Sliby a visací zámky lásky. Nebezpečná pouta?

Zvyk nebo móda, věšet na zábradlí mostů zámky lásky, se rozmáhá po celém světě, na první pohled může tento romantický nápad vypadat zajímavě. Na druhý pohled si můžeme uvědomit, že zámky zamilovaných svým způsobem „hyzdí“ jinak hezká místa ve městech, obzvlášť pokud podlehnou korozi, nemluvě o tom, že ničí historické památky a zatěžují konstrukce mostů. A při ještě hlubším pohledu si můžeme uvědomit, že zavěšení a zamčení zámku lásky a vhození klíčku do řeky připomíná magická zaříkadla, možná dokonce zaklínadla. A zaříkadla, jak dobře víme, mají velkou sílu, obzvlášť v okamžiku, kdy zamilovanost pomine. Takto pojatý symbol lásky může být dvojsečný, obzvlášť pokud má zámek pro snoubence symbolizovat splnění přání věčné lásky ve smyslu: navždy spolu, nikdy se neopustíme, nic nás už nerozdělí.

Sliby a visací zámky lásky. Nebezpečná pouta?

Víme také, že různé předměty, talismany a amulety absorbují energie majitelů, energie myšlenek a přání. Zámek lásky zamilovaného páru nese určitou energii, určité poselství a někdy skutečně i cosi jako magické zaříkadlo – potvrzené klíčkem a uzamčené (ve věčnosti). Co se s těmito symboly lásky s rytinami jmen milenců, s milostnými nápisy a s vloženými informacemi stane, pokud je památkáři ze zábradlí odštípnou a vyhodí? Nebo pokud zámek ve tvaru srdce v symbolické červené barvě podlehne korozi a vzhledem už ani vzdáleně nebude připomínat symbol lásky? Nebo pokud se zamilované páry nakonec rozejdou? Co se v takovém případě stane s vloženou myšlenkou či slibem: společný akt uzamčení zámku lásky nás navždy spojí? A co v případě, kdy jedinec bez vědomí partnera provede tento akt lásky jen ze své vůle nebo dokonce tajně?

Klíč je symbol, který odemyká cestu k mystickému a duchovnímu poznání. Odemyká brány k novým životním vhledům a dává prostor svobodné vůli. Otevírá pomyslnou bránu do všech sfér spojujících pozemské a nadpozemské bytí. Klíč je symbolem všech tajemství, pocitu bezpečí, prosperity, vykoupení, osvobození. Pozornost je ale třeba soustředit také na dvojakost této symboliky, na kvalitu skrytou v polaritě tohoto jednoduchého emblému: klíč odemyká, ale také zamyká. Tím symbolizuje rozhodnutí, svobodnou volbu. Tím správným klíčem můžeme odhalit nejedno mysteriózní tajemství, můžeme odemknout své srdce, ale můžeme své srdce také uzamknout. Snadno také učiníme špatnou volbu. A špatnou volbou v sobě uzamkneme brány k hlubšímu poznání.

Z tohoto pohledu může uzamčení zámku jako symbolu nezničitelné lásky a vhození klíče do řeky představovat (magickou) pečeť přání nebo slibu

Tento akt lze také chápat jako stvrzení zaříkadla, které světu oznamuje vzájemnou oddanost až do konce života. Takové zaříkadlo může tento akt věčného spojení, v okamžiku kdy láska vyprchá, proměnit v tíhu lásky, v tíhu nesplněného slibu. Tíha neopětované lásky, tíha nevyřešených vztahů, do kterých se časem může vkrást vzájemná nesnášenlivost nebo nenávist, se může přenést dokonce i do příštích životů. Magické působení „zaříkadla“ může způsobit, že partneři poté, co si přestanou rozumět, se nedokáží rozejít, zůstávají spolu a ani nevědí proč vlastně. Tak vznikají nebezpečná pouta. Pokud je rozchod navíc pouze jednostranný, tak ten z partnerů, který rozchodem trpí a trápí se, může tomu druhému „dělat ze života peklo“.

Uzamčení zámku a odhození klíčku je vlastně rituál, pronesené přání  a slib je ve své podstatě magická formule, jejíž účinek spočívá v síle slov a v opakování vysloveného slova. Spočívá také v síle vložené psychické energie. Tuto sílu zvolený předmět „vstřebá do sebe“, a je docela obtížné vložený obsah „vyjmout“. Magická formule: „Nikdy se neopustíme“ nebo „Budu tě milovat na vždy“, se může proměnit v strach o lásku a v časté opakování energeticky velmi působivé otázky: „Opravdu mne nikdy neopustíš?“

Magicky působivá slova rezonují s energií zvuku. Energie pronesených slov působí nejen na podvědomí ale i na psychiku (na mentální tělo). Aniž si to uvědomujeme, dáváme během svého života vzniknout zaříkadlům, která mají čistě symbolický charakter, například právě v symbolu srdce, v symbolice červené barvy, také v symbolice osobních monogramů se skrývají pečetě, které nám zpětně mohou přinášet potíže, které si neumíme vysvětlit a potom se ptáme: „Proč se mi to děje?“

