Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKAStále více lidí nachází ve svém životě harmonii, uvědomujeme si sebe sama v interakci s vnějším světem, hned tak nás něco nerozhází, nerozčílí ani neurazí. Je to tím, že udržujeme svou mysl v přítomném okamžiku. Mysl, běžně zaměřenou převážně na hmotu, udržujeme v harmonii s vědomím celé své bytosti, které společně s jemnou energií duše nedělá rozdílu mezi hmotnou a jemnohmotnou sférou bytí. Vědomá harmonizace spočívá v poznání, že v okamžiku, v kterém bychom se dříve rozčílili anebo propadli nervozitě, si plně uvědomujeme, co se odehrává v našem emočním a mentálním těle. Uvědomit si podstatu té které situace a v duchu nebo nahlas si říct: „Jsi rozčílená… Jsi nervózní… Jsi unavená a nesoustředěná… Něco s tím udělej!“, nám pomáhá odhalit příčiny neklidu a opět se stabilizovat ve vědomém prožívání každodenních, běžných i těch složitějších záležitostí. Další příznivou aktivitou vědomého vnímání je, že si dokážeme najít více času na naše blízké a na odpočinek.

Neklid a nervozita vytváří nepříjemné pocity, které nás mohou ovládnout ve chvílích spojených s očekáváním, například s očekávání výsledků našeho zaměření na určitou věc či záležitost. Tento stav je spojen také s netrpělivostí, pokud máme pocit, že se aktuální záležitost, na kterou se zrovna aktivně soustředíme, realizuje pomaleji, než bychom si přáli, než bychom z praktických důvodů potřebovali. Důležité je přijímat stav rozčilení nebo nervozity vědomě, vědomě pracovat s pocity a emocemi.

Osvědčený způsob, jak se uklidnit a eliminovat stres, je vědomé dýchání

Připravila jsem pro vás účinnou meditaci vědomého dechu, která vám nezabere mnoho času, a kterou můžete praktikovat kdekoliv a kdykoliv. Tato meditace vás uklidní, zklidní zrychlený tep srdce a stabilizuje „zvýšený tlak“, urovná všechny tělesné projevy související s vypjatou situací. Nervozita není dobrým rádcem, je to stav, kdy se obtížně soustředíme a můžeme dělat zbytečné chyby v jednání a rozhodování. Ale ještě než se dostaneme k samotné meditaci, napadá mě pár slov v souvislosti s vesmírem, se středem vesmíru, s dechem a Duchem vesmíru.

Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Jeden z kosmologických principů nám říká, že se vesmír rozpíná (expanduje). Ale v souvislosti s jedním z duchovních principů, pokud se odvoláme na dualitu, potřebujeme vzít v úvahu také druhou stranu mince, kdy opakem rozpínání je smršťování. Proto se můžeme přiklonit k jinému kosmologickému principu, který nám říká, že vesmír se současně rozpíná i smršťuje. Podle tohoto principu běžně uvažujeme, že vesmír má někde svůj střed, odkud rozpínání a smršťování vychází. Jenomže žádný střed vesmíru, který bychom mohli přesně zaměřit a označit, a tedy ani střed expanze – neexistuje. Vesmír se rozpíná a současně smršťuje V KAŽDÉM SVÉM BODĚ, v každém bodě vesmíru. Tak probíhá teleport energie a informací vesmírného Vědomí napříč, lépe řečeno všesměrně, celým kosmem. Na jakýkoliv bod vesmíru se zaměříme, tak v každém jeho místě budeme princip rozpínání a smršťování vnímat stejně. To znamená: kamkoliv se ve vesmíru postavíme, vždy se ocitneme v bodě jeho rozpínání a smršťování, vždy budeme stát v bodě vesmírné expanze. Na hmotné úrovni, kdekoliv se nacházíme, jsme součástí pomyslného „středu vesmíru“, nádech a výdech symbolizují rozpínání a smršťování. Téměř nepostřehnutelná pauza mezi nádechem a výdechem symbolizuje pomyslný střed vesmíru. Na jemnohmotné úrovni je pomyslným středem vesmíru každé individuální vědomí, které existuje samo za sebe a zároveň je součástí vesmírného Vědomí. Lidské vědomí, vědomí každé individuality je současně všude a nikde, rozpíná se všesměrně veškerým PROSTOREM. Stejně tak vesmírné Vědomí (holografický princip vesmírné databanky informací – kronika Akáša). Co si pod tím můžeme představit? Nabízí se další duchovní princip, který nám říká, že VESMÍR JE V NÁS.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Pokud budeme na této úrovni hledat opačný princip expanze, většinou nás napadne již zmíněné smršťování. Ale určitým ekvivalentem pro označení protichůdných sil vesmíru je také spojení pojmů: expanze a gravitace. Je to gravitace, která udržuje planety na vesmírných oběžných drahách. Je to gravitace, která nás spojuje se zemí. (Gravitaci si „bůh ví proč“ spojuji s přitažlivostí, neboli s LÁSKOU, s hlubokým duchovním významem slova LÁSKA.) Také dech nás spojuje s přírodou, se Zemí, se „středem vesmíru“. Příroda, Země a vše jsoucí „dýchá společně s námi“. Duchovní uvědomění spočívá v prožitku, kdy vlastní dech vnímáme jako dech Země, dech květin a stromů, jako dech denní a noční oblohy, jako dech jemnohmotného Ducha, jako dech Měsíce (dorůstání představuje nádech, ubývání představuje výdech), jako dech samotné Matrice Života.

