Pozemský spánek a lucidní sny

Pozemský spánek a lucidní snyNa osobní informační bod v prostoru je možné se napojit během lucidních snů – kdy do svého snu vědomě vstoupíme. Kromě běžných snů, kdy vidíme sami sebe v dějství snu jako na filmovém plátně, míváme sny, kdy sami sebe nevidíme, dějství snu pouze přímo prožíváme. V obou případech průběh snu nikterak neovlivňujeme, děj se odehrává od začátku do konce jen na základě informací uložených v podvědomí či na pozadí dávných i nedávných vzpomínek.

Ať už nám po probuzení snový děj dává či nedává smysl, určitý smysl pro nás má každý sen, jelikož sny vznikají na základě „spravování a třídění“ denních prožitků. Nebo také na základě informací uložených v oblasti podvědomí, na základě paměti duše, ať už jde o vzpomínky ze současného života, nebo o vzpomínky z minulých vtělení.

V okamžiku, kdy spíme a sníme, se nacházíme mimo vědomé prožívání času. Snové příběhy se odehrávají na úrovni nelineárního času. Noční spánek, během kterého se nám zdají různé sny, je v podstatě změněný stav vědomí, kdy denní vědomí se znovu zrodí (v ideálním případě) až za svítání spolu se zárodkem světla, tehdy nastupuje bdělé denní snění.

Bdělé denní snění souvisí s energetickým polem člověka, s aurou. Denní snění probíhá na úrovni tohoto pole, jde o energie, které se projevují během vytváření různých (myšlených) představ, během fantazírování, v průběhu tvořivé meditace. Naproti tomu noční spánkové snění se odehrává mimo běžné denní vědomí a v rozšířeném energetickém poli člověka přesahujícím osobní auru a přesahujícím čas a prostor pozemské, hmotné sféry, přesahujícím osobní masky, které během denní reality nosíme.

Pozemský spánek a lucidní sny

Existují také sny, které jsou tvárné a odvíjejí se podle přání snícího člověka. Jedná se o sny lucidní (vědomé sny), které je možné vědomou vůlí ovlivňovat, pokud si vědomí (během spánku) udrží bdělou pozornost

Lucidní sen můžeme přirovnat k velmi hluboké meditaci, kdy hmotné tělo je ve fázi hlubokého spánku a vědomí zůstává otevřené – probuzené, tehdy může převzít kontrolu nad snovým dějstvím. Vědomí je na určité frekvenci, během spánku, probuzené vždy, jen si to neuvědomujeme, vše bezvědomě zaspíme a nic si po probuzení nepamatujeme.

V okamžiku, kdy si uvědomíme, že sníme, můžeme do snového dění vstoupit – fantazii se meze nekladou. Jakmile do lucidního snu vstoupíme, zjistíme, že trojrozměrný obraz lucidního snu je tak skutečný, že můžeme vědomě projít kolem viděných objektů, můžeme daný objekt obejít a vnímat jej ze všech stran, dotýkat se a vnímat skutečné pocity. Prostorově odlišujeme jeden snový objekt od druhého. V holografickém lucidním snu nevidíme v jeden okamžik pouze jednu informaci o sledovaném objektu, vidíme jej v celé trojrozměrné pohyblivé projekci – vidíme totiž cokoliv, co si vidět přejeme. Snové objekty nejsou ploché jako na filmovém plátně, dokonce vidíme skrze ně, pokud si to vědomě přejeme.

Pokud si navíc uvědomíme, že sníme, můžeme se napojit na holografické vibrace snového dění, odečítat z okolního snového prostoru potřebné informace, zcela přesunout své vědomí do snového příběhu a začít snový příběh vědomě „režírovat“. Můžeme proměnit snové kulisy a odklonit děj příběhu přesně tam, kam potřebujeme. Můžeme zažít jakékoliv snové dobrodružství, které za bdělého života nikdy nezažijeme. Pokud jsme například vstoupili do dějství snu, které je pro nás nepříznivé, vědomě přetvoříme děj příběhu tak, aby se vše odehrávalo v náš prospěch.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Pozemský spánek a lucidní sny

Lucidní sny, pokud jsou zaměřené na uskutečnění přání a životních cílů, mají ale svá pravidla, musíme si totiž uvědomit, že často opakovaný sen se stejným příběhem může ovlivňovat denní realitu

Můžeme jakkoliv uplatnit svou vůli, ale nesmíme ovlivňovat, nepatřičným způsobem, vůli jiných bytostí. Je dovoleno na úrovni snového prostředí působit jakkoliv magicky, ale zodpovědně tak, abychom skrze snové projekce nezasahovali – nedovoleným způsobem – do soukromí druhých osob, nikoho násilně neovlivňovali, a nikomu ani sobě neubližovali. A to z toho důvodu, že lucidní sny se sice odehrávají v magickém prostředí vyšších světů, v místech, kde se přání uskutečňuje okamžitě pouze na základě energie myšlenek a představ, ale uskutečněné myšlenky a představy, na úrovni lucidních snů, mají schopnost přesunout se časem do hmotné reality. A to především v případě, že i během dne, na úrovni bdělého vědomí, jsou přání a představy udržované ve „stejném scénáři jako v nočním snu“, bez pochyb a strachů z neúspěchu.

