myšlenky, nastartovat ohledně dané záležitosti pohyb ven ze začarovaného kruhu. Pokud se negativní myšlenky vrací, neobviňovat se, nedělat chybné závěry: „Já nedokážu myslet pozitivně, proto nikdy nebudu spokojený a úspěšný“, „Tohle nesmím nikdy říkat!“

crocus-1224204_1920Často dochází k omylu v tom smyslu, že si lidé pozitivní myšlení pletou s něčím, co by se dalo nazvat askezí – naprostý zákaz negativních myšlenek. Toto pojetí bohužel produkuje vibrace strachu z nesprávného myšlení, vytváří energie pochybností o vlastních schopnostech. Negativní myšlení se dá řídit a usměrňovat pomocí vůle, nikoliv potlačovat nebo zahánět strachem. Přestože jsme si vědomě zvolili vytvářet si svůj život v souladu s pozitivní energií, té opačné se zcela vyhnout nelze, nelze vytvářet takové extrémy ve světě, který je založen na dualitě.

Je dobré nekompromisně se vyhnout odsuzování a posuzováni, s tím se dá dobře pracovat, vždyť taky jde o ty nejhorší negativní vzorce myšlení. Ale pokud máte osobní problém, zažijete například osobní zklamání, a potřebujete si postěžovat, nebo zanadávat, nebo zareagovat na nepříjemnou situaci, bez obav to udělejte. Pokud je něco pro vás obtížné, nepopírejte, že je to obtížné. Uvolněte se, zbavte se přetlaku, vypusťte páru. Nezapomeňte ale, že každá situace k vám něco zrcadlí o vašem přístupu k životu, každá situace je pro vás výzvou k akci, k pohybu, ke změně. Proto nevypouštějte páru zbytečně dlouho, a jednejte, čím dříve, tím lépe. V takové ojedinělé chvíli nemusíte mít strach, že změníte směr pozitivní přitažlivosti – každý zážitek je nutné nejprve zpracovat. Přitažlivost, jinak řečeno zákon zpětné vazby, platí pro myšlenky, emoce a představy, které jsou pro vaší mysl dominantní, opakované, každodenní.

Vzhledem k osobní transformaci je nezbytné změnit myšlenkové programy, to platí stále, ale s rozumem, pořád jsme lidé, nikoliv roboti

Pouze robot není schopen emocí a pocitů, pouze robot nepotřebuje životní zkušenosti. Změna programu znamená vědět, co vlastně chci změnit, a proč do toho či onoho projektu vkládám energii. Transformace znamená změnu postoje (k sobě, k ostatním, k problémům), změnu vnímání, změnu nastavených zastaralých pravidel. Pokud budete svoje myšlenky neúčelně pitvat, a neustále kontrolovat co říkáte, bude vás to svádět „nemyslet“, neřešit to, co je třeba. Tak vytvoříte více záporné energie, než by zapříčinil význam samotných negativních slov, hlavně si vytvoříte nový model strachu z toho, že své myšlení nezvládáte. Nakonec dostanete strach z každého „negativního“ slova nebo emoce, a přestanete důvěřovat sami sobě. Kontrola myšlení se vám nesmí stát posedlostí.

MYŠLENKA TVOŘÍ REALITU

Také se vám může stát, pokud to budete takto přehánět, že ztratíte schopnost vciťovat se, a rozpoznávat svoje vlastní emoce. Pokud si zachováte důvěru v sebe a své podvědomí, a budete si sebe vážit, občasná „špatná slova“ vám nikterak neublíží.

Jediné, co je třeba co nejvíce eliminovat je posuzování, odsuzování a obviňování sebe a ostatních. A vše, co je míněno skutečně ve zlém, se špatným úmyslem – naprosto odstranit. Tady je třeba odlišovat, co je skutečně negativní, ačkoliv pokud bychom šli do hloubky, tak nic není ani dobré, ani špatné. Každá situace má nějakou příčinu, nese nějakou energii (informaci, zprávu). Něco se máme naučit, nikoliv se dlouhodobě hroutit, nebo rezignovat a vzdávat se duchovní cesty, nebo v krajním případě i naděje na lepší život. V podstatě je to tak, že „negativní“ slova, myšlenky, emoce a nálady nás mají motivovat k prospěšným změnám. Pokud tyto motivace rozpoznáte, negativní energie nebudou zbytečně ulpívat ve vašem energetickém poli, a nebudou tím pádem rezonovat s chybnými předpoklady o vaší možné budoucnosti. Budoucnost je v každém okamžiku proměnlivá, přehnané úsilí brání potřebným změnám. Pokud necháme přítomnost volně plynout, snadněji rozpoznáme záměry a přání duše, jemnohmotné bytosti v našem nitru, na kterou se máme napojit a soustředit především.

Posedlost pozitivním myšlením

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.