Ranní rituál před zrcadlem – zrcadlení myšlenek

Nyní se pozorně zamyslete. Velmi často, ne-li skoro denně, vytváříme nenápadné rituály zrcadlení zcela nevědomě. Například při ranní očistě v koupelně. Během čištění zubů upíráme pohled v zrcadle na vlastní obraz, představujeme si při tom, jak náročný den nás zase čeká. V horším případě myslíme ve zlém na někoho, s kým máme nevyrovnané účty. Pozor na odraz proti nám! Zapojte při ranních a večerních rituálech fantazii a uvědomujte si, nač soustředíte myšlenky při pohledu do zrcadla. Myslíte na špatnou finanční situaci, nepřízeň osudu, nemoc, nebo na to, že se vám nedaří zhubnout? Myslíte rozčileně na děti, často vás zlobí? Máte strach ze složitých úkolů a jste přesvědčeni, že je nezvládnete, připadáte si méněcenný? Manžel vás zanedbává, láska zevšedněla, trápíte se a máte podezření na nevěru? Nedaří se vám a vy vlastně ani nevíte proč?

Uvědomte si, s jakými energiemi rezonujete a co k sobě zrcadlením přitahujete

Přestaňte se zaobírat dřívějšími nezdary. Dávno jsou minulostí! Nepřenášejte si minulost do budoucnosti, zbavte se zastaralých a nepotřebných myšlenkových vzorců. Probuďte ve svém neprobádaném potenciálu nové schopnosti a jasnozřivost. Naučíte se tak rozpoznávat záměrně rozptýlené a zkreslené pravdy, posunete vlastní vědomí k uvědomění si vyššího Já. Dáte tak netušený prostor samovolnosti duševních proměn. Zakrátko vnesou do vašeho bytí prospěšný, vytoužený klid a pohodu. Nezapomínejte na magnetickou přitažlivost toho, co si myslíte sami o sobě!

zrcadlo

Zrcadlo symbolizuje odvěkou představu o realitě. Představu o vesmíru a lidském světě jako celku, demonstruje otázku, zda hmotný svět není podivnou iluzí. Iluzí, kterou zde v hmotném světě zažívají vtělené duše. Zda vše, co vidíme, vše, čeho se dotýkáme, není jakousi projekcí, zhmotnělým obrazem našeho nevědomí, osobního, rodinného i kolektivního. Zrcadlo je zvěstovatelem pravdy. Nejednoho mystika už v dávných dobách napadlo položit si otázku, zda svět viditelný není zrcadlovým odrazem světa neviditelného (myšlenkového). Dokonce i Pythagoras používal k věštění magická zrcadla za svitu Měsíce v úplňku, kdy se od zrcadla odráží polarizované sluneční světlo.

Víra, že rozbité zrcadlo přináší sedm let neštěstí, vychází zřejmě z představy, že se každých sedm let duše energeticky očišťuje, zbavuje se takzvané karmické zátěže. Neštěstí zažehnáte (pokud se vás dotýká silná pověrčivost) zakopete-li střípek rozbitého zrcadla do země, a na celou situaci zapomenete. To neznamená nic jiného, než si uvědomit, že: POZOROVATEL ovlivňuje POZOROVANÉ, pověrčivost vytváří energetická pole pravděpodobných možností všeho, co se v realitě může, ale nemusí odehrát.

S pomocí zrcadla se zkrášlujeme a přestrojujeme

Podle okolností si oblékáme nejrůznější masky, zahalující naší skutečnou podobu. Ne vždy se nám náš skutečný obraz viděný v zrcadle zamlouvá, hlavně po ránu. Nechceme se na sebe dívat ve své skutečné podobě, ve své celistvosti a jasnosti, která činí člověka krásným tím, co nosí ve svém nitru. Nechceme vidět naší skutečnou tvář, pokud si nevěříme a podceňujeme se. Někdy se přehnaně zkrášlujeme a možná tak sami sobě cosi nalháváme, maskujeme a překrucujeme pokřivené vidění sebe sama. Ovšem zrcadlo o nás všechno ví v té nejryzejší podobě, paměť zrcadla neoklameme.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

O duši se říká, že je zrcadlem našeho já. Jen ona skutečně ví: kdo jsme, odkud pocházíme a kam máme namířeno. Proto mohou, zjednodušeně řečeno, senzitivní osoby v zrcadle spatřit minulost a někdy i budoucnost. Zrcadlo je vstupní branou do jiného světa, minulosti i budoucnosti existující v jediném okamžiku. V okamžiku zvaném vesmírná věčnost.

Související článek: Zrcadlo a uchování informací

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?