Náš dech naplňuje Ducha jemnohmotného vesmíru. Vědomé dýchání prohlubuje propojení s jemnohmotným světem. Vědomé dýchání nám napomáhá uvědomovat si, že hmota není nevědomá. Určitým způsobem, pro který se obtížně hledají slova, si můžeme uvědomit, že hmota se vyznačuje vlastní vnitřní aktivitou, kdy každý jeden atom disponuje vlastním „subjektivním vnímáním sebe sama a veškeré okolní hmoty“. Vědomé hmoty, která reaguje na lidské vědomí. S tím souvisí veškeré dění v našich životech, všechny naše promyšlené i nepromyšlené činy. Aby naše konání bylo vědomé, potřebujeme být klidní a vyrovnaní, k tomu nám napomáhá bytí v přítomném okamžiku a vědomé dýchání.

Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Jednoduchá meditace magického uvědomění si energie slova LÁSKA a mocné síly vědomého prodýchání slova LÁSKA

Potřebujete-li se uklidnit, například pokud se nacházíte v prostředí ovlivněném „těžkou mentální energií“, můžete se sami během krátké chvíle harmonizovat a před nepříjemnými energiemi se chránit (uzavřít). K tomuto účelu vám nejlépe poslouží vlastní dech a magické slovo LÁSKA.

 • Slovo LÁSKA si pomalu v duchu opakujte tak, že si slovo láska pomyslíte vždy během VÝDECHU.
 • Nadechujete se bez jakékoliv vnitřní myšlenky a při výdechu pronášíte v duchu slovo LÁSKA.
 • Tímto způsobem střídáte tichý nádech s výdechem slova LÁSKA alespoň po dobu pěti minut. Podle potřeby a podle situace klidně i déle, až do úplného duševního uvolnění.

Zapojte do této výživné meditace zvuk a vyzkoušejte pronášet slovo LÁSKA během výdechu nahlas. Napoprvé se možná budete trochu zadrhávat, než se vám to podaří provést plynule.

 • Bez myšlenek se zhluboka nadechujte.
 • Během výdechu vyslovujte současně s výdechem vzduchu z plic prodloužené LÁ…. S…. KA….
 • Pozorně vnímejte, jak se mění tón vašeho hlasu během přechodu od slabiky LÁ… k písmeni S… a dále ke slabice KA…
 • Během výdechu písmene S… nezadržujte dech, nechte vzduch z plic chvilku volně proudit – sssyčet.
 • Volně pokračujte vydechováním slabiky KA…, dokud nevydechnete z plic veškerý vzduch.
 • Opět se zhluboka nadechněte a vše opakujte tak dlouho, dokud nepocítíte dokonalé uvolnění (odpoutání od příznaků únavy, stresu, vzteku, nervozity a podobně).

Takto cvičte s různou úrovní hloubky nádechu a výdechu. Až vám to půjde dobře, nadechněte se bez myšlenek opravdu hodně zhluboka a vydechujte LÁáááá… Sssss… KAaaaa… do úplného výdechu.

