Uklidňující meditace pod vrbou v čase novoluní nebo za úplňku

Vrba je ideálním pomocníkem toužíte-li odhalit tajemství budoucnosti, je spojována s nadpřirozenými bytostmi, s energiemi živlů. Navštivte tuto „mystickou bytost“, pokud se potřebujete zbavit smutku spočívajícím v energiích minulosti nebo v nostalgických vzpomínkách. Pokud potřebujete odpustit sobě nebo komukoli jinému, potom se co nejčastěji posaďte na hrázi rybníka pod košatou vrbou. Jste-li častěji než je zdrávo v zajetí melancholie povězte to vrbě. Přinese vám klid na duši, schopnost navazovat přátelství, inspiraci v umění. Naučí vás být nekompromisní vůči tyranům všeho druhu. Můžete své tajné přání vdechnout nebo napsat na stříbrnou stužku a za novoluní ji přivázat na větvičku vrby. Silná energie novoluní se postará o detaily, které budou souviset s novými začátky.

Vrba je ale stromem, u kterého se nezdržujeme příliš dlouho

Pokud máte psychické problémy, pouze se jí svěřte a vzdalte se z jejího dosahu. Její energie je sama o sobě poněkud melancholická, sice vám napomůže utišit bolest a uvědomit si podstatu vašeho trápení, ale při delším kontaktu může prohloubit pesimismus. Obzvlášť silnou energii vyzařuje ve večerních hodinách během západu Slunce, v nočních hodinách působí svou kouzelnou silou obzvláště na místech, která jsou otevřená směrem k západu.  Silně energetickým obdobím je pro tento strom jaro a podzim.

Energie plynoucí pod vrbou nás spojí s měsíční bohyní nebo dokonce se samotnou Lunou, tím je však myšlena opravdu hluboká a cílená meditace. Může se nám podařit rozpustit hluboko v nitru uložené smutky a emoce, zbavit se nechtěných vzpomínek či prožít hluboké odpuštění. Pracujeme na odstranění samoty, odhalování blízké budoucnosti, prohlubujeme intuici, zbavujeme se nostalgie. Dále vrbě náleží ochrana všeho druhu, plodnost, láska, emoce a city, vše, co souvisí s vodním živlem. Vrba poslouží při rituálech potřebných k léčení, aura tohoto stromu je uzdravující. Vrbové proutky jsou silně vodivé, hodí se pro výrobu kouzelných hůlek, nebo rituálních košťat, která použijeme pro vymetání negativních nebo dlouho stagnujících energií.

Vrba je sama citlivá a romantická duše, někdy také trochu neklidná bytost

V keltské stromové abecedě zastupuje vrba ženský a lunární rytmus života. Traduje se, že přespání pod košatou vrbou umožňuje „básníkům“ (keltským bardům) vstupovat do poetického transu. Vrba je odvěkou inspirací básníků. Nemá ráda samotu, proto si s námi kdykoli popovídá. Je velmi vitální a života schopná, tudíž ji považujeme za symbol života a věčného růstu. Ještě dříve než se zazelená, rozkvetou jehnědy, které poskytnou potravu včelkám. Jako jeden z prvních stromů na jaře ožívá a brzy zazáří zelenou svěžestí nových lístků. Vrba je zasvěcena archandělovi Michaelovi. Budete-li meditovat pod vrbou a žádat ji o pomoc, s důvěrou oslovte také andělskou energii.

Čarodějná moc vrby je spojena s magickým Měsícem

Vrby rostou na březích vodních toků, které svými kořeny zpevňují. Čarodějná moc vrby je spojena s magickým Měsícem, který sám dává kouzelnou moc vodě. Řecká bohyně Héra se narodila v posvátném vrbovém háji, tato bohyně představuje ochránkyni rodiny, manželství a porodů, vrbové háje jsou zasvěcené její mateřské energii. Vrba je zároveň symbolem měsíčních bohyní, které mají co dočinění s podsvětím. Řekové si představovali, že vstupní brána na onen svět je obrostlá vrbovými větvičkami, mezi nimiž prosvítá oslepující ,,věčné Světlo“, které se intenzivně odráží od spodní strany vrbových lístků, které jsou lehce postříbřené. Vrby jsou také oblíbenými stromy samostatných čarodějek, pod vrbou se probouzí magické schopnosti, mění se nazírání na svět a provádí se věštění budoucnosti. V čarodějném koštěti nesmí chybět vedle březových a jasanových větviček kouzelné vrbové proutí.

Vrba, posel mezi životem a smrtí, je zasvěcena například čarodějce, bohyni Měsíce a podsvětí Hekaté. Během rituálů, které mají podpořit osobní růst, kreativitu a intuici, můžete vládkyni a čarodějku noci požádat o rychlou pomoc. Bohyně Hekaté je symbolem znovuzrození, regenerace, plodnosti ale také smrti, je ochránkyní starobylých pohřebišť, životních rozcestí a všech moří. Nejeden kapitán starověkého korábu ji volal v nouzi  nebo za divokých bouří na pomoc. Je spravedlivá a velmi všestranná.

Na svatého Jiří nebo na Velikonoční pondělí zdobíme vrbovou větvičku girlandami a na počest jarním energiím ji zasadíme do země. K dávným tradicím patří rituál, kdy ženy s dítětem pod srdcem pokládají nějaký kus svého oděvu pod vrbu a nechávají jej tam po celou noc. Jestliže najdou druhého dne ráno na šatech vrbový lístek, vědí, že budou mít snadný porod.

Pokud jste vyrovnaní a v pohodě sami se sebou vyzkoušejte meditaci pod vrbou, tiše naslouchejte jejímu poselství, vězte, že vás pochopí. Pozorně si prohlédněte její lístky. Nepřipomínají vám slzy? Poradí vám, pokud toužíte navázat nová přátelství nebo toužíte-li po klidu na duši. Naučí vás bránit se v nepříjemných situacích a posílí vaše sebevědomí. Může vám být nápomocná kdykoli potřebujete v životě učinit nějakou změnu. V čase novoluní se oddejte skrytým touhám právě pod vrbou, pokud potřebujete vnést do života novou inspiraci. Za úplňku, tvoříte-li umělecká díla, tichý hlas vrby nasměruje inspiraci právě tam, kam potřebujete.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Vrba je keř nebo statný strom, v nejednom parku roste krásná smuteční vrba s větvemi téměř se dotýkajícími okolní půdy, na zahradách opatrujeme krásné vrbičky kroucené nebo různě tvarované a usměrňované v růstu. Máte-li vrbu na zahradě, udělejte si z ní kamaráda, který kdykoli vyslechne vaše starosti. Dejte jí jméno, které budete znát pouze vy, důvěřujte její energii a uvidíte, že se brzy stanete nerozlučnými přáteli. Čemukoli dáte jméno – to ožívá! Nemáte-li zahradu, najděte někde v přírodě, případně v klidném městském parku vrbu, která vám padne do oka. Není-li vrba vaším oblíbeným stromem, případně není-li její energie vhodná právě pro vás, můžete se spřátelit s jiným stromem, nebo si vyberte více stromů, ke kterým budete chodit čerpat posilující energii.

Související: Harmonizující rituál na břehu rybníka

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?