Mystické či duchovní vize, vzniklé na základě vědomých lucidních snů, často přináší zvláštní a neobyčejné informace o paralelních realitách a alternativních světech, v některých z nich může být skrytá budoucnost navazující na pozemskou současnost – jedna z mnoha možných variant budoucnosti (v realitě se uskuteční to, na co je soustředěna největší POZORNOST). Některé z těchto tajemných snových vizí, v okamžiku svého vzniku, přestávají být ryze soukromé a stávají se energetickou součástí informačních vesmírných polí. Jakmile se tyto vize stanou součástí kolektivního vědomí, začnou si žít vlastním životem, a kdokoliv, kdo má vytříbený smysl pro napojení se do databanky kolektivního vědomí, může z těchto nově vzniklých alternativních světů čerpat informace a inspiraci.

Nevědomé, lucidní – vědomé, ale i bdělé denní snění, a tvůrčí potenciál vědomého snění nám napomáhá k poznání sebe sama, k tomuto poznání nám především „živé“ lucidní snění nabízí neomezený tvůrčí prostor. Rozpoznané snové symboly, které nám zrcadlí nerozpoznané příčiny životních problémů, dokonce pomáhají proměňovat denní realitu. Možná vás překvapí, že podle některých vědeckých studií míváme za jednu noc osm až deset snů, a to i když si sny nepamatujeme a tvrdíme, že se nám žádné sny nezdají.

V obyčejných snech, pokud je sen noční můrou, nám může být odebírána životní energie. Pokud se ale naučíme do snů vstupovat a vlastní vůlí režírovat lucidní snění, můžeme se postavit svým strachům, nočním můrám a nočním děsům. Jedná se o „magické“ umění uvědomovat si a chránit, tímto tvořivým způsobem, vlastní mentální, psychickou energii. Po čase, kdy jsou vize lucidních snů zesílené, a kdy dokážeme do svých snů vnášet spoustu inspirace a inspiraci z nich také čerpat, současně s těmito schopnostmi se během denního bdění kvalitněji otevírá vnitřní zrak, zesiluje intuice, zvyšuje se schopnost telepatie, a schopnost včas rozpoznat nenáhodné životní, synchronní události.

Sny jsou projekce podvědomí, kterému v jeho noční aktivitě nebrání racionální mysl

Podvědomí k nám tiše promlouvá bez ustavičného reptání mysli, zcela nezávisle na našem egu. Poskytuje nám úlevu, hodnotí a třídí myšlenky, pocity, vjemy, události a různé činy na úrovni nelineárního času. Pracuje s informacemi, které jsou z hlediska podvědomí obsažené ve věčné přítomnosti, ovšem naše racionální část je chápe jako informace ze současnosti, minulosti či budoucnosti. Podvědomí probírá naše záležitosti se zcela obnaženou duší, která nic nezakrývá, nepřekrucuje, nic nezatajuje sama před sebou, není zatížená alibismem vlastního ega. Duše je zde sama za sebe, je pravdou, kterou hledáme. Podvědomí ve své nekonečné paměti ukládá naprosto vše, co nás provází životem a tím nás i ovlivňuje. Sny nás učí pohledět občas na sebe z té odvrácené, neviditelné strany, učí nás nazírat bez předsudků na sebe, na ostatní, tak i na různé vnější děje a životní okolnosti.

Ve snech se vám mohou zjevit číselná znamení

Pozornost věnujte hodně vysokým číslům, mohou varovat před nečekanými událostmi. Musíte brát zřetel na druh snu, někdy čísla znamenají pouze časovou posloupnost událostí, především pokud korespondují s ostatními, nápadnými symboly.

Překvapí-li vás ve snu oživlé figurky, loutky, sošky nebo oživlé fotografie zapřemýšlejte, zda s vámi někdo nemanipuluje, zda nejste ve svém životě za ,,figurku“, která si nechá všechno líbit. Nebo zda nejste chyceni v pasti tím, že nevědomky žijete život někoho jiného!

Spánek – poloha těla na lůžku

Bezvýznamná není ani poloha těla na lůžku – vzhledem k živlovým, přírodním energiím. Spíme-li s hlavou k východu, přichází k nám energie svobodných myšlenek, posilujeme duchovní rozvoj, přijímáme energii věčného světla, snáze se napojujeme na Absolutno. Otočeni hlavou k severu umožňujeme volnému proudění léčivé energie, která nás harmonizuje a přináší uspokojení. Energie přicházející z jihu v nás může prohlubovat únavu, poruchy spánku, melancholie a smutek. S hlavou otočenou k západu můžeme k sobě nevědomky přitahovat temné energie z podsvětí, není to vhodné, nevíme-li si s těmito jemnohmotnými silami rady. Pokud jsme momentálně ve stresu, prohlubuje se deprese nebo aktuální psychické rozrušení. Na druhou stranu ale, jsme-li vyrovnaní a v psychické pohodě, můžeme s hlavou k západu trénovat okultní schopnosti a učit se vnímat astrální energie.

Zobrazit eKnihy

Související: Co o vás řekne poloha ve spánku? Léčivá a uklidňující levandule

Pozemský spánek a lucidní sny

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.