 • Nebuďte křečovití, narovnejte záda a uvolněte se, jak nejlépe to dokážete.
 • Pozorujte během nádechu a výdechu, jak se vám zvedají a povolují ramena, jak se rytmicky nadouvá a uvolňuje váš hrudní koš.
 • Bez vnitřního komentáře pozorujte, JAK SLOVEM LÁSKA POSILUJETE SVÉ SRDCE.

Slovo LÁSKA je „božský šém“ pro vědomou duchovní masáž vašeho SRDCE

Božský šém slova LÁSKA:

 • Slabika LÁ – dávání a přijímání (sánskrt – ला)
 • Písmeno S – symbol životní energie, hadí síla (hermetismus)
 • Slabika KA – duše, individuální duch (staroegyptské učení)

Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Výše popsanou meditaci vědomého dechu, která skvěle funguje, je vhodné doplnit meditací vnitřního úsměvu, která také harmonizuje mysl, tělo i ducha: LÉČIVÁ ENERGIE VNITŘNÍHO ÚSMĚVU

Mentální-teleport magických slov vesmírnými dimenzemi

Pokud magicky pracujeme na uskutečnění svých snů, (na vědomém vytváření životních událostí pomocí síly slova, síly myšlenek, obrazů, vizualizace a vědomého snění), tak během těchto pracovních postupů nikdy nespojujeme své vize, sny a představy s vnějším světem, respektive se současným stavem vnějšího světa, včetně současného stavu osobního života. Zcela se od okolní skutečnosti, a také od všech souvislostí spojených s časem, odpoutáme a pracujeme v úrovni nových perspektiv, jakoby to nové nikterak nesouviselo s (neutěšeným) současným stavem, ani s lineárním během času. Žádným způsobem si do magické práce neprojektujeme přesvědčení, která mohou být mylná, nepružná a omezující, do budoucnosti manifestujeme pouze zcela jasnou vizualizaci, bez omezujících představ všeho možného, o čem si myslíme, že nám zabrání splnění našich snů. Zkrátka a dobře zapomeneme na všechny pochybnosti. Jakákoliv pochybnost zpomaluje účinek magické práce, nepříznivě ovlivňuje energetické pole našeho přání či vize (různé obrazy našich představ o nové budoucnosti) nesprávným směrem. Pouze v bodě dosažení dokonalého vnitřního klidu dostane naše dokonale zaostřená vize potřebnou energetickou podporu.

Učíte-li se magicky pracovat se svými sny, začněte trénovat u maličkostí. Nikdy nezapomeňte na obezřetnost, se kterou sledujete své myšlenky, ze kterých vzniká váš magický koncept (vizualizace). Myšlenka je výchozím bodem pro všechny magické vize, které počínáme uskutečňovat ve světě vnitřním – myšlenkovém. Během vizualizace uvolňujeme naše přání do vnějšího prostředí, které se po správně provedené magické operaci našemu smělému projektu (časem) přizpůsobí. Magickými slovy, skrze vlastní dech, naplníme magického ducha naší vize nejen uvážlivě a přesně vybranými slovy, ale také emocemi, které jsou nosnou silou pro každou naši myšlenku či představu. Magická manifestace je především harmonickou souhrou: slov, myšlenek, představ, jednotlivých pohybů a samozřejmě také dechu.

Během magické manifestace svého přání nic neděláme strnule, ani ukvapeně, ani křečovitě. Konáme uvolněně, s citem a něhou. S citem sledujeme posvátnou SÍLU NĚHY našeho srdce a posvátnou NĚHU SÍLY naší vědomé vůle (volní síly).

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Vždy, když uvolňujete dokonale vypilovanou představu vaší vize či přání z mysli směrem ven do vnějšího prostředí, zvolte jedno, dvě, nejvíce však tři slova pro magický výdech (podle vzoru výše uvedené meditace). Jakmile si ve své mysli vytvoříte dokonalý obraz vašeho smělého projektu, do prostoru jej uvolněte během vědomého dýchání současně s výdechem závěrečných, vašeho záměru potvrzujících slov (myšlených v duchu). Například: „Budiž učiněno“, „Děkuji“, „Tak se staň“, „Amen“, „Vše je připraveno“.

Související články: Uvědomění Prostoru – meditace vhledu, Jednoduché dechové cvičení

Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.