Rituální pomůcky – nástroje moci

Jsou rituální pomůcky účinnými nástroji moci a nejdůležitějším doplňkem každého mága? Nejdůležitějším doplňkem je čistá mysl! To si pamatujte v každém okamžiku. Rituální pomůcky fungují jako mentální pomůcky, jejich energie aktivuje podvědomí – rychle, jasně a bez časového prodlení. Karafy, kalich, svěcená voda, magické zrcadlo, svíčky, svícny, olejové lampy, karty, pergamenové svitky nebo ruční papír, magické symboly, staré lékopisy a herbáře, kroniky a grimoáry. Mech z vysoké skály, voda z přírodního pramene nebo studny. Svěcená bílá křída, olej na potírání svící, pero a černý inkoust na psaní. Drahé kameny, sušené byliny, proutěné ošatky a další předměty můžeme najít v čarodějném doupěti. Povětšinou jde o přírodní ingredience, používané jako rezonátory, schopné napojit se na energie (datových) morfických polí. Všechny tyto předměty působí na podvědomí, vyvolávají různé asociace a tím dávají podnět pro vznik potřebné (pohybové) energie.

Pomůcky jsou pouze prostředky, sice důležité ale ne nezbytně nutné, pro soustředění síly v nás samých. Představují magické symboly, které nám beze slov dodávají konkrétní podnět k navázání spojení s podvědomím. Urychlují tok energie při rituálu. Nejlepší jsou rituální pomůcky oživené osobní energií – vlastnoručně vyrobené. Pokud tak učiníte, mějte na paměti, že už samotná výroba například svící nebo rituální dýky je ve své podstatě rituál, kdy vynakládáme potřebnou energii a úsilí. Rituálních pomůcek by se neměl nikdo nepovolaný dotýkat, tím by jim předal pro nás nežádoucí energii.

Magické předměty nejsou jen jakési ,,hračky“, musíme k nim přistupovat s úctou, pokorou a respektem

Rituální kyvadlo

Věštění s kyvadlem je založeno na starobylém umění zkoumání lidského nitra při pokládání jednoduchých otázek. Pokládáme otázky, na které lze jednoznačně odpovědět ano či ne. S pomocí kyvadla hledáme ztracené věci, odhalujeme skrytá tajemství, prohlubujeme šestý smysl. Kyvadlo používáme jako prostředníka k navázání kontaktu s vnitřním hlasem, případně s astrálními bytostmi. Kyvadlo vynáší informace z našeho podvědomí v podobě jemnohmotné energie, stejně tak přenáší informace z oblasti nadvědomí. Schopnosti kyvadla spočívají v energetickém napojení na morfická informační pole. Nejlepší je vyrobené z křišťálu, drahého kamene nebo stříbra. Rozhodně se vyvarujeme mědi nebo mosazi, které jsou silně vodivé (ovlivnitelné elektřinou). Zakoupené kyvadlo bude rovnoměrně vyvážené a bude nejlépe rezonovat s intuitivní částí našeho podvědomí.

Rituální kotlík, pohár, kalich

Důležitým majetkem správné čarodějky je také měděný kotlík s pevným držadlem. Měď je kovem Venuše, představitelky ženské energie, intuice a podvědomí. Kotlík je symbolem znovuzrození, věčnosti, inspirace a moudrosti. Poskytuje ochranu, spojuje prvky ohně a vody. Mágovi nebo čarodějce propůjčuje magické schopnosti, uvolněné probuzenou hadí silou. Naplněný vodou se používá k věštění.

Skleněný pohár nebo stříbrný kalich, zdobený magickým znamením, představuje duši, intuici, psychiku, imaginaci a veškerý cit, se kterým přistupujeme k rituální činnosti. Slouží k rituálnímu popíjení vody nebo vína. (Víno samo o sobě je hermetickým symbolem přeměny nebo-li transmutace hmoty, kdy kvašením vzniká lahodný a opojný nápoj.)