Věcný předmět, talisman, amulet, dárek nebo věc, na které lpíme, do které vložíme myšlenku (vědomě i nevědomě), ovládne „jemnohmotná bytost“, energetický útvar, který nese a uchovává zadanou informaci. Uzamčením zámku a použitím slov síly (navždy spolu) je do volného prostoru vyslán “kužel energie“, jehož síla se může vrátit zpět v nejméně očekávané chvíli, v době, kdy láska ze vztahu vyprchá. To vše se může stát, i když energetický obsah slov vložených do magického předmětu není záporný, „zámek lásky“ je v prvotním okamžiku prostoupený pozitivní energií. Průšvih může nastat, pokud se city, prožitky a pozornost milenců začne ubírat opačným směrem. Láska sice hory přenáší, ale také nás dokáže překvapit v mnohosti jejích projevů. Vyplatí se stále si uvědomovat, že láska nesmí být žádným způsobem spoutaná.

Sliby a visací zámky lásky. Nebezpečná pouta?

To vše má vlastní vnitřní zákonitosti, proniknutí do na první pohled složité významové struktury magického konání nám umožňuje najít v životě pevný bod, o který se můžeme kdykoliv opřít

A tím je třeba začít! Proč? Bod je přece počátek všech forem, zde slovo všech znamená neomezenost. Počet množství forem v proměnlivé struktuře hmotné reality je neomezený. A proto ani člověk se nemá ničím omezovat, žádný bod pozornosti nemá „uzamykat na časové ose života“. Představte si, že bod, jako počátek všeho, je neviditelnou bytostí, která se již ze své podstaty chce a potřebuje rozvíjet, nechce být nikde uzamčená (znehybněná). Pevný a neochvějný bod, nalezený v jakékoliv formě či perspektivě usnadňuje orientaci v životě. Kdekoliv se dá najít bod či těžiště, z něhož vychází působení na vědomí, na duši, na okolí, na celek. Jestliže si do svého života vědomě umístíte v té či oné záležitosti jakýsi „středobod“, jestliže tento stěžejní bod správně pojmenujete, tato neviditelná „bytost“ bude spokojená a vy také. Jedná se například o základní životní bod, vztahový bod, pracovní nebo volnočasový. A také bod osobní finanční sféry, věnování pozornosti vnitřním programům týkajících se peněz. Těmto bodům vdechněte život a považujte je za (pozitivně laděná) místa koncentrace energie či zásobníky energie, body či místa, kde si kdykoliv dobijete baterky – v souvislosti s tím kterým tématem. Hlas toho kterého bodu na ose vašeho života, (neviditelné energetické bytosti – správně naprogramované, ale ničím nespoutané), budete vnímat při plné pozornosti. Neumísťujte si však body pozornosti tam, kde žádné být nemají.

Body pozornosti, uložené v časoprostoru, společně vytváří celistvost. Během pohledu k horizontu si představte v časoprostoru pomyslnou osobní spirálu, vertikální spirálu, na které jsou tyto body uložené. Představte si, jak spolu tyto body vzájemně komunikují, ač se může zdát, že některé spolu nesouvisí – jenže jsou to vaše energetická ohniska, vy ukládáte tyto informační body do vašeho časoprostoru. Je to vaše spirála života, energetický tok života, tok souvztažností, energetická pavučina, informační propojovací síť. Tok informací a energie plynoucí osou této spirály – je náš život, proto se máme vyvarovat jakéhokoliv „uzamykání v čase“. Uzamčením čehokoliv vytváříme mezistupně, na kterých se můžeme nechtěně „zaseknout“ a dosažení cílového bodu nám snadno a nepozorovaně proklouzne mezi prsty.

Představte si například člověka, který touží po lásce – touha je bod, na který bude tento člověk upřený, bod na který zaměří pozornost. Pokud je do tohoto bodu pozornosti vložena informace: „Stejně nikoho nepotkám“, touha se může stát marnou. Podobné je to se strachem o lásku, se žárlivostí, s domněnkami, které nám zbytečně ubírají na klidu. Zmíním se ještě o „předpovědích“, představte si, že si někdo nechá vyložit karty na lásku a dozví se, že tu pravou lásku potká až za dva roky. Vytvoří si časový bod pozornosti, přestane se kolem sebe dívat (v přítomném okamžiku) a bude čekat na kýžený okamžik uložený někde v pomyslné budoucnosti. Žádná předpověď se nemusí realizovat tak, jak byla vyslovena, záleží jen na nás, jak s tou či onou informací naložíme.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Poznámka: Někdo se možná pozastaví nad zvolenými slovy magie a magické, ale kdo zná mé články, ten ví, že zastávám názor: Magie je sám život, magické je skryto ve všem co říkáme, myslíme i konáme…

Související články: Co skrývají slova: mám tě strašně rád?Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Sliby a visací zámky lásky. Nebezpečná pouta?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?