Provizorium, lidský um, osobní vize a provize

Provizorium je zajímavé slovo, jednak vzbuzuje nevoli, pokud se ocitneme v nechtěném provizoriu, a navíc v sobě skrývá další slova nebo významy – provize, vize, um, rozum, rozpor a pozor. Nechtěná provizoria, plná rozporů, nás tento rok doprovázela i omezovala. Rozpočtové provizorium neřeší jen vláda, ale i spousta lidí a rodin musí hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Vlastně i střídání věků je jakési kosmické, prostorově-časové, energetické provizorium. Význam slova provizorium je jednoduchý, znamená prozatímní stav, dočasné trvání, přechodné opatření, přechodné období.

Jsme-li nuceni podstoupit určité provizorium, je třeba být ve střehu, dávat pozor, používat rozum, sledovat vize, nebýt krátkozrací, vnímat rozostřeně a dokázat hledět nad obzor neboli na vzdálený obzor. Ze zorného pole, což je část prostoru, které je oko schopno zachytit, k nám přicházejí světelné paprsky, které rozšiřují naše vidění a vnímání v určitém okruhu předmětové, hmotné roviny, kterou lze pozorovat. Zorný úhel pohledu souvisí s vnímáním a hodnocením různých dějů, včetně těch provizorních. Slované po dlouhé věky uctívají různá pohanská božstva, slovanská bohyně krásy, úsvitu, ranního a večerního horizontu před východem nebo západem Slunce nese jméno Zora. Bohyně úsvitu Zora, nebo řecká Éós a římská Aurora, je personifikací planety Venuše. Vánoční čas souvisí s pohádkami, pokud budete sledovat pohádku Princ a Večernice, vzpomeňte si, že Zora není jen slovanská bohyně, Zora je také poetické pojmenování pro Jitřenku (úsvit a ranní červánky), a pro Večernici (stmívání a večerní červánky). Zora je příbuzné slovu „záře“. Nenechme ze svého zorného pole zmizet záři blížícího se „Nového Úsvitu“, nenechme se ničím „otrávit“ a vnímejme světlo skryté ve stínu věcí a jevů, které (prozatím) nemůžeme nikterak přímo ovlivnit. Překonejme dočasná provizoria v co největším klidu, zachování fyzického a duševního zdraví pro nás bude provizí či odměnou za naši trpělivost.

Provizorium, lidský um, osobní vize a provize

Zřejmě i v příštím roce budeme muset, vzhledem k nejednomu provizoriu, vsadit na umění improvizace. Pokud vám bude občas úzko, pokud budete mít pocit, že něco nezvládnete, věřte sami sobě více než kdy jindy, spolehněte se na svůj um (schopnosti, dovednosti). Případně se neobávejte oslovit anděla se jménem Umabel, v mystice se jedná o anděla strážného, pomáhá řešit konflikty, chrání na cestách, chrání přátelství a přináší spokojenost. Lidský um souvisí se světlem, se světelnou září, s čakrou solárního plexu, ne náhodou je latinské slovo „umbilicus“ označením nejen pro pupek, ale také pro lasturu, skořápku, střed. Všechno souvisí se vším, vzpomeňme na římskou bohyni zrození, plodnosti, krásy, lásky a květin Venuši – zrozenou z mořské pěny a stojící na velké mořské lastuře – stojící pevně ve svém středu, spoléhající na západní vítr, který ji nese ke břehu, kde čeká bohyně ročních období Hóra aby ji mohla zahalit do květinami posetého pláště. Západní vítr Zefyros symbolizuje spojení ducha s hmotou. Západní vítr přináší chlad a vlhkost, proniká skrze tajemné mlhy povalující se nad podzimní krajinou, je symbolem plodnosti, neboť společně s deštěm přináší osvěžení, podporuje soustředění se na léčení, vitalitu, plodnost, na povzbuzení principu ženské energie (ať jste žena nebo muž). Pomáhá něco ukončit, zhodnotit, zrekapitulovat, něčeho se vzdát – například zlozvyku, nemoci, únavy, strachu, obav nebo žárlivosti.

Vize souvisí s představami, s viděním do budoucnosti, souvisí také s hodnotami, souvisí i s tím, jak hodnotíme to, co vidíme kolem sebe. Vize není jen o zjeveních, vidinách či snění, souvisí s dlouhodobými plány, s pozitivním myšlením. Nenechme se otrávit nepříjemnými energiemi, které se kolem nás v prostoru projevují, a zůstávejme ve svém duchu u svých vizí a smělých plánů, neztrácejme naději. Každý člověk má nějakou vizi, nějakou svou ideu nebo hodnotu, která je právě jemu drahá, ať už se jedná třeba o snahu být dobrým člověkem, potkat tu pravou lásku, nebo pracovat na projektu, kterého chce dosáhnout. Člověk ale také neustále něco hodnotí, zkoumá, říká, co je dobré nebo špatné, prospěšné nebo nežádoucí. Některé hodnoty, stejně tak vize, stavíme do popředí, a některé mají pro nás jen okrajový význam. Pokusme se v období vánočních svátků nehodnotit, nezkoumat, co je dobré, co je špatné, pokusme se na ničem nelpět, nechme energie volně plynout.

INSPIRACE – tištěné a elektronické knihy Psychologie chaosu

Vzdejme se obtížně dosažitelných hodnot, cílů, modelů, možná i vzorů, stanovisek nebo postojů, o kterých jsme si mohli ještě do nedávna myslet, že jsou dokonalé. Nechme alespoň chvilku stranou módní trendy, materiální touhy, politické dění – nic není definitivní – obzvlášť v období celospolečenské proměny v rychlém sledu událostí. Nechme k nám přicházet nové vize a motivace, nové hodnoty, všímejme si svých hodnotových orientací, svých emocí i „vyšších citů“, neboť lidské hodnoty s emocemi a city souvisí. Souvisí s pravdou, svobodou a vírou. Pokud zůstaneme ve svém středu, možná objevíme nové (nadosobní) cíle, nové ideály, obnovenou sílu osobní životní energie. Vánoce jsou také časem na soukromí, ve svém nejhlubším smyslu jsou časem pro „hluboké porozumění životu“. Dovolme si alespoň chvíli „nestarat se o blaho druhých“ a ve všem tom shonu si udělejme čas také pro sebe. Udělejme si čas nejen pro rodinu ale také pro odpočinek, pro komunikaci sám se sebou, pro své záliby a tvořivost, na kterou během roku nezbývá čas. Přes vše, co je omezující a provizorní, to znamená dočasné, se přenesme s notnou dávkou elegance, tolerance, vnitřní harmonie (soulad se sebou samým), a s radostí ze všeho, co je nám příjemné a milé.

♥    ♥    ♥

Související článek: Tajemné noci pod širákem v čase i bezčasí – magické hrátky se slovy

Provizorium, lidský um, osobní vize a provize

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.