Jedině čistotou myšlenek můžeme proměnit VODU VE VÍNO

Magický Svatý Grál

Jedním z nejdůležitějších mystických symbolů je kalich, objevuje se v legendách a mýtech v různých podobách, nejznámější je svatý grál. V podstatě jde o posvátnou nádobu, také v magii a alchymii jsou důležité nejrůznější nádoby, od měděného kotlíku, přes zkumavky v alchymistově svatyni, až po magické rituální poháry. Kalich je nádoba pro osobní nebo kolektivní vědomí, v této podobě jej známe jako vědro na vodu, které vlastní hvězdný Vodnář. Každý máme ve hvězdách vlastní informační složku, vlastní svatý grál, v podobě osobního energetického záznamu.

Naše mysl může onen svatý grál naplnit pozitivními myšlenkami a činy už v tomto životě. Svatý grál moudrosti je úzce spojen s transformací vědomí, s životní energií, které říkáme, a o které si stále dokola vyprávíme, nazýváme ji hadí síla. Pokud máte doma magický kalich, dobře se na něj podívejte. Co vám ještě připomíná? Vidíte jakési hvězdné portály, a uprostřed možnou cestu, umožňující přechod z jedné dimenze do druhé. Vidíte symbol transformace, otevřeného vědomí? Vidíte magickou nádobu, která by mohla být oním portálem, kterým vstupujeme do života, a následně do života po životě, nebo oním pověstným tunelem, na jehož konci nás všechny, nikoho nevyjímaje, čeká VĚČNÉ SVĚTLO?

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Hvězdnou bránou do páté dimenze, ale i do jakékoliv jiné, není nic jiného než naše mysl. V této pravdě tkví celé tajemství transformace

Ceremoniální nůž

Rituální dýka slouží pouze k vyvolávání nadpozemských sil, otevírá nadpozemské dimenze, pomocí energie živlů. Koncentrujeme s její pomocí energii k vytýčení a naplnění cílů, vizí a přání. Většinou se jedná o dýku s černou rukojetí, je spojována se živlem vzduchu. Používá se k otevírání a uzavírání magického kruhu, k vzývání čtyř živlů, přírodních sil a božstev, také k rytí magických symbolů do svíček. Čarodějka rituální dýku vlastnoručně ozdobí, vyrobí na ni kožené pouzdro. Dýku si pořídí mosaznou nebo z bronzu, ale není to podmínkou. Dýka používaná při vysoké magii je vyrobena z magického složení rtuťového amalgámu, železa, mědi, cínu, olova, stříbra a zlata. Rituální dýku (athame) nikdy nepoužíváme na nic jiného, než k čemu je zasvěcená.

Rituální zvonek

Vibrace zvonku uvolňují pozitivní energie, zahání negativní síly, odpuzují zlé duchy, chrání před nežádoucími vlivy bouřlivého počasí. Zvoněním a zaříkáváním mírníme divokou bouři. Zvoněním vytváříme spojení duše s nadsvětím. Zvonek používáme jako amulet plodnosti, ochraňující dárek pro narozené dítě. Provádí-li čarodějka rituál, na závěr zvonkem třikrát zazvoní a kouzlo je zpečetěno. Malinký zvonek v podobě přívěsku na náramku bude nad námi držet ochrannou ruku a odpuzovat negativní energie. Pověste zvonek nad vchodové dveře, nebo na okno zvonkohru se sedmi zvonky, a věřte v jejich ochrannou, magickou a rezonující sílu. Dříve se věřilo, že rolničky připevněné k šatům odhánějí zlé energie, zvonky se používaly v mnoha prastarých kulturách. Budete-li si zvonek kupovat, pečlivě vybírejte především sluchem spojeným s vytříbeným citem. Pokud jím zazvoníte, melodie vás musí vnitřně zaujmout, oslovit a vyvolat ve vás příjemné pocity. Každý zvonek jinak zní a ne každý bude sladěn s vaší energií.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

sword-866014_1920

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?